CCEE: Komunikace je klíčový nástroj pro porozumění tématu migrace

Jak můžeme téma migrace komunikovat a jak o něm správně informovat věřící? Jaké nástroje bychom k tomu měli používat? Jak můžeme podat svědectví o tom, kolik dobrého se v této věci udělalo v Evropě díky katolické církvi? Jak bojovat s „fake news“, které zaplňují virtuální svět a pokřivují realitu? Na tyto otázky se snažilo odpovědět výroční setkání biskupů a dalších delegátů zabývajících se pastorační péčí o migranty, které se uskutečnilo o tomto víkendu ve švédském Stockholmu.
Publikováno: 17. 7. 2018 16:00

Foto: Council of European Bishops' Conferences - CCEE

Podle účastníků setkání není migrace jenom ekonomické, sociální, demografické, kulturní a politické téma. Kvůli tomu, že migrace se stále více politizuje, tak se komunikace stává klíčem k porozumění problému migrantů a jejich integrace do evropských společnosti.

Diskuse účastníků zdůraznila, že v časech ekonomické krize sílí postoj veřejnosti, že by se vlády měly starat především o svoje občany než o migranty. V médiích se zase nahlíží na migraci pouze z ekonomického a politického hlediska, což má za následek, že lidé zapomínají na nezcizitelné právo na důstojnost každého člověka. Role komunikace při objasňování narativu migrace s jejími aspekty tragédie, ale také zároveň pozitivními stránkami, se tak stává také klíčovou zodpovědností církve.

Často se také objevuje riziko nekritického využívání kategorií „vypůjčených“ z jiných oblastí jako je politika, sociologie nebo ekonomika, které pak generují zmatení a strach. Svědectví církve bude mnohem silnější, pokud se bude opírat o různé pastorační oblasti týkající se péče o lidský život. Nelze totiž např. chránit lidský život od jeho stvoření až k přirozenému konci a zároveň nebránit život a důstojnost migrantů.

V Evropě se národní sekce Charity zaměřují na koordinované a vzájemně propojené mediální kampaně na různých sociálních sítích, které jsou zároveň adaptované na specifický národní kontext. To je obzvláště viditelné v kampani #whatishome, která je zacílená na zvýšení povědomí o tématu „domova“. Spolupráce s ostatními aktéry občanské společnosti je důležitá pro propagaci kultury setkávání a při hledání pravdy, kterou zatemňují „fake news“ kolující po internetu.

Výraznou roli v tomto tématu hraje vatikánské Dikasterium pro integrální lidský rozvoj, jehož aktivity svědčí o tom, že je možné vytvářet pozitivní narativ migrace. Stejně tak působí Mezinárodní katolická migrační komise (International Catholic Migration Commission – ICMC), která prosazuje nejrůznější projekty po celém světě v souladu s myšlenkami papeže Františka, která jsou obsažena v mottu: "Přijetí, ochrana, propagace a integrace".

Generální sekretář CCEE Duarte da Cunha a sekretář komise CCEE pro pastorační péči Luis Okulik zdůraznili v závěru několik myšlenek: Důležitost komunikování krásy církve. Užívání vhodného jazyka při komuniakci tématu lidské mobility. Jasně propojovat individuální příběhy, které jsou často bez kontextu. Výzva k vytvoření obecného narativu, který bude akceptovat setkání s druhými lidmi a lásku k nim nejen na abstraktní úrovni, ale i v každodennosti života. V oblasti migrace mají skutky větší váhu než slova, která jsou často neadekvátní pro popsání tragédie a zkušenosti lidí, kteří žijí daleko od svých domovů.

Setkání nemělo jenom diskusní rozměr, ale jeho účastníci měli příležitost se setkat a ocenit pohostinnost nejrůznějších komunit migrantů přicházejících ze Středního Východu a Latinské Ameriky, které se nacházejí v místních diecézích.

(Zdroj: Tisková zpráva CCEE)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019