Odbor evropských fondů

MAS vyhlašují výzvy na sociální podnikání

26. 06. 2018
Místní akční skupiny (MAS) postupně vyhlašují výzvy na podporu sociálního podnikání a hledají potencionální žadatele. Zatímco individuální výzvy v této oblasti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se již neplánují, jednotlivé MAS své výzvy teprve otvírají.

Pokud uvažujete o přípravě menšího projektu na sociální podnikání nebo potřebujete rozšířit zaměření stávajícího podniku o nové činnosti, jsou výzvy, které nabízí místní akční skupiny pro vás zajímavou možností. MAS podporují menší projekty s lokálním zaměřením, poskytují individuální konzultace při přípravě projektového záměru i v průběhu realizace projektu. Míra dotace na investiční aktivity pro církevní subjekty je 85 %. Průměrná míra uznatelných nákladů se pohybuje cca od 1 mil. Kč do 3,5 mil. Kč. Výzvy jsou vyhlašovány jak na investiční tak na neinvestiční náklady. Každá MAS si stanovuje podmínky výzev dle regionálních specifik a své schválené strategie rozvoje území.

Pokud o přípravě projektu uvažujete, kontaktujte přímo příslušnou MAS. Přehled investičních výzev  (IROP) MAS naleznete zde a neinvestičních (OP Z) zde.

Autor článku: Eva Schönherrová