Pražský Sion má nového opata

Královská kanonie premonstrátů na Strahově slavila dnes na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie opatskou benedikci. Z rukou kardinála Dominika Duky ji přijal P. Daniel Peter Janáček, který se stal novým strahovským opatem a nahradil tak po 31 letech P. Michaela Josefa Pojezdného, který v červenci dovršil věk 75 let.
Publikováno: 15. 8. 2018 17:00

Foto: Radka Blajdová / Tiskové středisko ČBK

Radost z Hospodina bude vaší záštitou

Slavnost opatské benedikce se konala 15. srpna 2018 v zaplněné papežské bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově, a jak uvedl kardinál Dominik Duka: „Tento den je nejenom pro Strahovskou královskou kanonii, pro premonstrátský řád, ale i pro naši církev skutečným dnem radosti a slavnosti.“

Po promluvě kardinála Duky proběl obřad benedikce, při kterém P. Daniel Peter Janáček přijal insignie svého úřadu: mitru, prsten, který je znamením věrnosti, a pastýřskou berlu.

Na závěr slavnosti vyjádřil nový opat své poděkování a uvedl, že chce pokračovat v díle svého předchůdce P. Michaela Josefa Pojezdného. Za své opatské heslo si vybral citát ze Starého zákona z knihy Nehemjáše: „Gaudium Domini fortitudo nostra“, tj. „Radost z Hospodina bude vaší záštitou“ (Neh 8,10). Sám k tomu uvedl: „Jsem rád, že jsem našel v Bibli také toto spojení. Poté, co Ezdráš, Nehemiáš a kněží chválili Boha, řekli lidu: ´netruchlete a neplačte… jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké víno…´.“

Křesťanství bez mariánského kultu neexistuje

„Sešli jsme se při nejstarším svátku Panny Marie, který se slaví v církvi – při Nanebevzetí Panny Marie, abychom byli svědky opatské benedikce zde, ve Strahovském klášteře, na Sionu, tam kde odpočívá svatý Norbert, zakladatel řádu, ale také muž velké reformy a církve,“ uvedl na začátku své promluvy kardinál Duka.

Kardinál připomněl význam Strahovského kláštera také v souvislosti s repatriací kardinála Josefa Berana, jehož cesta do katedrály vedla přes Strahov, kde se konala modlitební vigilie, neboť zde na Strahově zaznělo jeho významné kázání o poslání církve, pravdivé a přitom ne nenávistné.

Dále připomněl, že se jedná vlastně o první opatskou benedikci v době svobody, po pádu komunismu, neboť P. Michael Josef Pojezdný byl benedikován ještě tajně v době nesvobody církve.  

Dále uvedl, že „posláním strahovského opata není jenom bohoslužba v krásném chrámě, určitá reprezentace a zpřítomnění církve, ale je to těžký úkol, protože vstupujeme do života druhé etapy a jsme svědky toho, že mnohé se v celé společnosti, nejenom v naší zemi, zachvívá v základech…  A je potřeba si uvědomit, že poslání opatů – abbas, tj. otec, je i v současné církvi důležité.“

Poté kardinál Duka obrátil pozornost k mariánské úctě a vyzdvihl roli ženy v církvi. Uvedl, že „neexistuje křesťanství bez mariánského kultu“, neboť to je Boží lid, který tvoří chrám, kde roste mariánská úcta, od Efezského koncilu, kde byla Panna Maria provolána theotokos  - Bohorodičkou, prostupuje Panna Maria celými našimi dějinami. „Bůh je láska. Všichni jsme se učili lásce a nebyli jsme z ní ani zkoušeni.  Devět měsíců jsme byli pod srdcem matky. A to je důvod, proč první vystoupí u Panny Marie její mateřství.“ Když jsme byli malí, utíkali jsme se pod máminy sukně, a tak i Panna Marie se stává naším útočištěm a tato slavnost není nějakým folklorem, ale skutečná součást naší křesťanské věrouky, křesťanské antropologie, která takto chápe člověka a takto chápe roli muže, ženy.

Nový opat P. Daniel Peter Janáček

P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem. je původem ze Slovenska, kde se už jako malý chlapec seznámil s premonstrátským řádem, ale celý jeho kněžský život je spojen s pražskou arcidiecézí. V letech 1996-1998 působil v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Norberta v Praze 6 Střešovicích a před svým zvolením do funkce opata působil jako administrátor ve farnostech Praha 17 Řepy a Úhonice.

Strahovským opatem byl zvolen na konci letošního června za předsednictví generálního opata premonstrátského řádu Thomase Antona Handgrätingera O.Praem. P. Daniel Peter Janáček se tak stal 71. strahovským opatem.

Nahradil tak dosavadního strahovského opata Michaela Josefa Pojezdného O.Praem., který byl do čela strahovské kanonie premonstrátů zvolen poprvé ještě tajně v období komunismu 29. září 1987, a pak opětovně na další období v letech 1999 a 2013. V letošním roce 2018 mu skončilo vzhledem k věku funkční období (75 let).

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020