Papež František: Trest smrti je nepřípustný za všech okolností

Papež František schválil revizi článku 2267 Katechismu katolické církve týkající se trestu smrti. Podle nového ustanovení je nyní trest smrti nepřípustný za jakýchkoli okolností. Vatikán uvedl, že nový postoj k hrdelnímu trestu odráží názor papeže Františka, který trest smrti naprosto odmítá. Dosavadní katechismus přitom trest smrti povoloval ve výjimečných případech.
Publikováno: 3. 8. 2018 14:00

Foto: Lawrence OP / CC BY-NC-ND 2.0

Rozhodnutí Svatého otce oznámila Kongregace pro nauku víry v „Dopise biskupům“ z 1. srpna, který podepsal prefekt kongregace kardinál Luis Francisco Ladaria. „Papež František vyzval k přeformulování učení o trestu smrti tak, aby lépe reflektovalo vývoj doktríny týkající se tohoto článku. Současné učení chce jasně zdůraznit, že církev respektuje každý lidský život. Je to v souladu s výrokem Jana Pavla II., že ´ani vrah neztrácí svou lidskou důstojnost a samotný Bůh je toho zárukou´,“ stojí v dopise.

Kardinál Ladaria dále vysvětluje, že revize článku vyjadřuje autentický vývoj, který není v rozporu s učením církve. Na rozdíl od předchozího znění dotyčného článku, podle něhož “tradiční učení církve (…) nevylučuje použití trestu smrti”, nová verze ještě více tříbí morální stanovisko katolické církve a hovoří o nepřijatelnosti nejvyššího trestu. Dále zmiňuje rozhodné úsilí katolické církve o zrušení trestu smrti v celém světě.

Jestliže politická a sociální situace v minulosti učinila trest smrti přijatelným prostředkem na ochranu obecného blaha, tak v současnosti stále roste porozumění skutečnosti, že člověk neztrácí svoji důstojnost ani po spáchání těch nejvážnějších zločinů. Rozvoj stále efektivnějších vězeňských systémů je také zárukou ochrany občanů, čímž roste uvědomění nepřijatelnosti trestu smrti a vede k výzvám k jeho zrušení,“ uvádí se v dopise.

Nová revize učení vyrůstá z porozumění nepřijatelnosti trestu smrti, které má kořeny „ve světle evangelia. Evangelium nám pomáhá lépe porozumět řádu Stvoření, jehož zárukou je Syn Boží. Evangelium nás také vede k milosrdenství a trpělivosti Pána, který dává každému člověku čas potřebný k proměně.


Dosavadní učení o trestu smrti zformuloval papež sv. Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae, kde jmenuje mezi nadějnými znameními nové civilizace života skutečnost, že v církvi i v občanské společnosti stále více převažuje mínění těch, kteří chtějí trest smrti silně omezit nebo i zcela odstranit.

Učení encykliky Evangelium vitae pak bylo zahrnuto do první edice katechismu z roku 1997. Trest smrti v tomto učení není považován za adekvátní trest pro závažné zločiny, avšak může být ospravedlněn v případech, že to je „jediný způsob, jak efektivně bránit lidské životy proti agresorovi". Vzápětí však dodává, že “díky vhodnějšímu uspořádání trestního systému se dnes tyto případy vyskytují velmi zřídka, pokud vůbec”.

Na sv. Jana Pavla II. navázal Benedikt XVI., který v apoštolské exhortaci Africae munus z roku 2011 upozorňuje odpovědné společenské představitele na nutnost “učinit vše možné proto, aby byl odstraněn nejvyšší trest”. Při jedné z generálních audiencí pak emeritní papež podpořil iniciativy vedoucí ke zrušení trestu smrti, které mu předložili členové komunity Sant´Egidio. 

Trest smrti byl zrušen ve většině Evropy a Jižní Ameriky, nicméně stále je používán ve Spojených státech, v několika zemích Asie, Afriky a na Blízkém východě. Agentura AP poznamenala, že například tento týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že by mohl nejvyšší trest znovu zavést poté, co byl zrušen v roce 2004 v rámci snahy země dostat se do Evropské unie.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, ČTK)

 

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020