Papež František: Bůh chce zachránit člověka s tělem i duší

16. 08. 2018 Rubrika: Papež František
Na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie pronesl papež František před modlitbou Anděl Páně svoji promluvu. Vyzdvihl, že Bůh stejně jako Pannu Marii tak i nás chce zachránit ve své celistvosti, tj. s tělem i duší. V závěru vyzval všechny shromážděné, aby se připojili k modlitbě Zdrávas Maria za oběti neštěstí v italském Janově.

Foto: Daniel Ibanez/CNA

Marie – první učednice Pána Ježíše

Při dnešní Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, kdy se na Svatopetrském náměstí v Římě shromáždilo přibližně 20 000 lidí, pronesl před modlitbou Anděl Páně papež František svoji promluvu, při které připomněl, že nejen díky liturgii ale i prostřednictvím různých projevů mariánské úcty se neustále uskutečňuje Mariino proroctví: „budou mne blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48).

„Nanebevzetí, s tělem i duší, je Božským privilegiem uděleným Matce Boží pro její zvláštní spojení s Ježíšem. Jedná se o tělesné i duchovní spojení, které začalo Zvěstováním a dozrávalo v Marii během celého jejího života prostřednictvím její účasti na Synově tajemství. Marie chodila stále se svým Synem: následovala Ho a proto je nazývána první učednicí,“ uvedl papež František v úvodu své promluvy.

Kontemplujme Mariino tajemství

Marie žila jako jiné ženy ve své době: modlila se, starala se o rodinu a dům, chodila do synagogy… Ale její každodenní jednání bylo vždy vykonáváno v plném spojení s Ježíšem,“ pokračoval papež František a dodal, že „proto ji dal Bůh plnou účast také na Kristově Vzkříšení. Tělo Svaté Matky bylo zachováno, stejně jako tělo jejího Syna.“

Na Slavnost Nanebevzetí církev vybízí ke kontemplaci tohoto tajemství, které nám ukazuje, že „Bůh chce zachránit člověka ve své celistvosti, tj. s tělem i duší,“ zdůraznil papež František a dále uvedl: „Nanebevzetí Panny Marie, lidského stvoření, nás utvrzuje v tom, jaký bude náš slavný osud.“  Řečtí filozofové považovali tělo za vězení duše a nepochopili Boží záměr, že lidské tělo má být spojeno s duší v nebeské blaženosti.  

„Proto svým tělem oslavujte Boha“

Skutečnost Nanebevzetí tak odkazuje na jednotu lidské bytosti, která je povolána sloužit Bohu a oslavovat ho celým svým bytím, celou svoji duší a celým svým tělem. „Pokud bychom Bohu sloužili pouze tělem, byli bychom otroky, pokud bychom mu chtěli sloužit pouze duší, bylo by to v rozporu s naší lidskou přirozeností,“ pokračoval Svatý otec ve své promluvě s ujištěním: Pokud jsme žili v radostné službě Bohu, která se projevuje také štědrou službou bratřím, bude náš osud v den vzkříšení podobný osudu naší nebeské Matky.“  A bude se tak moci v plnosti naplnit výzva apoštola Pavla: „Proto svým tělem oslavujte Boha“ (1Kor 6,20).

„Prosme Marii, aby nám svoji mateřskou přímluvou pomáhala na naší každodenní cestě v naději, že jednou budeme spolu s ní, všemi svatými a svými blízkými spojeni v nebi,“ zakončil modlitbou papež František svoje mariánské zamyšlení.

Modlitba za oběti neštěstí v Janově

Po modlitbě Anděl Páně svěřil papež František Matce Utěšitelce všechny úzkosti a trápení těch, kteří trpí, především pak těch, které zasáhla tragédie v italském Janově, kde se včera zřítil za plného provozu dálniční most Morandi: „Zatímco svěřuji Božímu milosrdenství ty, kteří ztratili svůj život, vyjadřuji svoji duchovní blízkost jejich rodinám, zraněným, evakuovaným a všem, které tato dramatická událost zasáhla.“ Na závěr vyzval všechny ke společné modlitbě Zdrávas Maria.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová