Anna Kolesárová bude blahořečena v Košicích 1. září 2018

Mučednicí čistoty je nazývána Anna Kolesárová, která bude již 1. září letošního roku zapsána do seznamu blahoslavených. Slavnost blahořečení se bude konat na Stadiónu TJ Lokomotíva v Košicích a očekává se více než 30 000 poutníků. Anna Kolesárová zemřela v pouhých 16 letech jako oběť válečného zločinu spáchaného vojákem Rudé armády. Annin krátký a jednoduchý život a hlavně svědectví její oběti je pro všechny pozváním ke svatosti.
Publikováno: 7. 8. 2018 17:00

Život a mučednictví Anny Kolesárové

„Radši smrt než hřích“ je napsáno na hrobě Anny Kolesárové ve Vysokého nad Uhom, malé dědince na východě Slovenska, kde se 14. července 1928 tato budoucí blahořečená narodila. Když bylo Anně 13 let, zemřela jí maminka a tak na sebe převzala všechny její povinnosti o domácnost, které vždy svědomitě vykonávala. Žila jednoduše a skromně se svým tatínkem a starším bratrem. Její rodina byla silně věřící, pravidelně chodila do kostela na mše svaté a přistupovala ke svátostem. Ráda se také modlila svatý růženec.

Rodinu těžce zasáhla druhá světová válka. Ve středu 22. listopadu 1944 procházelo dědinou vojsko Rudé armády. Během domovní prohlídky přišel do jejich domu opilý sovětský voják. Šestnáctiletá Anna se společně se svoji rodinou a ostatními lidmi ukrývala ve sklepě domu. Otec požádal Annu, aby v kuchyni připravila pro vojáka nějaké jídlo, ten ji ale začal obtěžovat a naléhal na ni, aby mu byla po vůli. Ona ho však i navzdory jeho hrozbám, že ji zastřelí, odmítla a radši si zvolila smrt. Vytrhla se mu z rukou a utekla zpět do sklepa. Rozzlobený voják ji pronásledoval, namířil na ni zbraň a řekl ji, ať se s otcem rozloučí, a hned poté před jeho zraky na ní vypálil dvě rány. Anna zemřela při svolávání svatých jmen Ježíše, Marie a Jozefa.

Kvůli neutichajícím bojům v dědině byla tajně pochovaná bez kněze na druhý den večer. Pohřební obřady vykonal místní farář Anton Lukáč až 29. listopadu 1944 a hned po pohřbu napsal do poznámek v Matrice zesnulých: Hostia sanctae castitatis (oběť svaté čistoty). Do farní matriky v Pavlovciach nad Uhom dopsal, že Annu ve chvílích, kdy odvážně a bez váhání bránila svoji čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, neboť krátce před tím přistoupila ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.

Cesta ke svatosti

Kvůli politické situaci na Slovensku nebylo možné se procesem blahořečení Anny Kolesárové veřejně zabývat , ale existují věrohodné záznamy již z roku 1957 o tom, že páter Michal Potocký SJ, rodák z Vysoké nad Uhom, shromažďoval výpovědí svědků jejího života a smrti.

Od roku 1997, kdy tehdejší arcibiskup Mons. Alojz Tkáč její příběh zveřejnil, se ve Vysoké nad Uhom začaly konat první veřejná setkávání mladých lidí. V roce 2002 pak dal  Mons. Tkáč pokyn ke zkoumání života Anny Kolesárové za účelem otevření procesu jejího blahořečení a o tři roky později byl proces slavnostně otevřen. V roce 2012 byla diecézní část procesu uzavřena, Vatikán uznal mučednictví Služebnice Boží a otevřel cestu procesu jejímu blahořečení.  „V rámci procesu blahořečení bylo vyslechnuto 38 svědků a zpracováno 650 stránek dokumentů, které vážily 12 kilo," prozradil vicepostulátor Juraj Jurica, který diecézní tribunál vedl.  Dne 7. března 2018 udělil papež František souhlas s udělením titulu blahoslavená.

Vzor pro mládež

„Máme velkou radost z toho, že beatifikační proces Boží služebnice Anny Kolesárové se již brzy završí jejím blahořečením,“ uvedli v  pastýřském listě, který se četl 10. června ve všech slovenských kostelech, Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. V závěru listu připojili pozvání na tuto výjimečnou událost: „Přijďte, abychom společně vydali svědectví o tom, že na východním Slovensku, které mnozí tak podceňují, se našel vzácný poklad – cenná perla, která svým žárem zviditelňuje vzor čisté a obětavé lásky.“

To, co vykonala Anna Kolesárová, je hrdinský skutek hodný obdivu, neboť ne každý člověk by dokázal zemřít pro čistotu. Toto děvče je povzbuzením a vzorem pro mládež, zvláště v této době, kdy na ni pokušení doléhají ze všech stran, přes internet a média. Proto i my si můžeme podle jejího příkladu uchovat čisté srdce pro Boha. Její blahořečení je signálem, že svatost je pro všechny.

PROGRAM SLAVNOSTI BLAHOREČENÍ ANNY KOLESÁROVÉ

Pátek 31. srpna 2018

S Ankou na kolenech – Večerní vigilie v Dómu sv. Alžběty v Košicích

17.15 Modlitba svatého růžence

18.00 Mše svatá, celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

19.30 Duchovno – poetické pásmo, hudební doprovod – Tvořivá skupina Poetica Musica

21.15 Eucharistické požehnání

Sobota 1. září 2018

Slavnost blahořečení na Stadiónu TJ Lokomotíva Košice

7.00 Ranní modlitba so společenstvím Marana Tha

8.00 Anna a život s Bohem, hudební doprovod – Dominika Gurbaľová

9.00 Modlitba radostného růžence

10.00 MŠE SVATÁ S OBŘADEM BLAHOŘEČENÍ - celebruje J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu, legát papeže Františka

12.30 KONCERT RADOSTI, Slza radosti: choreografie o Anke

15.00 Modlitba korunky v hodině Božího milosrdenství

Neděle 2. září 2018

10.30 DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V DÓMU SV. ALŽBĚTY V KOŠICÍCH spojená s uložením relikvií blahoslavené Anny Kolesárové, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

V závěru mše svaté bude vyhlášený přípravný rok na 400. výročí mučednické smrti svatých košických mučedníků.

Neděle 30. září 2018

10.00 DĚKOVNÁ SLAVNOST V RODIŠTI BLAHOSLAVENÉ ANNY KOLESÁROVÉ v kostele Sedmibolestné Panny Marie ve Vysoké nad Uhom s uložením relikviáře blahoslavené Anny Kolesárové, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita

V příloze najdete ke stáhnutí novénu k Anně Kolesárové a Křížovou cesta s Ankou.

(Zdroj: AnnaKolesarova.sk, Nový Čas)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019