banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Program rozvoje venkova podporuje i ubytovací zařízení nebo minipivovary

Program rozvoje venkova (PRV) nabízí dotační možnosti nejen pro zemědělce a vlastníky lesů, ale např. i pro podnikatele v agroturistice. Je možné využít zajímavá opatření, která podporují i nezemědělské činnosti a agroturistiku. Využití PRV se tak nalezne např. při revitalizaci nevyužitých far či rozvoji činností v cestovním ruchu. Ještě zajímavější je čerpání přes Místní akční skupiny, kdy jsou dotační možnosti oproti individuálním (celorepublikovým) výzvám otevřeny i ostatním podnikatelům, nejen těm zemědělským.
Publikováno: 27. 6. 2018 2:00

rámci cestovního ruchu (agroturistiky) je podporována stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

V rámci standartní výzvy, která bude vyhlášena na jaře roku 2019, musí být žadatel registrovaný zemědělský podnikatel. Opatření ale podporují i vybrané Místní akční skupiny (MAS). Čerpání přes MAS je otevřeno širšímu okruhu žadatelů, zejména podnikatelským subjektům působícím v cestovním ruchu.  

V oblasti podpory nezemědělských činností dotace směřují do oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány jsou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Církevní žadatelé zde mohou využít investic např. do dřevozpracování, minipivovarů, zpracování produktů z farem a dalších. Zde opět platí, že čerpání přes MAS je otevřeno i pro jiné než zemědělské podnikatele. Podpora je vždy omezena na určité CZ-NACE, jejich rozsah je specifikován v dané výzvě.

Při čerpání prostřednictvím MAS je nezbytné přípravu projektu konzultovat přímo se zástupci místně příslušné MAS. Každá si stanovuje své podmínky, které se mohou výrazně lišit. Podporovány jsou zejména menší projekty, proto je čerpání přes MAS vhodné i pro menší žadatele jako jsou např. farnosti či jako doplnění již stávající činnosti např. dokoupení 1 stroje, či rozšíření kapacit ubytovacích prostor a doplnění zázemí.

Informace o výzvách jednotlivých místních akčních skupin naleznete zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019