Do irského Dublinu míří také české rodiny

Příští týden se bude konat v Irsku Světové setkání rodin. Po úterním zahajovacím ceremoniálu, který proběhne současně ve všech irských diecézích, bude v Dublinu probíhat od středy 22. do pátku 24. srpna první část setkání, kterou tvoří teologicko-pastorační kongres. Na ten naváže v sobotní podvečer Festival rodin pojatý jako slavnostní koncert, kterého se zúčastní také papež František. Setkání vyvrcholí pontifikální mší svatou v neděli dopoledne. Světového setkání rodin se zúčastní také česká delegace vedená biskupem Mons. Josefem Nuzíkem a zástupci Národního centra pro rodinu. Celkem vyrazí do Irska cca sedmdesát českých poutníků.
Publikováno: 17. 8. 2018 11:00

Češi jedou do Dublinu naslouchat druhým

Na Světové setkání rodin do Dublinu se chystá také česká výprava zastoupená jak celými rodinami, tak i manželskými páry či jednotlivci. Ve skupině zhruba 70 poutníků je i 23 dětí. Organizaci převzala cestovní kancelář Miklas Tour a k českým poutníkům se připojily i dvě rodiny ze Slovenska. Češi budou ubytováni v rodinách a budou se účastnit společného programu. Skupinu bude doprovázet olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík, který je předsedou Rady ČBK pro rodinu.

Paní Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu, uvedla, že se nejvíce těší na zážitek setkání s obecnou církví a konfrontaci s rodinami z jiných kontinentů. Ráda by také získala inspiraci, jak zlepšit přípravy snoubenců na manželství, jak doprovázet ty, jejichž život se nachází v nesnázích, či jak se zaměřit na mezigenerační solidaritu. „My z ´bohatších kontinentů´ máme často vrásku na čele a děláme si spoustu starostí, ale lidé na druhé straně naší planety žijí často v ohrožení, v chudobě a nedostatku a přesto je jejich život radostnější a křesťanská naděje živá. Těším se na výměnu zkušeností, i když mám trochu obavy z irské angličtiny, přesto chci mít ´uši otevřené´, abych dokázala pochopit věci tak, jak budou řečeny,“ uvedla paní Oujezdská.

Národní centrum pro rodinu má na svých stránkách www.rodiny.cz v českém jazyce texty pro společenství, která jsou doplněna videi s českými titulky. Byla vytvořena organizátory setkání. Ve spolupráci s televizí NOE se centrum také podílelo na přípravě 6-dílného programuRodina podle papeže Františka.

PROGRAM SVĚTOVÉHO SETKÁNÍ RODIN

Účast na Světovém setkání rodin bude opravdu hojná a pestrá, přihlášeni jsou účastníci ze 116 zemí. Na třídenní kongres se přihlásilo 37 tisíc lidí, z nichž 6 tisíc jsou děti a mladiství, a na nedělní mši svatou s papežem Františkem bylo rozdáno půl milionu vstupenek.

„Titul Světového setkání zní: Rodina jako radostná zvěst a radost pro svět a vyzývá nás k volbě rodiny jako odpovědi na lásku, která vychází z každého muže a ženy,“ uvedl na tiskové konferenci předseda Papežské rady pro rodinu, arcibiskup Vincenzo Paglia, který dále pokračoval: „Rodiny, a zejména křesťanské rodiny, jsou dobrou zprávou – evangeliem – pro církev i svět. Právě ony totiž doslova podporují život církve, i život světa.“

Úterý 21. srpna 2018 – Zahajovací ceremoniál

Zahajovací ceremoniál Světového setkání rodin 2018 bude probíhat v úterní podvečer simultánně ve všech 26 irských diecézích, hlavní ceremoniál se bude konat v dublinské katedrále. Večer modliteb pod názvem Společně s Kristem shromáždí Církev jako rodinu rodin a připomene, že kráčíme ve stopách svatých, kteří nám předali svoji víru. Tato modlitba bude mít ekumenický charakter a přizvané jsou i ostatní křesťanské církve v Irsku, aby se na začátku této večerní modlitby přidaly k vyzvánění zvonů. Zahraniční účastníci setkání budou mít příležitost se připojit k místním církvím po celém Irsku.

Středa 22. srpna – pátek 24. srpna 2018 – Teologicko-pastorační kongres

V dopise, který zaslal minulý rok papež František kardinálovi Kevinovi Farrellovi, prefektovi Dikasteria pro laiky, rodinu a život, vyjádřil přání, aby příprava na setkání a samotné setkání nabídly rodinám možnost prohloubit reflexi k apoštolské exhortaci Radost z lásky (Amoris laetitia) a podnítily vzájemné sdílení. Proto program Teologicko-pastoračního kongresu, který se bude odehrávat v budově Královské dublinské společnosti (Royal Dublin Society - RDS), odpovídá tomuto požadavku. Každý den se budou konat diskuze u kulatého stolu, zábavné aktivity, momenty modlitby a samostatně budou probíhat programy pro děti ve věku 4-12 let a pro mladé ve věku 13-17 let. Každý den bude zakončen společnou mší svatou.

O víkendu 25.-26. srpna navštíví Irsko papež František.

Program jeho návštěvy najdete zde.

Společným programem s rodinami bude sobotní Festival rodin na stadionu Croke Park a nedělní mše svatá v Phoenix Parku.

Témata Světového setkání rodin:

Úterý 21. srpna 2018

Téma zahajovacího ceremoniálu: Radost lásky v rodinách je také radostí Církve

Středa 22. srpna 2018

Téma Teologicko-pastoračního kongresu: Rodina a víra (kapitoly 1-3 Amoris Laetitia)

Čtvrtek 23. srpna 2018

Téma Teologicko-pastoračního kongresu: Rodina a láska (kapitoly 4-6 Amoris Laetitia)

Pátek 24. srpna 2018

Téma Teologicko-pastoračního kongresu: Rodina a naděje (kapitoly 7-9 Amoris Laetitia)

Sobota 25. srpna 2018

Téma Festivalu rodin: Rodina: radostná oslava!

Neděle 26. srpna 2018

Téma závěrečné mše svaté: Evangelium rodiny: radost pro svět

Hlavní témata workshopů:

1. Role technologie v rodině

2. Důsledky konfliktů pro rodinu a děti

3. Rozvíjet udržitelnější přístup k ekonomice, práci a životnímu prostředí

4. Víra a rodina

5. Role žen na vedoucích pozicích, na globální i místní úrovni

6. Role školních a výchovných zařízení, které pomáhají rodinám z chudoby

Oficiální modlitba pro Světové setkání rodin 2018

Bože, náš Otče, 
jsme bratři a sestry v Ježíši, tvém Synu, 
jedna rodina v Duchu tvé lásky.

Naplň nás radostí z lásky.

Učiň nás trpělivými a laskavými,
mírnými a velkorysými, 
vstřícnými k potřebným.
Pomoz nám žít podle tvého vzoru
v pokoji a shovívavosti.

Opatruj všechny rodiny svou milující péčí,
zejména ty, za něž se nyní modlíme:

(V pauze vzpomeneme jménem na rodinné příslušníky a další lidi).

Rozmnož naši víru,
posilni naši naději
a zachovej nás v bezpečí své lásky.
Učiň nás vždy vděčnými za dar života,
který sdílíme.

O to prosíme skrze Krista našeho Pána.

Amen.

Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zélie Martinovi, orodujte za nás.

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.:  Ep/1100/17 ze dne 25. 9. 2017

(Zdroj: rodiny.cz, Worldmeeting2018)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019