banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

MAS vyhlašují výzvy na sociální podnikání

Místní akční skupiny (MAS) postupně vyhlašují výzvy na podporu sociálního podnikání a hledají potencionální žadatele. Zatímco individuální výzvy v této oblasti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se již neplánují, jednotlivé MAS své výzvy teprve otvírají.
Publikováno: 26. 6. 2018 0:00

Pokud uvažujete o přípravě menšího projektu na sociální podnikání nebo potřebujete rozšířit zaměření stávajícího podniku o nové činnosti, jsou výzvy, které nabízí místní akční skupiny pro vás zajímavou možností. MAS podporují menší projekty s lokálním zaměřením, poskytují individuální konzultace při přípravě projektového záměru i v průběhu realizace projektu. Míra dotace na investiční aktivity pro církevní subjekty je 85 %. Průměrná míra uznatelných nákladů se pohybuje cca od 1 mil. Kč do 3,5 mil. Kč. Výzvy jsou vyhlašovány jak na investiční tak na neinvestiční náklady. Každá MAS si stanovuje podmínky výzev dle regionálních specifik a své schválené strategie rozvoje území.

Pokud o přípravě projektu uvažujete, kontaktujte přímo příslušnou MAS. Přehled investičních výzev  (IROP) MAS naleznete zde a neinvestičních (OP Z) zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021