Odbor evropských fondů

Seminář - Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální zemědělství

07. 08. 2018
Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR pořádají seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce (sociální zemědělství), a to 13. září 2018 v Radešínské Svratce.

Seminář má informační a aktivizační charakter a je jednou z aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR. Seminář je součástí programu IX. ročníku Národní výstavy „Den českého strakatého skotu“.

Cílová skupina: zemědělská veřejnost; zástupci obcí, neziskových organizací a veřejné správy; podnikatelské subjekty a jiní zájemci o problematiku sociálního zemědělství.

Program semináře:
08:00 hod. Prezence účastníků
08:30 hod. Úvodní slovo - Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro Oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
08:40 hod. Sociální zemědělství - diverzifikace zemědělských aktivit a možné finanční podpory - doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
09:00 hod. Aktivity v oblasti sociálního podnikání Chaloupky, o.p.s.- RNDr. Jozef Zetěk, Chaloupky o.p.s.
09:15 hod. Pravidla a praxe sociální ekofarmy Biostatek Valeč- Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč
09:30 hod. Diskuze v rámci bilaterálních jednání

Pozvánku naleznete v příoze.

Soubory ke stažení

Pozvánka_nové možnosti podpory pro zemědělce.pdf velikost: 242,7 KB Stáhnout
Autor článku: Eva Schönherrová