Ekumenická iniciativa Čas stvoření vyzývá k modlitbám a péči o přírodu

Od 1. září do 4. října jsou křesťané celého světa vyzváni k modlitbám a péči o přírodní bohatství v rámci ekumenické iniciativy nazvané Čas stvoření. Období iniciativy je rámováno význačnými dny Východní a Západní křesťanské tradice v návaznosti na ochranu životního prostředí. Téma pro letošní rok je motto „Kráčet spolu“.
Publikováno: 5. 9. 2018 12:00

Řídící výbor inciativy se sestává ze zástupců Světové rady církví, Globálního katolického klimatického hnutí, ACT Alliance, Papežské světové modlitební sítě a Environmentální sítě anglikánské církve.

Jako křesťané různých denominací se znovu setkáváme během této iniciativy naplnění vděčností za Boží dar života. Uznáváme, že my lidé jsou součástí Božího stvoření. Oslavujeme rozmanitost, krásu a vzájemnou spolupráci veškerého stvoření, které v Božím úmyslu má žít ve spravedlivých vztazích,“ stojí ve společné deklaraci organizátorů.

Podle organizátorů žijeme v době, kdy se veškeré stvoření potýká s velkými existenčními hrozbami. Hospodářský a společenský rozvoj má závažné dopady na životní prostředí a zdraví lidí, přičemž naše nadměrná spotřeba a touha po zisku přispěly k bezprecedentní úrovni nerovnosti, kde jen malá skupina lidí má pod kontrolou obrovské množství zdrojů, zatímco většina má málo nebo vůbec nic bez nároku na důstojný život.

Spíše než abychom byli správci Boží zahrady, tak jsme zpeněžovali život a vydělávali na něm, což vedlo k ničení našeho životního prostředí. Zničili jsme život a vědomě popřeli touhu našeho Pána pro plnost života pro všechny (Jan 10:10),“ uvádí se v deklaraci.

Podle organizátorů křesťané po celém světě již pracují na odstranění této zhouby: vysazují stromy, umisťují solární panely na střechy kostelů a vzdělávají svá společenství v tématu změn klimatu a životního prostředí. Mezi těmito snahami si zaslouží zvláštní pozornost hnutí za odklon od využívání fosilních paliv, které nás přibližuje ekonomice postavené na obnovitelných zdrojích.

"Zveme všechny lidé dobré vůle, aby se připojili k tomuto úsilí a podíleli se na rostoucím hnutí, které chce pečovat o naše životní prostředí a stvoření jako takové," vyzývají v deklaraci organizátoři.

Den 1. září byl prohlášen dnem modliteb za životní prostředí ekumenickým patriarchou Demetrosem I. v roce 1989, neboť tento den začíná liturgický rok pravoslavné církve s odkazem na Boží stvoření světa. V den 4. října zase katolická církev slaví svátek Františka z Assisi, autora proslulé Písně tvorstva.

(Zdroj: WCC, CCEE)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020