CCEE: Komunikace je klíčový nástroj pro porozumění tématu migrace

Jak můžeme téma migrace komunikovat a jak o něm správně informovat věřící? Jaké nástroje bychom k tomu měli používat? Jak můžeme podat svědectví o tom, kolik dobrého se v této věci udělalo v Evropě díky katolické církvi? Jak bojovat s „fake news“, které zaplňují virtuální svět a pokřivují realitu? Na tyto otázky se snažilo odpovědět výroční setkání biskupů a dalších delegátů zabývajících se pastorační péčí o migranty, které se uskutečnilo o tomto víkendu ve švédském Stockholmu.
Publikováno: 17. 7. 2018 16:00

Foto: Council of European Bishops' Conferences - CCEE

Podle účastníků setkání není migrace jenom ekonomické, sociální, demografické, kulturní a politické téma. Kvůli tomu, že migrace se stále více politizuje, tak se komunikace stává klíčem k porozumění problému migrantů a jejich integrace do evropských společnosti.

Diskuse účastníků zdůraznila, že v časech ekonomické krize sílí postoj veřejnosti, že by se vlády měly starat především o svoje občany než o migranty. V médiích se zase nahlíží na migraci pouze z ekonomického a politického hlediska, což má za následek, že lidé zapomínají na nezcizitelné právo na důstojnost každého člověka. Role komunikace při objasňování narativu migrace s jejími aspekty tragédie, ale také zároveň pozitivními stránkami, se tak stává také klíčovou zodpovědností církve.

Často se také objevuje riziko nekritického využívání kategorií „vypůjčených“ z jiných oblastí jako je politika, sociologie nebo ekonomika, které pak generují zmatení a strach. Svědectví církve bude mnohem silnější, pokud se bude opírat o různé pastorační oblasti týkající se péče o lidský život. Nelze totiž např. chránit lidský život od jeho stvoření až k přirozenému konci a zároveň nebránit život a důstojnost migrantů.

V Evropě se národní sekce Charity zaměřují na koordinované a vzájemně propojené mediální kampaně na různých sociálních sítích, které jsou zároveň adaptované na specifický národní kontext. To je obzvláště viditelné v kampani #whatishome, která je zacílená na zvýšení povědomí o tématu „domova“. Spolupráce s ostatními aktéry občanské společnosti je důležitá pro propagaci kultury setkávání a při hledání pravdy, kterou zatemňují „fake news“ kolující po internetu.

Výraznou roli v tomto tématu hraje vatikánské Dikasterium pro integrální lidský rozvoj, jehož aktivity svědčí o tom, že je možné vytvářet pozitivní narativ migrace. Stejně tak působí Mezinárodní katolická migrační komise (International Catholic Migration Commission – ICMC), která prosazuje nejrůznější projekty po celém světě v souladu s myšlenkami papeže Františka, která jsou obsažena v mottu: "Přijetí, ochrana, propagace a integrace".

Generální sekretář CCEE Duarte da Cunha a sekretář komise CCEE pro pastorační péči Luis Okulik zdůraznili v závěru několik myšlenek: Důležitost komunikování krásy církve. Užívání vhodného jazyka při komuniakci tématu lidské mobility. Jasně propojovat individuální příběhy, které jsou často bez kontextu. Výzva k vytvoření obecného narativu, který bude akceptovat setkání s druhými lidmi a lásku k nim nejen na abstraktní úrovni, ale i v každodennosti života. V oblasti migrace mají skutky větší váhu než slova, která jsou často neadekvátní pro popsání tragédie a zkušenosti lidí, kteří žijí daleko od svých domovů.

Setkání nemělo jenom diskusní rozměr, ale jeho účastníci měli příležitost se setkat a ocenit pohostinnost nejrůznějších komunit migrantů přicházejících ze Středního Východu a Latinské Ameriky, které se nacházejí v místních diecézích.

(Zdroj: Tisková zpráva CCEE)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019