Památka, svátek a slavnost: Je dobré mít jasno nejen pro nadcházející dny

Od neděle na nás kouká z kalendáře několik svátků, a to: sv. Marie Magdalény, sv. Brigity a sv. Jakuba. Na začátku srpna nás v jednom týdnu čekají hned tři svátky: Proměnění Páně, sv. Terezie Benedikty od Kříže a sv. Vavřince. Jaký je rozdíl mezi památkou, svátkem a slavností? Jak projevit světcům úctu?
Publikováno: 20. 7. 2018 13:15

(Foto: Nela Fabiánová / ČBK)

Nejprve se zastavme u liturgického kalendáře, ten se totiž dělí na dvě časově prolínající se struktury. Tou první je tzv. Temporál (Rok Páně), tedy svátky a sváteční období, které navazují na život Ježíše Krista a na události z Nového zákona. Je charakteristický tím, že některé jeho svátky jsou pohyblivé – například Velikonoce. Zatímco druhou linií roku je Sanktorál (Rok se svatými), tedy pevně stanovené dny pro uctívání daných světců. 

Nyní se přiblížíme k typům slavení, jsou rozděleny na tři stupně, a to: památka, svátek a slavnost. Nejnižší formu slavení má památka, tu můžeme rozdělit ještě na závaznou či nezávaznou. Rozdíl je v tom, že nezávaznou památku neuslyšíme v ohláškách a není povinnost ji v daný den slavit. V den závazné památky uctíváme světce, kteří jsou významní pro celou církev a slavit se mají, například sv. Jáchym a sv. Anna nebo z českých světců na příklad sv. Ludmila. Existuje ještě jeden způsob oslavy svatých, a to tzv. připomínka. S tou se setkáváme od 17. do 24. prosince a poté od 29. do 31. prosince, dále také ve všechny dny postní doby. Všední dny mají přednost před slavením památek. 

Svátky sv. Marie Magdalény, sv. Brigity Švédské a sv. Jakuba

Svátek je vyšším stupněm slavení a poznáme jej tak, že se při mši svaté zpívá Sláva na výsostech Bohu čili Gloria. Následující týden se s tímto typem setkáme hned několikrát, a to u příležitosti připomínky těchto světců:

V neděli 22. července oslavíme svátek svaté Marie Magdalény, patronky kajícníků, studentů a zajatců. Teprve nedávno, ve Svatém roce milosrdenství (rok 2016), papež František rozhodl, že tato památka bude povýšena na svátek. Při liturgii se používají stejné texty v misálu, jako tomu bylo předtím, nově tam však přibyla samostatná preface.

Mystičku a patronku Evropy, si na svátek svaté Brigity Švédské připomeneme v pondělí 23. července. S manželem měli celkem osm dětí a po jeho smrti založila řeholní řád, který je dodnes činný, ale ne u nás. Její dcerou je sv. Kateřina Švédská, ochránkyně proti potratům a předčasnému porodu, tu si připomínáme 24. března.

Španělská Compostela – právě zde vyvrcholí ve středu 25. července pouť mnoha křesťanů, kteří se vydali na tzv. Camino de Santiago – tedy na Svatojakubskou cestu, která má nejen pro věřící velký význam. Svátek svatého Jakuba však lze oslavit i na jiných místech než tam, kde jsou ostatky po sv. Jakubovi, kterému je připisováno autorství Listu sv. Jakuba v Novém zákoně. 

Slavnost

Slavnost je nejvyšším stupněm slavení, její význam je srovnatelný s nedělí a v některých zemích mají v tyto dny státní svátek. O slavnostech se pak zpravidla zpívá Sláva na výsostech Bohu, tedy Gloria a Credo čili vyznání víry. Připadne-li slavnost na pátek, ruší páteční půst.

V ČR platí povinnost účastnit se mše svaté 1. ledna na slavnost Matky Boží, Panny Marie a 25. prosince, den Narození Páně. Ostatní slavnosti nemají povinné navšítvení mše svaté; patří mezi ně například: slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Nanebevstoupení Páně, slavnost Těla a krve Páně, slavnost Nejsvětější Trojice atd. V průběhu léta nás čeká slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která připadá na 15. srpna. Tento den je v mnohých zemích slaven jako státní svátek, například v Chorvatsku, Itálii, Polsku, Rakousku, Španělsku.

Zajímavost ze světa kalendářů závěrem

Na základě všeobecného kalendáře je zhotovený Český národní kalendář, potvrzený v Římě, z nějž se každoročně připravuje Český liturgický kalendář. Svátky světců se totiž mohou v různých zemích lišit; zatímco u nás slavíme slavnost sv. Václava, v jiných zemích jej slaví pouze jako památku. Také se může lišit datum slavení, neboť existují přísná pravidla, která určují, kdy se má který světec slavit. Dochází k tomu například tehdy, když se v národních kalendářích střetává s oslavou jiného světce, může se termín slavení posunout. Toto je podrobeno schvalování na římské kongregaci pro bohoslužbu a svátosti.

(Zdroj: liturgie.cz)

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019