banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

IROP podpoří další projekty v oblasti vzdělávání

Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) schválil přesuny alokací, které přinesou mimo jiné další prostředky do rozvoje školství. Přinášíme základní přehled o stavu čerpání Integrovaného regionální operačního programu (IROP) a shrnutí přesunů, které jsou prozatím realizovány tak, aby nedošlo k problémům s rychlostí čerpání a případnému nesplnění stanovených milníků.
Publikováno: 25. 6. 2018 0:00

Úvodem několik statistických dat k aktuálnímu čerpání. K 1. květnu t. r. byly v IROP vyhlášeny výzvy v celkové alokaci 99,8 % operačního programu. Zde jsou započteny i výzvy vyhlašované opakovaně díky úsporám z předchozích výzev. Již 3 665 projektům v celkové hodnotě 57,8 mld. Kč byl vydán právní akt o poskytnutí podpory, což představuje téměř 50 % celkové alokace programu. V současné době zbývají volné prostředky ve výši cca 9 mld. Kč, tj. 7,7 % alokace programu, které budou využity pro ještě plánované výzvy.

 

Řada specifický cílů (SC) je čerpána dobře, zájem žadatelů je obrovský a mnoho projektů je zařazeno do zásobníků náhradních projektů, např. na oblast školství a kulturního dědictví. Problémem je, že některé nejsou naopak čerpány téměř vůbec, což je nejmarkantnější u specifického cíle SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (dále Zateplování).  Právě z oblasti Zateplování tak budou přesunuty nevyužité prostředky v celkové výši 3,5 mld. Kč. Část prostředků bude realokována do SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (dále Vzdělávání), část pak do Operačního programu životní prostředí.

 

Do oblasti vzdělávání se přesouvá celkem 1,5 mld. Kč. O 900 mil. Kč budou navýšeny prostředky v již proběhlých výzvách na infrastrukturu základních škol, použity budou na uspokojení části projektů v zásobníku.  600 mil. Kč bude použito na novou výzvu pro mateřské školy, viz níže. Prostředky ve výši 2 mld. Kč budou realokovány do Operačního programu Životní prostředí, kde budou využity na oblast energetických úspor. Přesun prostředků nyní musí schválit Evropská komise.

 

Reakcí na stav čerpání a realokaci finanční prostředků jsou i úpravy harmonogramu výzev. Byly přidány dvě nové výzvy v oblasti Vzdělávání. Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života z důvodu rozšíření aktivity pro podporu vzdělávání. Plánovaná výzva s alokací 456 mil. Kč by měla být vyhlášena v srpnu t. r.  Připravována je také nová individuální výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. Výzva ve výši cca 600 mil. Kč bude vyhlášena od září do října t. r. a je podmíněna uvolněním prostředků ze SC 2.5 Zateplování.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021