Klášter Trapistek povýšil na opatství a má první abatyši

07. 08. 2018 Rubrika: Domácí
Trapistický klášter sester v Poličanech u Neveklova byl povýšen na opatství v den slavnosti výročí posvěcení kostela. O den později, 30. července 2018, byla na dobu neurčitou za první abatyši zvolena Sr. Lucie Paola Tartara.

(Foto: TS ČBK / Radka Blajdová)

Sestry srdečně zvou na slavnostní benedikci nově zvolené abatyše, kterou bude udílet Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář. Obřad se uskuteční ve středu 22. srpna 2018, v den památky Panny Marie Královny, při mši svaté v 10.00 hodin. Sestry trapistky prosí o nahlášení účasti na slavnost do 13. srpna 2018 na e-mail: trapistkysekretariat@gmail.com, zvláště to platí pro kněze, kteří by chtěli koncelebrovat při mši svaté.

Komunita Naší Paní nad Vltavou Řádu cisterciáků přísnější observance je jediným ženským opatstvím v ČR, která bylo založeno v roce 2007 mateřským domem v italském Vitorchianu. Ženy žijí podle Řehole svatého Benedikta, modlí se a pracují. Součástí dne je liturgická a osobní modlitba, rozjímání a různorodá práce, například vyrábí sušenky, chovají včely a prodávají med, malují a prodávají ikony. Více informací naleznete zde: https://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp.

(Zdroj: Sr. Marie Michaela Cekotová, převorka)

Autor článku: Nela Fabiánová