Maria nám pomáhá nebýt gaučovými křesťany

09. 08. 2018 Rubrika: Domácí
Příští týden 15. srpna budeme slavit Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která je jednou ze tří mariánských slavností liturgického roku. V mnoha místech se budou konat mariánské poutě a Panna Maria nás tak zve, abychom i my se vydali na pouť a nebyli těmi „gaučovými křesťany“, jak často papež František povzbuzuje především mládež.

(Foto: z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla)

Mariánské slavnosti

Matka Ježíše Krista Panna Maria se těší velké vážnosti, a v liturgickém kalendáři najdeme velký počet mariánských svátků. Pro jejich rozdílný význam se dělí na slavnosti, svátky a památky. Nejvyšším stupněm slavení je slavnost a v průběhu roku si církev připomíná celkem tři mariánské slavnosti: 8. prosince Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 25. března (9 měsíců před Vánocemi) Slavnost Zvěstování Páně a 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Dogma Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno za dogma víry v roce 1950 papežem Piem XII. a tím byla zpečetěna dva tisíce let stará tradice. Maria nevstoupila do nebe svou vlastní mocí, ale mocí Boží – anděly. Co se stalo Marii, stane se i nám. Tak jako ona, i my jednou budeme v nebi i se svým tělem – duchovním tělem,“ uvádí ve své knížce „Maria, Matka Ježíšova“ Elias Vella.

„Nanebevzetí Panny Marie se týká naší budoucnosti: upírá náš pohled k nebi a oznamuje nová nebesa a novou zemi, s Kristovým vítězstvím,“ sdělil vloni papež František na svém twitterovém profilu. Maria v nebi je tedy předobrazem toho, čím jednoho dne budeme i my.

Níže uvádíme výběr poutí ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie:

Brněnská diecéze

 • Brno
  • 15. srpna 2018 v 18.00 hodin se bude konat děkovná bohoslužba u palladia města Brna, u obrazu Panny Marie Svatotomské v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, bude slavit diecézní biskup Vojtěch Cikrle
 • Netín
  • pátek 17. srpna v 18.30 hodin bude v Netíně mše svatá, kterou bude celebrovat P. Vojtěch Kodet, O. Carm., poté jeho přednáška: „Jak zachovat a žít křesťanskou víru"
  • neděle 19. srpna mše svaté v tyto časy:
   • 7.30 – P. Pavel Šenkyřík, děkan ve Velkém Meziříčí
   • 9.00 – P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas, poté beseda
   • 11.00 – mše sv. na farní zahradě – P. Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově

Plzeňská diecéze

 • Chlum Svaté Maří
  • 19. srpna od 10.00 hodin se koná poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie a 19. egerlandský modlitební den (celebruje P. Dr. Jiří Majkov, ICD, P. Milan Kučera a Msgr. P. Karl Wuchlerl)

Diecéze českobudějovická

 • Vyšší Brod, Cistericácký klášter
  • 15. srpna 2018 v 10.00 hodin bude slavnostní mše svatá
 • Jindříchův Hradec
  • 15. srpna 2018 v 18.00 hodin se bude konat mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie, celebruje P. Mgr. Ivo Prokop, vikář a administrátor jindřichohradecké farnosti

Diecéze litoměřická

 • Ústí nad Labem
  • 12. srpna 2018 v 10.30 se koná poutní mše svatá a zároveň 700 leté výročí farnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje biskup Mons. Jan Baxant
 • Solec u Kněžmosta (Kostel Nanebevzetí Panny Marie)
  • 11.srpna 2018 od 13.30 do 17.00 hodin bude následující program: od 13.30 hodin modlitba růžence, od 14 hodin mariánská pobožnost, od 15 hodin mše svatá, celebruje děkan ze Sobotky, R.D. Mgr. Pavel Michalec. Mottem letošní pouti je „quia tepidus es, evomero te ex ore meo” (Zj.3,16).
 •  Chomutov
  • 19. srpna 2018 v 10.00 hodin bude poutní mše svatá ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie

Královéhradecká diecéze

 • Chrudim
  • 12. srpna 2018 v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná slavnostní poutní bohoslužba – celebruje Mons. Josef Kajnek, doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr
 • Luže 
  • 19. srpna 2018 II. chlumecká pouť „Okurková“ v poutním chrámu Panny Marie pomocnice. Mše svaté: 8.00 - P. Petr Havlíček, SJ., 9.30 - P. Prokop Brož, ThD., 11.00 - Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký, 13.30 - Koncert, 14.30 - Svědectví Pavla Fišera a jeho rodiny a v 15.00 - Svátostné požehnání.
 • Králíky
  • 19. srpna 2018 v 10.00 hodin mše svatá v kostele na Hoře Matky Boží - celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, v 15.00 hodin mše svatá - celebruje P. Karel Moravec, rektor poutního kostela
 • Církvice 
  • 12. srpna 2018 v 11.00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • Havlíčkův Brod
  • 19. srpna 2018 v 8.00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • Vortová
  • 20. srpna 2018 v 11.00 hodin mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie

Arcidiecéze pražská

 • Praha - Karlov
  • 15. srpna v 17.00 hodin mše sv. tradiční v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Nové Město (Karlov) ze svátku Nanebevzetí blah. Panny Marie, celebruje kan. Wagner
 • Svatá Hora u Příbramy
  • 15. srpna 2018 v basilice se konají mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin s možností získat plnomocné odpustky. 
  • 19. srpna 2018 se koná v basilice poutní slavnost - Pouť chrámových sborů a zpěváků. Hlavní mše svatá začíná v 9.00 hodin, celebruje mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Hudba při liturgii: S. Jelínek - Mešní proprium. Ostatní bohoslužby v 7.30, 11.00 a 15.30 hodin. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Možnost získat plnomocné odpustky.

Arcidiecéze olomoucká

 • Svatý Hostýn
  • 12. srpna 2018 v 10.15 hodin se koná mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje biskup Antonín Basler
 • Bzenec
  • 12. srpna 2018 v 10.30 hodin se koná mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje biskup Josef Nuzík
 • Velehrad
  • 15. srpna 2018 v 10:00 hodin se koná mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a pouť Matice velehradské, celebruje biskup Antonín Basler
 • Svatý Hostýn
  • 15. sprna 2018 v 10.15 hodin se koná titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie, kterou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner

Diecéze ostravsko-opavská

 • Opava
  • 12. srpna 2018 se konají v konkatedrále poutní mše svaté v 7.00 a v 8.00
 • Cvilín
  • 15. srpna 2018 v 18.00 hodin se koná pouť k Panně Marii Nanebevzaté

(Zdroj: Radka Blajdová, iencyklopedie.cz, Elias Vella: Maria, Matka Ježíšova, webové stránky jednotlivých dicézí)

 

 

Autor článku: Nela Fabiánová