banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Seminář - Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální zemědělství

Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR pořádají seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce (sociální zemědělství), a to 13. září 2018 v Radešínské Svratce.
Publikováno: 7. 8. 2018 14:15

Seminář má informační a aktivizační charakter a je jednou z aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR. Seminář je součástí programu IX. ročníku Národní výstavy „Den českého strakatého skotu“.

Cílová skupina: zemědělská veřejnost; zástupci obcí, neziskových organizací a veřejné správy; podnikatelské subjekty a jiní zájemci o problematiku sociálního zemědělství.

Program semináře:
08:00 hod. Prezence účastníků
08:30 hod. Úvodní slovo - Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro Oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
08:40 hod. Sociální zemědělství - diverzifikace zemědělských aktivit a možné finanční podpory - doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
09:00 hod. Aktivity v oblasti sociálního podnikání Chaloupky, o.p.s.- RNDr. Jozef Zetěk, Chaloupky o.p.s.
09:15 hod. Pravidla a praxe sociální ekofarmy Biostatek Valeč- Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč
09:30 hod. Diskuze v rámci bilaterálních jednání

Pozvánku naleznete v příoze.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021