Svatý Vavřinec zve na nejvyšší horu České republiky

09. 08. 2018 Rubrika: Domácí
Mezi svaté, kterým je prokazována velká úcta, patří svatý Vavřinec, jáhen a mučedník ze 3. století, jehož svátek si církev připomíná 10. srpna. Svatý Vavřinec je patronem jáhnů, chudých, kuchařů, hasičů, knihkupců a zároveň také Krkonoš. Proto se i v letošním roce bude konat tradiční Svatovavřinecká pouť na Sněžku.

Foto: Radka Blajdová / TS ČBK

Pouť na Sněžku s českým a polským biskupem

V pátek 10. srpna se bude konat tradiční svatovavřinecká pouť na Sněžku. Program začíná v 7.30 odchodem od kostela sv. Petra ze Špindlerova Mlýna po červené turistické značce přes Kozí hřbety. Cestou proběhne v cca 9.30 žehnání vody u Rennerovy studánky a  ve 12.00 pouť vyvrcholí poutní mší svatou na nejvyšší hoře naší země, celebrovat budou společně královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a legnický biskup Zbigniew Kiernikowski. Pro příchozí jsou opět připraveny Kartičky poutníka, do nichž je možnost získat razítko sv. Vavřince – patrona našich největších českých hor.

Ze života svatého Vavřince

Svatý Vavřinec je jeden z nejoblíbenějších a nejuctívanějších světců. Již ve středověkém Římě stálo více než třicet kostelů a kaplí, které byly tomuto světci zasvěceny. První místo, kde byl svatý Vavřinec uctíván, byla malá bazilika u hřbitova Campo Verano v Římě, kde se nachází podle tradice tradice mučedníkův hrob. 

Vavřinec se narodil se kolem roku 230 ve Španělsku a jako mladík odešel do Říma, kde se stal arcijáhnem papeže Sixta II. Vynikal ve ctnostech a v církvi mu byla svěřena kromě jiných služeb zvláště péče o chudé, nemocné a stal se správcem církevního jmění.

Za krutého pronásledování křesťanů dal císař Valerián zatknout papeže Sixta II. a nechal mu stít hlavu. Na cestě na popraviště ho doprovázel plačící Vavřinec. Nechtěl už žít a zvolal: „Kam jdeš, otče, bez svého syna?" Sixtus svého jáhna utěšoval a prorokoval mu jeho vlastní mučednictví po několika dnech. Dal mu však za úkol napřed ještě rozdělit celý církevní poklad mezi chudé. Vavřinec tedy rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým, a když na něj bylo naléháno, aby je vydal, poukázal na děti, nemocné a chudé se slovy: „Zde je naše věčné bohatství.“ To mu vyneslo mučení a na příkaz císaře Valeriana byl odsouzen k smrti upečením na železném roštu. Zemřel 10. srpna 258, a vyplnilo se tak přesně to, co mu před svou smrtí předpověděl Sixtus II. – že ho bude záhy následovat.

Světec bývá znázorňován jako mladý jáhen s roštem a knihou, často také s váčkem s penězi nebo chlebem jako symboly znamenající rozdělování církevních statků. Bývá vzýván proti chorobám očním a kožním, proti ischiasu, horečce, moru, chudobě, nebezpečí ohně či za úrodu vinných hroznů.

O jeho životě si můžete přečíst také komiks: Vavřinec, světec s černým humorem

(Zdroj: BIHK, ČTK, Catholica.cz, Svatí na každý den, Rok se svatými)

Autor článku: Radka Blajdová