Svatý Vavřinec zve na nejvyšší horu České republiky

Mezi svaté, kterým je prokazována velká úcta, patří svatý Vavřinec, jáhen a mučedník ze 3. století, jehož svátek si církev připomíná 10. srpna. Svatý Vavřinec je patronem jáhnů, chudých, kuchařů, hasičů, knihkupců a zároveň také Krkonoš. Proto se i v letošním roce bude konat tradiční Svatovavřinecká pouť na Sněžku.
Publikováno: 9. 8. 2018 17:00

Foto: Radka Blajdová / TS ČBK

Pouť na Sněžku s českým a polským biskupem

V pátek 10. srpna se bude konat tradiční svatovavřinecká pouť na Sněžku. Program začíná v 7.30 odchodem od kostela sv. Petra ze Špindlerova Mlýna po červené turistické značce přes Kozí hřbety. Cestou proběhne v cca 9.30 žehnání vody u Rennerovy studánky a  ve 12.00 pouť vyvrcholí poutní mší svatou na nejvyšší hoře naší země, celebrovat budou společně královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a legnický biskup Zbigniew Kiernikowski. Pro příchozí jsou opět připraveny Kartičky poutníka, do nichž je možnost získat razítko sv. Vavřince – patrona našich největších českých hor.

Ze života svatého Vavřince

Svatý Vavřinec je jeden z nejoblíbenějších a nejuctívanějších světců. Již ve středověkém Římě stálo více než třicet kostelů a kaplí, které byly tomuto světci zasvěceny. První místo, kde byl svatý Vavřinec uctíván, byla malá bazilika u hřbitova Campo Verano v Římě, kde se nachází podle tradice tradice mučedníkův hrob. 

Vavřinec se narodil se kolem roku 230 ve Španělsku a jako mladík odešel do Říma, kde se stal arcijáhnem papeže Sixta II. Vynikal ve ctnostech a v církvi mu byla svěřena kromě jiných služeb zvláště péče o chudé, nemocné a stal se správcem církevního jmění.

Za krutého pronásledování křesťanů dal císař Valerián zatknout papeže Sixta II. a nechal mu stít hlavu. Na cestě na popraviště ho doprovázel plačící Vavřinec. Nechtěl už žít a zvolal: „Kam jdeš, otče, bez svého syna?" Sixtus svého jáhna utěšoval a prorokoval mu jeho vlastní mučednictví po několika dnech. Dal mu však za úkol napřed ještě rozdělit celý církevní poklad mezi chudé. Vavřinec tedy rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým, a když na něj bylo naléháno, aby je vydal, poukázal na děti, nemocné a chudé se slovy: „Zde je naše věčné bohatství.“ To mu vyneslo mučení a na příkaz císaře Valeriana byl odsouzen k smrti upečením na železném roštu. Zemřel 10. srpna 258, a vyplnilo se tak přesně to, co mu před svou smrtí předpověděl Sixtus II. – že ho bude záhy následovat.

Světec bývá znázorňován jako mladý jáhen s roštem a knihou, často také s váčkem s penězi nebo chlebem jako symboly znamenající rozdělování církevních statků. Bývá vzýván proti chorobám očním a kožním, proti ischiasu, horečce, moru, chudobě, nebezpečí ohně či za úrodu vinných hroznů.

O jeho životě si můžete přečíst také komiks: Vavřinec, světec s černým humorem

(Zdroj: BIHK, ČTK, Catholica.cz, Svatí na každý den, Rok se svatými)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019