Uganda: Pastorační péči potřebuje 1 milion uprchlíků

Více než 1 milion uprchlíků z Jižního Súdánu a Demokratické republiky Kongo žije v současnosti v ugandské diecézi Arua. Řekl to tamější biskup Sabino Ocan Odoki s tím, že tito „naši bratři a sestry“ potřebují zajištění duchovní péče. První skupiny uprchlíků dorazily v roce 2013 poté, co se v Jižním Súdánu rozhořela občanská válka.
Publikováno: 19. 7. 2018 15:00

Foto: UNMISS / CC BY-NC-ND 2.0

Chtěl bych přitáhnout pozornost světa k uprchlíkům z Jižního Súdánu a Konga. V mojí diecézi jich žije nyní přes milion,“ uvedl biskup Sabino Ocan Odoki.

Katolické humanitární organizace, včetně místní Charity a Charity Belgie a Norsko, zajistily uprchlíkům zemědělské náčiní a osivo, aby si sami mohli vypěstovat potraviny

Pastorační péče schází

Kromě zajištění základních potřeb se ještě potýkáme s dalším problémem, kterým je nedostatek kapacit pro pastorační a duchovní péči o uprchlíky,“ řekl biskup Sabino Ocan Odoki. Vzhledem k obrovskému nárůstu věřících je v jeho diecézi velký nedostatek kněží.

Kromě nedostatku pastoračních pracovníků diecéze postrádá i finanční zdroje na jejich ubytování. „Chybí nám také peníze na jejich stravování, dopravu a další nezbytné osobní věci,“ dodal biskup.

Biskup Sabino Ocan Odoki proto apeluje na kongregace, aby vyslaly kněze a řádové sestry, které by zajistily duchovní potřeby uprchlíků. „Rádi je zde přivítáme,“ řekl.

Biskup Odoki už dříve vyjádřil své obavy na Biskupské konferenci Ugandy a také přímo papeži Františkovi během návštěvy ugandských biskupů Ad limina v Římě.

Rychlá reakce na pomoc uprchlíkům

Biskup Odoki řekl, že když se začaly objevovat první skupiny uprchlíků, tak to byl poměrně velký šok. Během jedné noci uprchlíci zcela zaplnili areál jedné farnosti. Zdůraznil, že místní kmenoví vůdci a vládní úředníci zareagovali na příliv uprchlíků rychle. „Musíme jim poděkovat, protože dali uprchlíkům volnou půdu, aby na ní mohli hospodařit,“ dodal biskup.

Řekl, že uprchlíci byli ubytováni v osadách. „Nechceme tomu říkat tábory. Přijali jsme je jako naše bratry a sestry. Dáváme jim naši půdu, aby se mohli integrovat do naší komunity,“ uvedl a poděkoval ugandské vládě za její „dobrou migrační politiku“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019