banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Seminář - Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální zemědělství

Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR pořádají seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce (sociální zemědělství), a to 13. září 2018 v Radešínské Svratce.
Publikováno: 7. 8. 2018 16:15

Seminář má informační a aktivizační charakter a je jednou z aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR. Seminář je součástí programu IX. ročníku Národní výstavy „Den českého strakatého skotu“.

Cílová skupina: zemědělská veřejnost; zástupci obcí, neziskových organizací a veřejné správy; podnikatelské subjekty a jiní zájemci o problematiku sociálního zemědělství.

Program semináře:
08:00 hod. Prezence účastníků
08:30 hod. Úvodní slovo - Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro Oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
08:40 hod. Sociální zemědělství - diverzifikace zemědělských aktivit a možné finanční podpory - doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
09:00 hod. Aktivity v oblasti sociálního podnikání Chaloupky, o.p.s.- RNDr. Jozef Zetěk, Chaloupky o.p.s.
09:15 hod. Pravidla a praxe sociální ekofarmy Biostatek Valeč- Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč
09:30 hod. Diskuze v rámci bilaterálních jednání

Pozvánku naleznete v příoze.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019