Zemřel profesor matematiky a znalec hudby Evžen Kindler

V pátek 31. srpna 2018 zemřel významný matematik, vědec, pedagog, muzikolog, dirigent a skladatel Evžen Kindler. Byl znalcem hudby východního křesťanství, a to především byzantské a arménské; specializoval se také na interpretaci gregoriánského chorálu.
Publikováno: 5. 9. 2018 8:00

(Foto: www.tedeum.cz)

Evžen Kindler, profesor matematiky, pracoval v průmyslovém výzkumu, poté na Fakultě všeobecného lékařství, na Matematicko-fyzikální fakultě a na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Působil rovněž na univerzitách v Itálii, Francii, USA, Německu a Lotyšsku. V devadesátých letech byl zodpovědným pracovníkem za Českou republiku pro dva mezinárodní projekty Evropské unie v oblasti optimalizace nákladních námořních přístavů pomocí výpočetní techniky.

Jeho vášní byla hudba, byl znalcem zejména církevní hudby raného a vrcholného středověku latinské, řecko-byzantské, arménské a byzantsko-slovanské liturgie. Zaměřoval se zejména na podobnosti liturgické hudby z různých oblastí světa a na místo liturgické hudby v životě jednotlivce i společnosti. V sedmdesátých letech minulého století provedl jako první v naší zemi novověké rekonstrukce středověké byzantské, arménské a staroslovanské liturgické hudby. V letech 1990–1992 vyučoval církevní zpěv na Katolické teologické fakultě UK v Praze a mnoho let působil jako lektor na mezinárodních interpretačních seminářích Společnosti pro starou hudbu. 

Profesor Evžen Kindler publikoval na téma liturgie a liturgická hudba v časopisu Te Deum, ve kterém byl od jeho počátku. Přispíval také do Mezinárodního (katolického) reportu a na stránky Katolík Revue, ze kterých svým způsobem vzešlo dílo Te Deum.

Zádušní mše svatá se koná sobotu 8. září 2018 v 11 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v ul. Ke Karlovu 1, Praha 2. V pondělí 10. září 2018, v 9.30 hodin bude tělo uloženo do hrobu na Vinohradském hřbitově.

(Zdroj: Martin R. Čejka Te Deum, psalterium.cz, Společnost pro duchovní hudbu)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022