Papež František: Přístup k pitné vodě je základní lidské právo

Vatikán zveřejnil poselství Svatého otce k Světovému dni modliteb za péči o stvoření. Papež František v něm vyzdvihnul vodu jako jeden z nejcennějších přírodních zdrojů a zdůraznil, že přístup k pitné vodě považuje za základní lidské právo. Tento výroční den modliteb slaví katolická církev 1. září ve společenství s pravoslavnými bratřími a sestrami a za účasti dalších křesťanských církví a komunit.
Publikováno: 4. 9. 2018 14:00

(Foto: Ben Robinson / CC BY 2.0)

Svatý otec ve svém poselství zdůraznil, že voda představuje pro lidstvo vzácný přírodní zdroj a „přístup k pitné vodě je základní a univerzální lidské právo vzhledem ke skutečnosti, že je zcela nezbytná pro lidské přežití a jako taková je podmínkou ostatních lidských práv“. Dodal, že přístup k pitné vodě je pro mnoho lidí stále obtížný či přímo nemožný.

Dále se zmínil o nezastupitelné roli vody v procesu stvoření a vývoje lidstva. Podle něj právě přesně z tohoto důvodu je „péče o vodní zdroje jednou z nejnaléhavějších potřeb“.  Pokračoval, že z toho vyplývá velká důležitost „společných projektů a konkrétních gest, která poukáží na to, že nelze akceptovat žádnou privatizaci přírodních vodních zdrojů, která zároveň omezí právo lidí na přístup k tomuto zdroji“.

Voda z křesťanské perspektivy

Ve svém poselství se také zamyslel nad fenoménem vody z křesťanské perspektivy. Ta je podle něj zdrojem, který „představuje základní prvek očištění a života“ a zmínil, že „Ježíš v čase svého působení slíbil vodu všem žíznícím“.

Ohrožené moře a oceány

Dále uvedl, že „péče o moře a oceány, které mají pro lidstvo nevyčíslitelnou cenu, představuje dnes setrvalou povinnost a opravdovou výzvu“. Proto nemůžeme dovolit, aby „naše moře a oceány byly znečištěné nekonečnou záplavou plastů“. Musíme se modlit, jako by vše záleželo na Boží prozřetelnosti, a pracovat, jako by vše záleželo na nás, vzkázal papež František.

Svatý otec pak vyzval všechny vlivné lídry k prozíravému přístupu v oblasti ochrany životního prostředí, která podle něj představuje velmi citlivou otázku dnešní doby, zejména v návaznosti na problém migrace a klimatických změn.

Ochrana přírodních zdrojů

Papež František pak ve svém poselství sdělil, že se modlí za všechny, kteří pečují o moře a oceány, ať už přímo jako ochránci životního prostředí nebo tvůrci mezinárodní legislativy na jejich ochranu.

V závěru pak vyjádřil naději, že křesťanská společenství a vůbec mladí lidé budou pomáhat, aby mohl být každý účasten ve využívání těchto nepostradatelných přírodních zdrojů, které nám daroval Stvořitel.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020

Duchovní mezi paragrafy a kánony – lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
24.01.2020