Papež František: Dejme se jako sv. Ignác z Loyoly do služby blízkým

Dnes si církev připomíná památku sv. Ignáce, duchovního otce a spoluzakladatele Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů), jednoho z největších křesťanských mystiků. Heslem nově založeného řádu bylo: „Omnia ad maiorem Dei gloriam." neboli „Vše pro větší slávu Boží." Vstoupit do řádu jezuitů se rozhodl i papež František, který dnes na svém twitterovém účtu vyzval, abychom se stejně jako sv. Ignác nechali Pánem podmanit a dali se do služby blízkým.
Publikováno: 31. 7. 2018 17:45

„Nechme se jako sv. Ignác z Loyoly podmanit Pánem Ježíšem a pod Jeho vedením se dejme do služby blízkým,“ je vzkaz, který dnes na památku sv. Ignáce zveřejnil papež František na svém twitterovém účtu. Na otázku, proč sám papež František se stal jezuitou, uvedl, že kvůli misijnímu zaměření řádu, společenství a disciplíně.

Sv. Ignác, který žil ve Španělsku v první polovině 16. století, pochází z urozené baskicské rodiny a vedl v mládí rozmařilý život rytíře až do okamžiku svého obrácení. To následovalo vážnému zranění a rekonvalescenci, při které si začal krátit čas četbou o Ježíši Kristu a životopisů svatých.

Již v této době započal se sérii meditací, jejichž smyslem bylo očistit a pročistit mysl i ducha a z kterých se vyvinula metoda duchovních cvičení – exercicií. Tyto Iganciánské exercicie trvají čtyři týdny, ve kterých jejich účastník prochází jednotlivými etapami duchovního života od očištění a uspořádání života až po sjednocení v lásce s vzorem a předobrazem každého křesťana, Ježíšem Kristem. Více najdete na stránkách českých jezuitů. Na webu exercicie.cz je pak nabídka konkrétních duchovních cvičení.

Po teologických studiích v Paříži založil Ignác se svými šesti společníky v roce 1534 řád jezuitů s úmyslem vést sociální a misionářskou činnost v Jeruzalémě, nebo jít tam, kam je papež pošle. V roce 1540 byl řád schválen papežem a Ignác byl zvolen do jeho čela. Hlavním heslem řádu bylo: „Omnia ad maiorem Dei gloriam." neboli „Vše pro větší slávu Boží." Ignác dal Tovaryšstvu jasné regule, stanovil hlavní cíle a povinnosti řádu, které byly označeny za povinné a svaté.

(Zdroj: SIRWikipedia, KNA)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019