Papež František: Migrace může společnost obohatit

Migranti mohou obohatit společnost, která je přijme. A měli bychom mít na paměti, že se jedná o lidi, nikoliv pouhá čísla ve statistikách. To říká papež František ve svém poselství, které zaslal na 2. Konferenci o mezinárodní migraci. Tu spoluorganizoval Svatý stolec a mexická vláda.
Publikováno: 14. 6. 2018 11:00

Foto: Daniel Ibañez / CNA

Migranti: obohacení společnosti

Svatý otec povzbudil účastníky konference, aby usilovali o „zakořenění zodpovědnosti za společné globální zvládání mezinárodní migrace na základě hodnot spravedlnosti, solidarity a soucitu“.

Podle něj je nutná změna myšlení, aby bylo možné vidět migranty jako přínos pro společnost. „Nesmíme vnímat druhé lidi jako hrozbu pro náš komfort, ale naopak je oceňovat jako lidi, jejichž životní zkušenost a hodnoty mohou velmi obohatit naší společnost,“ řekl.

Papež František řekl, že jsme povoláni „k setkání s druhými, abychom je přivítali, poznali a uznali jako plnohodnotné osoby“.

Lidé, nikoliv čísla

Papež František řekl účastníkům konference, že hlavní problém týkající se migrace je, že se nejedná o pouhá čísla ze statistiky, ale o lidi s vlastní kulturou a potřebami.

Tito lidé, naši bratři a sestry, potřebují ochranu, bez ohledu na to, jaký mají migrační statut,“ prohlásil.

Strhněte zdi

Zdůraznil, že je nutné chránit základní lidská práva a důstojnost migrantů, obzvláště pokud se jedná o děti.

Doufám za ně, že budeme mít odvahu strhnout zdi ´komfortu a tichého souhlasu´, který zhoršuje jejich bezmocnost; čekají na nás, abychom jim ukázali zájem, soucit a zbožnost,“ dodal.

Nakonec papež František řekl, že migranti by měli být přijati „jako naši bratři a sestry“ a měli by dostat šanci „žít důstojný a pokojný život“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články