Košice se chystají na blahořečení Anny Kolesárové

Ve východoslovenských Košicích vrcholí přípravy na blahořečení Anky Kolesárové, patronky mládeže nazývané „mučednice čistoty“. Slavnostní mše svatá za přítomnosti papežského legáta Giovanniho Angela Becciu se bude konat zítra v sobotu 1. září na stadiónu TJ Lokomotíva Košice a očekává se až 25 000 poutníků. Vigilie s názvem „S Ankou na kolenou“ začne dnes v 17.15 v Dómu sv. Alžběty. Více o životě budoucí blahoslavené se můžete dozvědět díky beletrizovanému životopisu s názvem „Anka Kolesárová“, prvotiny Magdalény Rusiňákové.
Publikováno: 31. 8. 2018 14:00

Foto: Radka Blajdová / TS ČBK

V Košicích bude blahořečena první laička Slovenska

Košice se chystají na velkou duchovní událost, po necelém roce, kdy byl na konci září minulého roku v Bratislavě blahořečen mučedník za duchovní povolání salesiánTitus Zeman, bude mít Slovensko opět nového přímluvce v nebi – mladičkou Annu Kolesárovou. Zajímavostí je, že se jedná o první laičku, která bude na Slovensku blahořečena.

Blahořečení může sledovat v přímém přenosu na TV Lux

Na Slovensku probíhají přípravy na její blahořečení, v mnohých farnost se modlí novénu k Anně Kolesárové a lidé přistupují ke svátosti smíření. V Dómu sv. Alžběty sloužil již dnes ráno mši svatou košický emertiní biskup Mons. Alojz Tkáč a ve své homilii nezapomněl Anku zmínit. V mnohých farnostech probíhají také adorace a zítra bude z Bratislavy do Košic vypravený mimořádný vlak.

Na TV Lux můžete sledovat v přímém přenosu nejen sobotní slavnostní mši svatou, při které bude Anka blahořečena a která začíná v 10.00, ale i páteční vigilii či nedělní děkovnou mši svatou spojenou s uložením relikvií blahoslavené Anny Kolesárové. Více k programu najdete na webu www.tvlux.sk.

„Anka Kolesárová“ v knižní podobě

Příběh statečné dívky, která raději zvolila smrt, než se podvolit opilému ruskému vojákovi, oslovuje již dlouhá desetiletí především mladší generaci. Přestože se vše odehrálo na konci druhé světové války, mnozí skrze její příběh a oběť prožili obrácení, návrat k Bohu a uzdravení duše.

Pár měsíců před blahořečením Anky Kolesárové vydalo slovenské katolické nakladatelství LÚČ románovou podobu životopisu s jasným názvem „Anka Kolesárová“ mladé autorky Magdaleny Rusiňákové. Zajímavostí je, že kromě informací z archívů a nahrávek čerpala autorka také ze vzpomínek žijících pamětníků:Ve Vysokej nad Uhom jsem se setkala už jen s třemi žijícími pamětníky Anky Kolesárovej. Jednou z nich je paní Podhorínová, která byla kdysi Ančinou sousedkou a která se vdala jako šestnáctiletá a přestěhovala se do sousedního domu. Na Anku si i přes pokročilý věk velmi dobře pamatovala a z jejího vyprávění si autorka udělala představu o životě v době, kdy Anka žila. Další pamětnicí byla o trochu mladší paní Berešová, která se podělila o své vzpomínky ze školy, farnosti a obce, a poslední pamětnicí byla jedna ze tří nejlepších Ančiných kamarádek paní Budišová. Autorka se také setkala s rodinou Ančinýho bratra Miška, tj. s rodinou jeho syna Michala.

Příběh Anky Kolesárový je stále živý

„Svědectví Anky Kolesárové mi i nyní dává sílu dívat se na svět a na lidi očima čisté lásky. Anka mi ukázala, že se to dá, že se to vyplatí. Plody obětování jejího života vidím na sobě doteď. Neuměl jsem si představit, jak mít čistý vztah s děvčetem a ´čekat až do svatby´. Teď je ze mě manžel a otec tří nádherných dcer, které mě učí milovat čisotou a bezpodmínečnou láskou,“ uvedl v závěru knihy Magdalény Rusiňákové ve svém svědectví nyní třiatřicetiletýletý Peter. Do Vysokej nad Uhom, Ančina rodiště, se dostal díky své tehdejší dívce, která chtěla žít čistou láskou a nyní je jeho manželkou. Setkání s příběhem Anky mu tenkrát změnilo pohled na život a ukazál mu, že obětovat se za skutečnou lásku má smysl, Anka se pro něho stala „pramenem vody proudícího věčného života“ a inspirovala ho, že nyní chce učit svoje děti, aby se jednou uměly pevně rozhodnout tak jako Anka, která v mladém věku obětovala svůj život za pravné hodnoty.

Příběh Petra není jediným, do Vysokej nad Uhom proudí mladí lidé z celého Slovenska, několikrát do roka se tu konají poutě a celoročně je v provozu pastorační centrum Domček, kde se konají také duchovní obnovy pro školy, biřmovance a společenství mládeže.

Blahořečení Anky bude slavností odprosení zneužitých žen

Anka se také stává patronkou zneužitých žen. Dle P. Pavola Hudáka ženy, které byly znásilněné, jsou rády, že o příběhu Anky mluvíme, léčí si tím své rány a dále k tomu dodává: „Blahořečení Anny Kolesárové má být odprosením všech žen, které zažily znásilnění. Bude tam šestnáct děvčat v bílých šatech až na zem, které ponesou bílé růže, a za nimi půjdou vojáci jako čestná stráž, neboť Anku chtěl zneuctít voják. Vojáci půjdou jako doprovod k úctě ženy a ponesou relikviář s Ankou Kolesárovou.“ Blahořečení bude slavností odprosení, neboť o mnoha zneužítí se dnes nemluví a ženy, kterých se to bude týkat, pocítí satisfakci, že se o tom hovoří nahlas.

(Zdroj: příloha novin Korzár, kniha „Anka Kolesárová“, Rádio Lumen, Nový Čas, dennikn.sk)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články