Královehradecký biskup Jan Vokál slaví 60. narozeniny

18. 09. 2018 Rubrika: Domácí
Pochází z Hlinska, vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, ale zatoužil být knězem, proto před 35 lety emigroval do Itálie, kde v Římě vystudoval Papežskou lateránskou univerzitu. Letos 25. září oslaví biskup Jan Vokál 60 let.

(Foto: Pavel Langer / Člověk a Víra)

Jan Vokál čerpá sílu z modlitby, ze svátostí, zejména častější svaté zpovědi a každodenního slavení Eucharistie. Tvrdí, že kněz má čerpat ze svátostí a bez přestání prosit Boha za svěřený lid. Pro diecézní časopis Adalbert se také svěřil s tím, že: „Snažit se žít s Kristem není v tomto světě vždy nejsnadnější, ale je to jistě jediná správná cesta životem. Bez Boží pomoci bych to nikdy nedokázal a můj život by vypadal úplně jinak.“ A jaká byla tedy cesta současného biskupa?

Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku v Čechách jako druhé ze tří dětí Jana a Anny Vokálových. Vyrůstal v křesťanské rodině, první svátosti přijal v místní farnosti Narození Panny Marie. Po studiu Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze (Ing., obor technická kybernetika, 1983). 

V září 1983 odešel do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum. Studoval filosofii a teologii na Papežské lateránské univerzitě. Dne 5. července 1988 byl v Ellwangenu (diecéze Rottenburg-Stuttgart, Německo) vysvěcen biskupem Jaroslavem Škarvadou na jáhna a inkardinován do královéhradecké diecéze, z níž pochází. Pokračoval roční jáhenskou praxí v St. Dominic Parish (Northfield) a na St. Thomas University (arcidiecéze St. Paul-Minneapolis, USA). Na kněze byl vysvěcen papežem sv. Janem Pavlem II. dne 28. května 1989 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu.

V letech 1989-1990 sloužil jako farní vikář v Epiphany Church (diecéze Peoria, USA) a 1. října 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu (Sekce pro obecné záležitosti) ve Vatikánu. Vystudoval Utroque Jure na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde získal roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát (JU.D.).  Je držitelem diplomu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (studium manželských kauz; 1991-1992) a diplomu Kongregace pro blahořečení a svatořečení (studium postulátů kauz; 2004-2005). Roku 2009 absolvoval rigorózní řízení v oboru ústavního práva (JUDr.) na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1992-2005 byl osobním sekretářem kardinála Corrado Bafile. Roku 2005 byl papežem Benediktem XVI. jmenován koadjuktorem kanovnické kapituly při Papežské bazilice Panny Marie Větší v Římě. V letech 1995, 1997 a 2009 byl členem papežského doprovodu při pastoračních návštěvách Svatého otce v České republice. Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta.

Dne 28. září 2005 jej biskup Dominik Duka OP zařadil mezi čestné kanovníky Katedrální kapituly Svatého Ducha v Hradci Králové. Dne 3. března 2011 byl papežem Benediktem XVI. jmenován 25. biskupem královéhradeckým. Na biskupa byl vysvěcen kardinálem Tarcisiem Bertonem S.D.B. dne 7. května 2011 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Do úřadu diecézního biskupa byl uveden dne 14. května 2011 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Hovoří anglicky a italsky, pasivně umí německy, polsky a rusky.

Rozhovor s panem biskupem Janem Vokálem

o tom, jak choval ve Vatikánu včely, jeho vášni k potápění, vztahu k Panně Marii a o svobodě

si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu: https://plus.rozhlas.cz/host-jan-vokal-biskup-7581932

V rámci České biskupské konference je Mons. Jan Vokál předsedou Komise pro liturgii, členem Komise pro nauku víry, předsedou Rady pro COMECE, delegátem pro eucharistické kongresy a delegátem pro Papežskou kolej Nepomucenum v Římě. Je rovněž členem Stálé rady ČBK.

(Zdroj: cirkev.cz, bikh.cz)

Autor článku: Nela Fabiánová