Uganda: Pastorační péči potřebuje 1 milion uprchlíků

Více než 1 milion uprchlíků z Jižního Súdánu a Demokratické republiky Kongo žije v současnosti v ugandské diecézi Arua. Řekl to tamější biskup Sabino Ocan Odoki s tím, že tito „naši bratři a sestry“ potřebují zajištění duchovní péče. První skupiny uprchlíků dorazily v roce 2013 poté, co se v Jižním Súdánu rozhořela občanská válka.
Publikováno: 19. 7. 2018 13:00

Foto: UNMISS / CC BY-NC-ND 2.0

Chtěl bych přitáhnout pozornost světa k uprchlíkům z Jižního Súdánu a Konga. V mojí diecézi jich žije nyní přes milion,“ uvedl biskup Sabino Ocan Odoki.

Katolické humanitární organizace, včetně místní Charity a Charity Belgie a Norsko, zajistily uprchlíkům zemědělské náčiní a osivo, aby si sami mohli vypěstovat potraviny

Pastorační péče schází

Kromě zajištění základních potřeb se ještě potýkáme s dalším problémem, kterým je nedostatek kapacit pro pastorační a duchovní péči o uprchlíky,“ řekl biskup Sabino Ocan Odoki. Vzhledem k obrovskému nárůstu věřících je v jeho diecézi velký nedostatek kněží.

Kromě nedostatku pastoračních pracovníků diecéze postrádá i finanční zdroje na jejich ubytování. „Chybí nám také peníze na jejich stravování, dopravu a další nezbytné osobní věci,“ dodal biskup.

Biskup Sabino Ocan Odoki proto apeluje na kongregace, aby vyslaly kněze a řádové sestry, které by zajistily duchovní potřeby uprchlíků. „Rádi je zde přivítáme,“ řekl.

Biskup Odoki už dříve vyjádřil své obavy na Biskupské konferenci Ugandy a také přímo papeži Františkovi během návštěvy ugandských biskupů Ad limina v Římě.

Rychlá reakce na pomoc uprchlíkům

Biskup Odoki řekl, že když se začaly objevovat první skupiny uprchlíků, tak to byl poměrně velký šok. Během jedné noci uprchlíci zcela zaplnili areál jedné farnosti. Zdůraznil, že místní kmenoví vůdci a vládní úředníci zareagovali na příliv uprchlíků rychle. „Musíme jim poděkovat, protože dali uprchlíkům volnou půdu, aby na ní mohli hospodařit,“ dodal biskup.

Řekl, že uprchlíci byli ubytováni v osadách. „Nechceme tomu říkat tábory. Přijali jsme je jako naše bratry a sestry. Dáváme jim naši půdu, aby se mohli integrovat do naší komunity,“ uvedl a poděkoval ugandské vládě za její „dobrou migrační politiku“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články