banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

MAS vyhlašují výzvy na sociální podnikání

Místní akční skupiny (MAS) postupně vyhlašují výzvy na podporu sociálního podnikání a hledají potencionální žadatele. Zatímco individuální výzvy v této oblasti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se již neplánují, jednotlivé MAS své výzvy teprve otvírají.
Publikováno: 26. 6. 2018 2:00

Pokud uvažujete o přípravě menšího projektu na sociální podnikání nebo potřebujete rozšířit zaměření stávajícího podniku o nové činnosti, jsou výzvy, které nabízí místní akční skupiny pro vás zajímavou možností. MAS podporují menší projekty s lokálním zaměřením, poskytují individuální konzultace při přípravě projektového záměru i v průběhu realizace projektu. Míra dotace na investiční aktivity pro církevní subjekty je 85 %. Průměrná míra uznatelných nákladů se pohybuje cca od 1 mil. Kč do 3,5 mil. Kč. Výzvy jsou vyhlašovány jak na investiční tak na neinvestiční náklady. Každá MAS si stanovuje podmínky výzev dle regionálních specifik a své schválené strategie rozvoje území.

Pokud o přípravě projektu uvažujete, kontaktujte přímo příslušnou MAS. Přehled investičních výzev  (IROP) MAS naleznete zde a neinvestičních (OP Z) zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019