Papež František: Migrace může společnost obohatit

Migranti mohou obohatit společnost, která je přijme. A měli bychom mít na paměti, že se jedná o lidi, nikoliv pouhá čísla ve statistikách. To říká papež František ve svém poselství, které zaslal na 2. Konferenci o mezinárodní migraci. Tu spoluorganizoval Svatý stolec a mexická vláda.
Publikováno: 14. 6. 2018 13:00

Foto: Daniel Ibañez / CNA

Migranti: obohacení společnosti

Svatý otec povzbudil účastníky konference, aby usilovali o „zakořenění zodpovědnosti za společné globální zvládání mezinárodní migrace na základě hodnot spravedlnosti, solidarity a soucitu“.

Podle něj je nutná změna myšlení, aby bylo možné vidět migranty jako přínos pro společnost. „Nesmíme vnímat druhé lidi jako hrozbu pro náš komfort, ale naopak je oceňovat jako lidi, jejichž životní zkušenost a hodnoty mohou velmi obohatit naší společnost,“ řekl.

Papež František řekl, že jsme povoláni „k setkání s druhými, abychom je přivítali, poznali a uznali jako plnohodnotné osoby“.

Lidé, nikoliv čísla

Papež František řekl účastníkům konference, že hlavní problém týkající se migrace je, že se nejedná o pouhá čísla ze statistiky, ale o lidi s vlastní kulturou a potřebami.

Tito lidé, naši bratři a sestry, potřebují ochranu, bez ohledu na to, jaký mají migrační statut,“ prohlásil.

Strhněte zdi

Zdůraznil, že je nutné chránit základní lidská práva a důstojnost migrantů, obzvláště pokud se jedná o děti.

Doufám za ně, že budeme mít odvahu strhnout zdi ´komfortu a tichého souhlasu´, který zhoršuje jejich bezmocnost; čekají na nás, abychom jim ukázali zájem, soucit a zbožnost,“ dodal.

Nakonec papež František řekl, že migranti by měli být přijati „jako naši bratři a sestry“ a měli by dostat šanci „žít důstojný a pokojný život“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019