Nová blahoslavená Anna Kolesárová je nadějí pro naše rodiny

V sobotu 1. září 2018 byla do seznamu blahoslavených zapsána nová „svatá od vedle“ – slovenská laička a mučednice čistoty Anna Kolesárová. Šestnáctiletá Anka, která si raději zvolila smrt než se nechat zneuctít, může být velkým vzorem pro mládež, i když se může zdát, že její poselství jde proti proudu dnešní doby. Datum liturgické památky nové blahoslavené stanovil papež František na 20. listopad.
Publikováno: 3. 9. 2018 14:00

Foto: Radka Blajdová / TS ČBK (na fotografii jedna z šestnácti dívek, které doprovodily relikviář bl. Anny Kolesárové)

Anna Kolesárová je „druhou Marií Goretti“

Na závěr nedělní modlitby Anděl Páně nezapomněl papež František zmínit novou blahoslavenou: „Včera v Košicích (na Slovensku) byla blahořečena Anna Kolesárová, panna a mučednice, zabitá proto, že odporovala tomu, kdo chtěl znásilnit její důstojnost a cudnost. Podobně jako naše Italka Maria Goretti. Ať tato odvážná dívka pomáhá mladým křesťanům obstát ve věrnosti evangeliu, i kdyby to znamenalo jít proti proudu a zaplatit za to osobně,“ a vyzval papež všechny k potlesku pro blahoslavenou Annu Kolesárovou.

Nyní patří Anka celé církvi a celému světu

Od nynějška již nepatří Anka jen východu, Anka patří celému Slovensku, dokonce celé církvi a celému světu,“ uvedl po slavnostní mši svaté novinářům košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, který dále dodal: „Ona není velká, protože byla zabitá, ale protože měla živou víru a živý vztah s Bohem. Toto je ta síla, která byla v ní, a proto si dokázala v té rozhodující chvíli zvolit tak, jak zvolila: radši obětovala svůj život než se nechat ponížit a ztratit to, co patří k její integritě – čistotu mladého srdce.“

Poselství Anky je aktuální, i když se zdá „jít proti proudu“

Slavnosti blahořečení, které se na košickém stadionu TJ Lokomovativa účastnilo 30 000 lidí, předsedal prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Giovanni Angelo Becciu. V předvečer blahořečení zatelefonoval kardinálovi Svatý otec a poprosil ho, aby vyřídil na Slovensku jeho pozdrav a požehnání. Pro kardinála Becciu, který vyzval obzvláště v těchto dnech k intenzivním modlitbám za papeže Františka, byl dnešní den významný také tím, že to byl pro něho první den ve službě nového dikasteria. Po slavností mši svaté k tomu sám uvedl: „Jsem velmi rád především proto, že jsem začal svoji práci prefekta pro svatořečení touto nádhernou slavností a proto cítím, že si mám zvolit za svoji ochránkyni naši blahoslavenou Annu. Dále jsem velmi rád, že jsem mohl poznat Slovensko, kde jsem po prvé a poznal jsem ho z té nejlepší stránky jeho historie – věrnosti církvi a věrnosti evangeliu.“

Kardinála dojal také velký počet věřících lidí, se kterými se na Slovensku setkal, a ze životopisu Anky ho zasáhl fakt, že její příběh byl objeven a oživen skupinou mladých. Její poselství je aktuální a jde, řekl bych, proti proudu. Pro mě jako kněze není jednoduché mluvit s mladými na téma čistota srdce. Nyní jim mohu představit tuto mladou dívku, jejíž mučednictví se může vysvětlit pouze tím, že měla zkušenost s Bohem a byla Bohem naplněna a proto si nemohla zvolit jinak,“ uvedl dále kardinál Becciu a na závěr vzkázal všem mladým: Objevte nejprve Boha a vše ostatní následně přijde, také láska k čistotě.

Anka je nadějí pro naše rodiny

Hybatelem celého procesu blahořečení a velkým šiřitelem živé úcty a odkazu Anny Kolesárové je P. Pavol Hudak, rektor Domčeku Anny Kolesárové v jejím rodišti ve Vysoké nad Uhom. Působí zde již více než dvacet let a toto místo za tu dobu navštívilo přes 30 000 mladých lidí.  Nejprve se sem začaly konat poutě radosti, které se časem rozšířily o poutě zralosti, poutě rodin a různé duchovní obnovy.

P. Hudak zdůraznil význam poselství nové přímluvkyně slovy: „Anka nám nechala odkaz, abychom dbali o rodinu, neboť ve zdravé rodině vyrůstají zdraví lidé, vnitřně zralí. Anka je nadějí pro naše rodiny,“ a dále pokračoval:Zároveň odevzdala poselství o čisté lásce, radši si zvolila smrt, než se nechat zneuctít. Odkázala nám, že k ženě patří úcta, že si má vážit sama sebe. Úctou k ženě se muž učí být mužem. Svědectví Anky pomáhá chlapcům stávat se správnými muži a přes cudnost dívky, která zná hranice a jasně je ukazuje svému okolí, ji chlapec touží milovat a chránit, protože si ji váží. Proto mě velmi těší toto blahořečení, že nám pomůže vybudovat zdravá manželství, zdravé muže a zdravé ženy.“

Význam odkazu blahoslavené Anky Kolesárové můžeme shrnout slovy vicepostulátora P. Juraje Jurici: Svatí nemají být jenom kněží a řeholní sestry, ale že svatost je pro každého. Jak říkala sv. Matka Tereza, že svatost není luxus pro někoho, ale nutnost pro každého.“

V  příloze najdete Apoštolský list papeže Františka.

Celý záznam slavnostní mše svaté si můžete prohlédnout na www.rtvs.sk

(Zdroj: ČBK, Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

velikost 4 203 KB
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články