Památka, svátek a slavnost: Je dobré mít jasno nejen pro nadcházející dny

Od neděle na nás kouká z kalendáře několik svátků, a to: sv. Marie Magdalény, sv. Brigity a sv. Jakuba. Na začátku srpna nás v jednom týdnu čekají hned tři svátky: Proměnění Páně, sv. Terezie Benedikty od Kříže a sv. Vavřince. Jaký je rozdíl mezi památkou, svátkem a slavností? Jak projevit světcům úctu?
Publikováno: 20. 7. 2018 13:15

(Foto: Nela Fabiánová / ČBK)

Nejprve se zastavme u liturgického kalendáře, ten se totiž dělí na dvě časově prolínající se struktury. Tou první je tzv. Temporál (Rok Páně), tedy svátky a sváteční období, které navazují na život Ježíše Krista a na události z Nového zákona. Je charakteristický tím, že některé jeho svátky jsou pohyblivé – například Velikonoce. Zatímco druhou linií roku je Sanktorál (Rok se svatými), tedy pevně stanovené dny pro uctívání daných světců. 

Nyní se přiblížíme k typům slavení, jsou rozděleny na tři stupně, a to: památka, svátek a slavnost. Nejnižší formu slavení má památka, tu můžeme rozdělit ještě na závaznou či nezávaznou. Rozdíl je v tom, že nezávaznou památku neuslyšíme v ohláškách a není povinnost ji v daný den slavit. V den závazné památky uctíváme světce, kteří jsou významní pro celou církev a slavit se mají, například sv. Jáchym a sv. Anna nebo z českých světců na příklad sv. Ludmila. Existuje ještě jeden způsob oslavy svatých, a to tzv. připomínka. S tou se setkáváme od 17. do 24. prosince a poté od 29. do 31. prosince, dále také ve všechny dny postní doby. Všední dny mají přednost před slavením památek. 

Svátky sv. Marie Magdalény, sv. Brigity Švédské a sv. Jakuba

Svátek je vyšším stupněm slavení a poznáme jej tak, že se při mši svaté zpívá Sláva na výsostech Bohu čili Gloria. Následující týden se s tímto typem setkáme hned několikrát, a to u příležitosti připomínky těchto světců:

V neděli 22. července oslavíme svátek svaté Marie Magdalény, patronky kajícníků, studentů a zajatců. Teprve nedávno, ve Svatém roce milosrdenství (rok 2016), papež František rozhodl, že tato památka bude povýšena na svátek. Při liturgii se používají stejné texty v misálu, jako tomu bylo předtím, nově tam však přibyla samostatná preface.

Mystičku a patronku Evropy, si na svátek svaté Brigity Švédské připomeneme v pondělí 23. července. S manželem měli celkem osm dětí a po jeho smrti založila řeholní řád, který je dodnes činný, ale ne u nás. Její dcerou je sv. Kateřina Švédská, ochránkyně proti potratům a předčasnému porodu, tu si připomínáme 24. března.

Španělská Compostela – právě zde vyvrcholí ve středu 25. července pouť mnoha křesťanů, kteří se vydali na tzv. Camino de Santiago – tedy na Svatojakubskou cestu, která má nejen pro věřící velký význam. Svátek svatého Jakuba však lze oslavit i na jiných místech než tam, kde jsou ostatky po sv. Jakubovi, kterému je připisováno autorství Listu sv. Jakuba v Novém zákoně. 

Slavnost

Slavnost je nejvyšším stupněm slavení, její význam je srovnatelný s nedělí a v některých zemích mají v tyto dny státní svátek. O slavnostech se pak zpravidla zpívá Sláva na výsostech Bohu, tedy Gloria a Credo čili vyznání víry. Připadne-li slavnost na pátek, ruší páteční půst.

V ČR platí povinnost účastnit se mše svaté 1. ledna na slavnost Matky Boží, Panny Marie a 25. prosince, den Narození Páně. Ostatní slavnosti nemají povinné navšítvení mše svaté; patří mezi ně například: slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Nanebevstoupení Páně, slavnost Těla a krve Páně, slavnost Nejsvětější Trojice atd. V průběhu léta nás čeká slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která připadá na 15. srpna. Tento den je v mnohých zemích slaven jako státní svátek, například v Chorvatsku, Itálii, Polsku, Rakousku, Španělsku.

Zajímavost ze světa kalendářů závěrem

Na základě všeobecného kalendáře je zhotovený Český národní kalendář, potvrzený v Římě, z nějž se každoročně připravuje Český liturgický kalendář. Svátky světců se totiž mohou v různých zemích lišit; zatímco u nás slavíme slavnost sv. Václava, v jiných zemích jej slaví pouze jako památku. Také se může lišit datum slavení, neboť existují přísná pravidla, která určují, kdy se má který světec slavit. Dochází k tomu například tehdy, když se v národních kalendářích střetává s oslavou jiného světce, může se termín slavení posunout. Toto je podrobeno schvalování na římské kongregaci pro bohoslužbu a svátosti.

(Zdroj: liturgie.cz)

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020