banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Program rozvoje venkova podporuje i ubytovací zařízení nebo minipivovary

Program rozvoje venkova (PRV) nabízí dotační možnosti nejen pro zemědělce a vlastníky lesů, ale např. i pro podnikatele v agroturistice. Je možné využít zajímavá opatření, která podporují i nezemědělské činnosti a agroturistiku. Využití PRV se tak nalezne např. při revitalizaci nevyužitých far či rozvoji činností v cestovním ruchu. Ještě zajímavější je čerpání přes Místní akční skupiny, kdy jsou dotační možnosti oproti individuálním (celorepublikovým) výzvám otevřeny i ostatním podnikatelům, nejen těm zemědělským.
Publikováno: 27. 6. 2018 0:00

rámci cestovního ruchu (agroturistiky) je podporována stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

V rámci standartní výzvy, která bude vyhlášena na jaře roku 2019, musí být žadatel registrovaný zemědělský podnikatel. Opatření ale podporují i vybrané Místní akční skupiny (MAS). Čerpání přes MAS je otevřeno širšímu okruhu žadatelů, zejména podnikatelským subjektům působícím v cestovním ruchu.  

V oblasti podpory nezemědělských činností dotace směřují do oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány jsou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Církevní žadatelé zde mohou využít investic např. do dřevozpracování, minipivovarů, zpracování produktů z farem a dalších. Zde opět platí, že čerpání přes MAS je otevřeno i pro jiné než zemědělské podnikatele. Podpora je vždy omezena na určité CZ-NACE, jejich rozsah je specifikován v dané výzvě.

Při čerpání prostřednictvím MAS je nezbytné přípravu projektu konzultovat přímo se zástupci místně příslušné MAS. Každá si stanovuje své podmínky, které se mohou výrazně lišit. Podporovány jsou zejména menší projekty, proto je čerpání přes MAS vhodné i pro menší žadatele jako jsou např. farnosti či jako doplnění již stávající činnosti např. dokoupení 1 stroje, či rozšíření kapacit ubytovacích prostor a doplnění zázemí.

Informace o výzvách jednotlivých místních akčních skupin naleznete zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021