banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Operační program Zaměstnanost čekají změny

Od počátku programového období ke konci 1. čtvrtletí 2018 bylo v OP Z vyhlášeno celkem 91 výzev v celkové alokaci 65,3 mld. Kč, tj. 104 % celkové alokace OP Z (počítány i prostředky, které nebyly čerpány v předchozích výzvách), prostředky vázané v právních aktech dosáhly 72 % alokace, prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 22 % a v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO přes 21 % celkové alokace.
Publikováno: 21. 6. 2018 0:00

Na posledním jednání Monitorovacího výboru OP Zaměstnanost (OP Z), který proběhl v květnu, byly řídícím orgánem programu navrženy celkové realokace mezi investičními prioritami ve výši cca 3,5 mld. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhodnocuje čerpání jednotlivých investičních priorit. Celkově program čerpá dobře, ale u některých investičních priorit je již nyní z hodnocení zřejmé, že je nezbytné se zaměřit na jejich nastavení tak, aby nebylo ohroženo dočerpání programu a prostředky byly vynaloženy účelně.

Nejvíce prostředků mělo být realokováno z oblasti rovnosti mužů a žen (IP 1.2), vzdělávání zaměstnanců (IP 1.3), inovací (PO 3) a aktivní politiky zaměstnanosti (IP 1.1 a 1.4), posílena naopak měla být oblast sociálních služeb (PO 2). Tyto přesuny nebyly nakonec vzhledem k důležitosti tohoto kroku a nutnosti širšího projednání schváleny. Obecně převládl názor, že není nezbytné uskutečnit přesuny v navržené výši, spíše je důležité se zaměřit na nastavení plánovaných výzev a nalezení správného zacílení podpory v rámci jednotlivých investičních priorit. Jednání budou pokračovat během léta, kdy budou řešeny zvlášť jednotlivé investiční priority v rámci tzv. Programových partnerství. Celková revize programu vč. upraveného návrhu realokací by měla být projednána Monitorovacím výborem na podzim t. r. Je tedy možné, že se bude měnit i harmonogram plánovaných výzev. Aktuální harmonogram naleznete pod článkem.

Zástupci České biskupské konference se jednotlivých jednání účastní. Zdůrazňují zejména větší podporu vzdělávání zaměstnanců, která je důležitá zejména v době, kdy je nízká míra nezaměstnanosti a s tím spojený nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.  

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021