banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Seminář - Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální zemědělství

Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR pořádají seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce (sociální zemědělství), a to 13. září 2018 v Radešínské Svratce.
Publikováno: 7. 8. 2018 16:15

Seminář má informační a aktivizační charakter a je jednou z aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR. Seminář je součástí programu IX. ročníku Národní výstavy „Den českého strakatého skotu“.

Cílová skupina: zemědělská veřejnost; zástupci obcí, neziskových organizací a veřejné správy; podnikatelské subjekty a jiní zájemci o problematiku sociálního zemědělství.

Program semináře:
08:00 hod. Prezence účastníků
08:30 hod. Úvodní slovo - Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro Oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
08:40 hod. Sociální zemědělství - diverzifikace zemědělských aktivit a možné finanční podpory - doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
09:00 hod. Aktivity v oblasti sociálního podnikání Chaloupky, o.p.s.- RNDr. Jozef Zetěk, Chaloupky o.p.s.
09:15 hod. Pravidla a praxe sociální ekofarmy Biostatek Valeč- Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč
09:30 hod. Diskuze v rámci bilaterálních jednání

Pozvánku naleznete v příoze.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020