Papež na konzistoři: Autorita se rodí ze sklánění se k nohám druhých

Ve zcela zaplněné svatopetrské bazilice se včera odpoledne konala kardinálská konzistoř, na níž papež František uvedl do funkce nové kardinály, jejichž jména oznámil 20. května. Celkem 14 nových kardinálů, z nichž 11 s právem volit příštího papeže, vyznalo víru a převzalo v rámci této bohoslužby slova jmenovací dekrety, kardinálské klobouky a prsteny. Celkem má nyní římskokatolická církev 226 kardinálů, z nichž 74 jmenoval František během svého pětiletého působení v jejím čele.
Publikováno: 29. 6. 2018 13:00

Foto: Tomáš Tetiva / ČBK

Veřejná kardinálská konzistoř započala přesně v 16 hodin, kdy do baziliky vstoupil Svatý otec v liturgickém průvodu společně s novokardinály za zpěvu „Tu es Petrus“. Noví kardinálové pak usedli v první lavici před řadami těch stávajících. Po straně pak měli místa zástupci diplomatického sboru a rodinní příslušníci novokardinálů. Mezi účastníky konzistoře byl i italský premiér Giuseppe Conti.

Papež pronesl homilii na úryvek z Markova evangelia (10, 32-45), které popisuje, jak Ježíš cestou do Jeruzaléma předpovídá svoje Umučení, zatímco učedníci se dožadují privilegií.  

Drazí bratři kardinálové a novokardinálové! Cestou k Jeruzalému Ježíš pospíchá před námi, aby nám znovu připomněl, že jedinou věrohodnou autoritou je ta, která se rodí ze sklánění se k nohám druhých ve službě Kristu. Je to autorita nezapomínání na Ježíše, který dříve než sklonil hlavu na kříži, nebál se sklonit se před učedníky a umýt jim nohy.

Toto je nejvyšší vyznamenání, které můžeme obdržet, největší povýšení, kterého se nám může dostat: sloužit Kristu ve věřícím Božím lidu, v hladovém, zapomenutém, vězněném, nemocném, drogově závislém, opuštěném, v konkrétních lidech s jejich příběhy a nadějemi, očekáváními a zklamáními, utrpeními a ranami. Jenom tak bude mít autorita pastýře příchuť evangelia a nebude »jako znějící kov a zvučící cimbál« (1 Kor  13,1). Nikdo z nás nesmí nad někým pociťovat ´nadřazenost´. Nikdo z nás nesmí hledět na druhého shora dolů. Tak můžeme na člověka hledět jedině tehdy, když mu pomáháme vstát,“ prohlásil papež František.

Novokardinálové oblečeni v červeném pronesli Vyznání víry a poté jeden po druhém předstoupili před Svatého otce, který jim jako symbol kardinálského úřadu nasadil kardinálský klobouk a předal jim prsten.

Noví kardinálové se hned po konzistoři vydali navštívit emeritního papeže Benedikta XVI., s nímž se nejprve v kapli jeho rezidence společně pomodlili a potom individuálně pozdravili. Poté se pak přesunuli do auly Pavla VI., kde je s velkým nadšením přišla pozdravit široká veřejnost.

Papež František poprvé oznámil jména nových kardinálů v neděli 20. května po modlitbě Regina Coeli na svatopetrském náměstí. Jmenovaní kardinálové pocházejí z Bolívie, Itálie, Japonska, Pákistánu, Polska, Portugalska, Peru, Madagaskaru, Mexika a Španělska. Podle papeže Františka tento široký záběr „vyjadřuje univerzalitu církve, která hlásá milosrdnou lásku Boží všem lidem po celém světě“.

Zde jsou jména nových kardinálů. Poslední tři jmenovaní jsou starší 80 let a nemají tedy právo volby papeže.

1. Jeho Blaženost Louis Raphaël I Sako – chaldejský patriarcha Babylonie.

2. Jeho Excelence Mons. Luis Ladaria SI – prefekt Kongregace pro nauku víry.

3. Jeho Excelence Mons. Angelo De Donatis – generální vikář římské diecéze.

4. Jeho Excelence Mons. Giovanni Angelo Becciu – substitut státního sekretariátu pro všeobecné záležitosti zvláštní delegát při Svrchovaném řádu Maltézských rytířů.

5. Jeho Excelence Mons. Konrad Krajewski – apoštolský almužník.

6. Jeho Excelence Mons. Joseph Coutts – arcibiskup Karachi (Pákistán).

7. Jeho Excelence Mons. António dos Santos Marto – biskup diec. Leiria-Fátima (Portugalsko).

8. Jeho Excelence Mons. Pedro Barreto SI – arcibiskup Huancayo (Peru).

9. Jeho Excelence Mons. Desiré Tsarahazana – arcibiskup Toamasina (Madagaskar).

10. Jeho Excelence Mons. Giuseppe Petrocchi – arcibiskup Aquily (Itálie).

11. Jeho Excelence Mons. Thomas Aquinas Manyo – arcibiskup Osaky (Japonsko).

12. Jeho Excelence Mons. Sergio Obeso Rivera – emeritní arcibiskup Xalapa (Mexiko)

13. Jeho Excelence Mons. Toribio Ticona Porco – emeritní prelát z Corocoro (Bolívie).

14. R.P. Aquilino Bocos Merino – klaretin (Španělsko).

(Zdroj: ČBK, ČTK, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Brněnské biskupství zve k zapojení do projektu Náš společný domov

Svatý František z Assisi řekl: „Příroda je krásná kniha, v níž k nám promlouvá Bůh a sděluje nám něco ze své krásy a dobroty.“ Aby i další generace „měly co číst“, zve Biskupství brněnské prostřednictvím svého Diecézního katechetického centra k zapojení do projektu Náš společný domov. Začíná 24. října 2020 a končí s rokem Laudato si´ 24. května. 2021.
20.10.2020

Otec Maccalli: My misionáři jsme nebezpeční…

"Misionáři přerušují spirálu násilí skrze odpuštění. Také já jsem nabídl odpuštění těm, kdo mne věznili,“ říká otec Maccalli, misionář unesený v Nigeru v 17. září roku 2018 a před deseti dny propuštěný v Mali na svobodu.
20.10.2020

Nový film o Likvidaci lepry

Lepra je nemoc, která zdaleka nepatří minulosti. Ještě dnes sužuje život mnoha lidem v chudých zemích. Nový dokumentární film o organizaci Likvidace lepry, která se bojem s touto obávanou nemocí zabývá, mohou zájemci zhlédnout na platformě Youtube.
20.10.2020

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020