Papež František: Trest smrti je nepřípustný za všech okolností

Papež František schválil revizi článku 2267 Katechismu katolické církve týkající se trestu smrti. Podle nového ustanovení je nyní trest smrti nepřípustný za jakýchkoli okolností. Vatikán uvedl, že nový postoj k hrdelnímu trestu odráží názor papeže Františka, který trest smrti naprosto odmítá. Dosavadní katechismus přitom trest smrti povoloval ve výjimečných případech.
Publikováno: 3. 8. 2018 14:00

Foto: Lawrence OP / CC BY-NC-ND 2.0

Rozhodnutí Svatého otce oznámila Kongregace pro nauku víry v „Dopise biskupům“ z 1. srpna, který podepsal prefekt kongregace kardinál Luis Francisco Ladaria. „Papež František vyzval k přeformulování učení o trestu smrti tak, aby lépe reflektovalo vývoj doktríny týkající se tohoto článku. Současné učení chce jasně zdůraznit, že církev respektuje každý lidský život. Je to v souladu s výrokem Jana Pavla II., že ´ani vrah neztrácí svou lidskou důstojnost a samotný Bůh je toho zárukou´,“ stojí v dopise.

Kardinál Ladaria dále vysvětluje, že revize článku vyjadřuje autentický vývoj, který není v rozporu s učením církve. Na rozdíl od předchozího znění dotyčného článku, podle něhož “tradiční učení církve (…) nevylučuje použití trestu smrti”, nová verze ještě více tříbí morální stanovisko katolické církve a hovoří o nepřijatelnosti nejvyššího trestu. Dále zmiňuje rozhodné úsilí katolické církve o zrušení trestu smrti v celém světě.

Jestliže politická a sociální situace v minulosti učinila trest smrti přijatelným prostředkem na ochranu obecného blaha, tak v současnosti stále roste porozumění skutečnosti, že člověk neztrácí svoji důstojnost ani po spáchání těch nejvážnějších zločinů. Rozvoj stále efektivnějších vězeňských systémů je také zárukou ochrany občanů, čímž roste uvědomění nepřijatelnosti trestu smrti a vede k výzvám k jeho zrušení,“ uvádí se v dopise.

Nová revize učení vyrůstá z porozumění nepřijatelnosti trestu smrti, které má kořeny „ve světle evangelia. Evangelium nám pomáhá lépe porozumět řádu Stvoření, jehož zárukou je Syn Boží. Evangelium nás také vede k milosrdenství a trpělivosti Pána, který dává každému člověku čas potřebný k proměně.


Dosavadní učení o trestu smrti zformuloval papež sv. Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae, kde jmenuje mezi nadějnými znameními nové civilizace života skutečnost, že v církvi i v občanské společnosti stále více převažuje mínění těch, kteří chtějí trest smrti silně omezit nebo i zcela odstranit.

Učení encykliky Evangelium vitae pak bylo zahrnuto do první edice katechismu z roku 1997. Trest smrti v tomto učení není považován za adekvátní trest pro závažné zločiny, avšak může být ospravedlněn v případech, že to je „jediný způsob, jak efektivně bránit lidské životy proti agresorovi". Vzápětí však dodává, že “díky vhodnějšímu uspořádání trestního systému se dnes tyto případy vyskytují velmi zřídka, pokud vůbec”.

Na sv. Jana Pavla II. navázal Benedikt XVI., který v apoštolské exhortaci Africae munus z roku 2011 upozorňuje odpovědné společenské představitele na nutnost “učinit vše možné proto, aby byl odstraněn nejvyšší trest”. Při jedné z generálních audiencí pak emeritní papež podpořil iniciativy vedoucí ke zrušení trestu smrti, které mu předložili členové komunity Sant´Egidio. 

Trest smrti byl zrušen ve většině Evropy a Jižní Ameriky, nicméně stále je používán ve Spojených státech, v několika zemích Asie, Afriky a na Blízkém východě. Agentura AP poznamenala, že například tento týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že by mohl nejvyšší trest znovu zavést poté, co byl zrušen v roce 2004 v rámci snahy země dostat se do Evropské unie.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, ČTK)

 

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020