Odbor evropských fondů

Program rozvoje venkova podporuje i ubytovací zařízení nebo minipivovary

27. 06. 2018
Program rozvoje venkova (PRV) nabízí dotační možnosti nejen pro zemědělce a vlastníky lesů, ale např. i pro podnikatele v agroturistice. Je možné využít zajímavá opatření, která podporují i nezemědělské činnosti a agroturistiku. Využití PRV se tak nalezne např. při revitalizaci nevyužitých far či rozvoji činností v cestovním ruchu. Ještě zajímavější je čerpání přes Místní akční skupiny, kdy jsou dotační možnosti oproti individuálním (celorepublikovým) výzvám otevřeny i ostatním podnikatelům, nejen těm zemědělským.

rámci cestovního ruchu (agroturistiky) je podporována stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

V rámci standartní výzvy, která bude vyhlášena na jaře roku 2019, musí být žadatel registrovaný zemědělský podnikatel. Opatření ale podporují i vybrané Místní akční skupiny (MAS). Čerpání přes MAS je otevřeno širšímu okruhu žadatelů, zejména podnikatelským subjektům působícím v cestovním ruchu.  

V oblasti podpory nezemědělských činností dotace směřují do oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány jsou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Církevní žadatelé zde mohou využít investic např. do dřevozpracování, minipivovarů, zpracování produktů z farem a dalších. Zde opět platí, že čerpání přes MAS je otevřeno i pro jiné než zemědělské podnikatele. Podpora je vždy omezena na určité CZ-NACE, jejich rozsah je specifikován v dané výzvě.

Při čerpání prostřednictvím MAS je nezbytné přípravu projektu konzultovat přímo se zástupci místně příslušné MAS. Každá si stanovuje své podmínky, které se mohou výrazně lišit. Podporovány jsou zejména menší projekty, proto je čerpání přes MAS vhodné i pro menší žadatele jako jsou např. farnosti či jako doplnění již stávající činnosti např. dokoupení 1 stroje, či rozšíření kapacit ubytovacích prostor a doplnění zázemí.

Informace o výzvách jednotlivých místních akčních skupin naleznete zde.

Autor článku: Eva Schönherrová