Nové blahoslavené řeholnice

Čtyři ženy, řeholnice byly během měsíce června zapsány na seznam blahoslavených. Dvě z nich žily v Evropě, další dvě v Jižní Americe, jedna na přelomu 18. a 19. století, ostatní mohly být našimi současnicemi. Tři z nich založily nové kongregace a byly zároveň učitelkami. Jedná se o Italku Marii Ukřižovanou od Božské lásky (vlastním jménem Marii Garganiovou), jednu z duchovních dcer otce Pia, dále o Francouzku šlechtického původu Marii od Neposkvrněného Početí (vlastním jménem Adèle de Batz De Trenquelléon), dále o Carmen Rendíles Martínezovou, třetí blahoslavenou Venezuely, a bosou karmelitku Marii Felicii od Svátostného Ježíše (vlastním jménem Marii Felicii Guggiari Echeverríovou) nazývanou ve své rodné Paraguayi Chiquitunga („maličká“).
Publikováno: 26. 7. 2018 10:30
Foto: Carmen Rendíles Martínezová 

Marie Ukřižovaná od Božské lásky

vlastním jménem: Maria Gargani (1892-1973)

Blahořečena 2. června 2018, Neapol, Itálie

Maria Garganiová se narodila jako poslední z osmi dětí hluboce věřících rodičů na jihu Itálie v městečku Morra Irpina, východně od Neapole. Poté, co získala pedagogickou kvalifikaci, vyhrála konkurz a stala se učitelkou na vesnické základní škole v provincii Foggia. Zde začala spolupracovat s duchovními otci, pod jejichž vedením zapojila do své didaktické činnosti také různé apoštolské iniciativy. Nebála se též používat na svou dobu nové didaktické metody, např. využívala projektor při hodinách katechismu, které vesnickým dětem dávala v pronajaté místnosti, jejíž nájem sama hradila.

Ve 22 letech měla první intuici: „Modlila jsem se ve svém pokojíku… Najednou se mi zdálo, že ke mně někdo promlouvá… Byl to Ježíš, Nejsvětější srdce Ježíšovo, které mě vyzývalo, abych opustila svět a zasvětila svůj život Jemu,“ napsala Maria Garganiová ve vzpomínkách.

V roce 1916 obdržela souhlas, aby se mohla obrátit na otce Pia z Pietrelciny, který ji následně v bohaté korespondenci vedl s otcovskou péčí. V roce 1918, tj. přesně sto let před jejím blahořečením, otec Pio strávil ve městě San Marco la Catola, kde Maria Garganiová učila, celý měsíc, během kterého se mohli setkávat v každodenních rozhovorech. Díky osvíceným radám otce Pia, jeho morální podpoře a modlitbě našla Maria, která cítila povolání k zasvěcenému životu, své poslání, které ji dovedlo k založení nové kongregace Apoštolek Nejsvětějšího Srdce, jejíž oficiální datum zrodu je 21. duben 1936. V kongregaci složila Maria Garganiová řeholní sliby a přijala jméno Marie Ukřižovaná od Božské lásky. Dnes sestry kongregace šíří lásku a úctu k Ježíšovu srdci i za hranicemi Itálie.

Maria Garganiová je pohřbena v Neapoli, kde sloužil kardinál Angelo Amato v sobotu 2. června 2018 v diecézní katedrále beatifikační liturgii.

Srdce, kříž, láska: jsou základními kameny života matky Gargani. Neustálá modlitba, naslouchání Božímu slovu, dobročinnost bez hranic. Nic víc. Maria Garganiová je ode dneška svatá, neboť nabídla svůj život druhým,“ napsal k jejímu blahořečení deník Avvenire.

(Zdroj: Convento Santuario di San Padre Pio, Vatican News, Avvenire)

 

Marie od Neposkvrněného Početí

vlastním jménem: Adèle de Batz De Trenquelléon (1789-1828)

Blahořečena 10. června 2018, Agen, Francie

V neděli 10. června před modlitbou Anděl Páně papež František oznámil: „Dnes v Agenu, ve Francii, byla prohlášena za blahoslavenou sestra Marie od Neposkvrněného početí, vlastním jménem Adelaide De Batz De Trenquelléon. Žila mezi 18. a 19. stoletím, založila kongregaci Dcer Neposkvrněné Panny Marie, tzv. marianistky. Chvalme Pána za tuto dceru, která zasvětila svůj život Jemu a službě bratřím,“ a vyzval přítomné k potlesku pro novou blahoslavenou.

Adèle De Batz De Trenquelléon pochází z majetné šlechtické rodiny, jejíž kořeny z matčiny strany spadají až k Robertu de France, hraběti z Clermontu, synu krále Ludvíka. Rodina žila na jihu Francie blízko města Agen. V době Francouzské revoluce byla nucena žít v exilu ve Španělsku a Portugalsku. Při prvním svatém přijímání se rodí velká úcta Adèle k eucharistii, která stala silným prvkem její spirituality. Během tohoto období také začíná pociťovat touhu zasvětit svůj život, jako karmelitka. 

Navzdory nabídkám ke sňatku se vzdala manželského života a plně se věnovala modlitbě, výuce dětského katechismu a otevřela i základní školu pro chudé dívky.

Inspirována otcem Vilémem Chaminadem, mariánským ctitelem a zakladatelem marianistů, založila v roce 1816 v Agenu řeholní kongregaci Dcer Neposkvrněné Panny Marie, tzv. marianistek, která dnes působí v šestnácti zemích. Adèle vybízela své sestry především k eucharistické a mariánské úctě. Spiritualita kongregace je založena na tajemství vtělení, následování Ježíše Krista, Božího Syna a syna Marie a vede k záchraně celého lidstva.

Blahořečena byla v neděli 10. června 2018 ve městě Agen, beatifikační liturgii sloužil kardinál Angelo Amato.

Láska k Bohu Adèle de Batz De Trenquelléon se tak postupně proměnila v projekt, „milovaný projekt“ života zasvěcenému společenství, spojení s Marií a službě evangeliu, uvádějí stránky kongregace marianistek.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, Wikipedia)

 

Carmen Rendíles Martínez

(1903-1977)

Blahořečena 16. června 2018, Caracas, Venezuela

Papež František poukázal v neděli 17. června před modlitbou Anděl Páně na novou venezuelskou blahoslavenou: „Včera byla v Caracasu prohlášena za blahoslavenou Maria Carmen Rendíles Martínezová, zakladatelka kongregace sester Ježíšovy služebnice Venezuely. Matka Carmen, která se narodila a zemřela v Caracasu v minulém století, s láskou sloužila spolu s dalšími sestrami ve farnostech, školách a byla nablízku těm nejpotřebnějším. Chvalme Pána za tuto Jeho věrnou učednici a svěřme její přímluvě svoje prosby za venezuelský lid. A pozdravme potleskem novou blahoslavenou i venezuelský lid.“

Carmen Rendíles Martínezová se narodila ve městě Caracas na severu Venezuely v hluboce věřící rodině, která dala základ její zbožnosti a především úctě k eucharistii. V 18 letech začala studovat na umělecké škole, kterou ale musela opustit, aby se plně mohla věnovat svému poslání v církvi.

Již od raného věku tíhla k zasvěcenému životu, ale pro svůj fyzický handicap – od narození postrádala levou paži a musela nosit těžkou protézu – byla několika kongregacemi odmítnuta. Přijetí získala až v roce 1927 u Ježíšových služebnic Nejsvětější svátosti. Svoji řeholní formaci vykonala ve francouzském Toulouse, kde kongregace sídlila. Po návratu do Venezuely byla jmenována novicmistrovou pro Venezuelu a Kolumbii.

Vzhledem k tomu, že v šedesátých letech se evropská část sester rozhodla žít zasvěceným životem ve světě a bez hábitu a tedy odstoupit od původních řeholních konstitucí, založila v roce 1966 sestra Carmen s podporu spolusester a kněží venezuelskou kongregaci Ježíšových služebnic, která zachovala věrnost původním konstitucím a jejíž představenou zůstala až do své smrti.

Blahořečena byla v sobotu 16. června 2018 ve venezuelském městě Caracas, beatifikační liturgii sloužil kardinál Angelo Amato. Stala se tak třetí blahořečenou venezuelskou řeholnicí.

Kardinál Amato řekl k jejímu úsilí o svatost: „Během svého života Matka Carmen milovala a ctila svoje povolání a zachovala si předsevzetí stát se svatou. Často opakovala, že chce být svatou, jako to říkal sv. Pavel, totiž už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, Wikipedia)

 

Marie Felicie od Svátostného Ježíše

vlastním jménem: Maria Felicia Guggiari Echeverría (1925-1959)

Blahořečena 23. června 2018, Asunción, Paraguay

„Včera byla v Asunción (Paraguay) blahořečena Marie Felicie od Svátostného Ježíše, vlastním jménem Maria Felicia Guggiari Echeverría, sestra z řádu bosých karmelitek, které říkal tatínek a dnes všechen paraguayský lid „Chiquitunga“. Žila v první polovině dvacátého století, s nadšením vstoupila do Katolické akce a pečovala o staré, nemocné a vězněné. Tato plodná apoštolská zkušenost, podporovaná denně eucharistií, vyústila zasvěcením se Pánu. Zemřela ve 34 letech, když klidně přijala nemoc. Svědectví této mladé blahoslavené je výzvou pro všechny mladé, zejména Paraguayce, aby žili svůj život velkodušně, skromně a radostně. Pozdravme Chiquitungu a všechen paraguayský lid potleskem!,“ představil papež František novou paraguayskou blahoslavenou v neděli 24. června před modlitbou Anděl Páně.

Maria Felicia Guggiari Echeverríová se narodila ve městě Villarica del Espiritu Santo na jihu Paraguaye. Byla nejstarší ze sedmi dětí a její tatínek ji často nazýval Chiquitunga („maličká“). V 16 letech vstoupila navzdory rodičům do Katolické akce, začala se věnovat péči o chudé, trpící a začala učit děti katechismus. Od raného mládí cítila povolání řídit se cestou evangelijní dokonalosti.

V hlavním městě, kam se její rodina přestěhovala, našla spřízněnou duši v medikovi Ángelu Sauáovi Llanesovi, spolu s kterým pracovala v chudinských čtvrtích a přicházela pomáhat nemocným. Ačkoliv v nich jejich rodiny spatřovaly budoucí šťastný pár, Ángel se Marii Felicii svěřil s úmyslem stát se knězem a ona mu přislíbila, že mu bude v cestě za jeho povoláním nápomocná: „Budu po vašem boku a ve dne v noci se budu modlit a obětovat život za to, abyste mohl být – dá-li Bůh – svatým knězem.“  1. října 1951 se společně zasvětili Panně Marii Neposkvrněné, a o několik měsíců později Ángel odjel do Madridu, kde tajně vstoupil do semináře.

Maria poté vstoupila v roce 1955 na Karmel. Krátce předtím odeslala Ángelovi poslední dopis se slovy: „Můj bratře, na shledanou na věčnosti!“ Při obláčce o rok později přijala jméno Marie Felicie od Svátostného Ježíše.

Její pozemský život ukončila infekční hepatitida nedlouho po složení slavných slibů, v pouhých 34 letech. Přesto patří ve své zemi mezi často vzývané nebeské přímluvce.

Blahořečena byla v sobotu 23. června 2018 v paraguayském městě Asunción, beatifikační liturgii sloužil opět kardinál Angelo Amato.

Ten o nové blahoslavené, která si za program svého života si zvolila motto „Všechno ti dávám, Pane“, dodal: „Tato mladá světice nás dnes povzbuzuje k životu ve znamení Boží lásky a lásky k bližním, aby také pro nás byla živá Ježíšova přítomnost lucernou osvětlující naše kroky. Dobrota a svatost křesťanů činí společnost šlechetnější, bratrštější a bohatší v lidství.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, Wikipedia)

(Více informací o nových blahoslavených či svatořečených hledejte na: Cause santi)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články