V Bratislavě se sešli biskupové střední a východní Evropy

07. 09. 2018 téma: Pomoc uprchlíkům Rubrika: Papež František
Zástupci biskupských konferencí Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska, Chorvatska, Ukrajiny, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Mezinárodní konference sv. Cyrila a Metoděje se spolu s čelními představiteli CCEE setkali v těchto dnech Bratislavě. Účastníci setkání debatovali na téma "Pravda a kultura života" a spolu s apoštolským nunciem na Slovensku slavili mši svatou v katedrále svatého Martina. Hlavním celebrantem byl předseda CCEE kardinál Angelo Bagnasco, homilii pronesl kardinál Dominik Duka OP.

Foto: Peter Zimen / TK KBS

S úvodním pozdravem vystoupil předseda KBS Stanislav Zvolenský, předseda CCEE kardinál Angelo Bagnasco a předseda vlády SR Peter Pellegrini. "Je to už počtvrté, co se představitelé biskupských konferencí střední a východní Evropy společně setkávají, aby uvažovali nad aktuálními tématy života katolické církve a společnosti," připomněl v úvodu arcibiskup Zvolenský. Zvláště přivítal kardinála Bagnasca, janovského arcibiskupa, a jménem všech přítomných mu vyjádřil solidaritu se všemi oběťmi nedávné tragédie při pádu mostu v Janově a ujistil ho o jejich modlitbách.

Za poslední roky diecéze ve středo-východní Evropě vyvinuly řadu aktivit - jako například společnou sbírku zorganizovanou v roce 2017 pro oběti válek na Středním východě - a snaží se přispívat k obnově domů, nemocnic, škol a celých obcí, aby umožnily návrat uprchlíků do vlasti. Instituce katolické církve intenzivně pomáhali i uprchlíkům a migrantům, kteří procházeli přes území jejich zemí. 

Tématu migrační krize se ve své promluvě věnoval i předseda KBS Stanislav Zvolenský. Ta podle jeho slov v posledních letech ukázala, že je nezbytné ve všech evropských zemích vynaložit více úsilí pro vzájemné poznání se. "Mnohé postkomunistické země vstupovaly s určitou euforií do Evropské unie. Jsem přesvědčen, že stále chceme být součástí evropského projektu. Zároveň však neskrýváme obavy, že v kulturních a etických otázkách, i prostřednictvím soudních rozhodnutí evropských soudů, se zřetelně narušuje princip subsidiarity, což mnozí obyvatelé našich zemí oprávněně vnímají jako ohrožení vlastní, kulturní, národní a duchovní identity." 

Země středo-východní Evropy jsou negativně zasaženy odchodem mladých lidí do zahraničí. Nelze si nevšimnout, že hlavní důvod tohoto jevu spočívá v tom, že země středo-východní Evropy, přes spojení se západním světem, v průběhu 30 let nebyly integrovány jako rovnocenní partneři - a rozdíly v průměrných výdělcích mezi zeměmi evropského západu a středo-východu zůstávají enormní. Bude proto nezbytné najít jiný způsob integrace těchto zemí do západního světa: takový způsob, který lépe zajistí stejnou důstojnost daných zemí a jejich obyvatel.

Setkání vyvrcholilo společnou mší svatou v katedrále svatého Martina za účasti apoštolského nuncia na Slovensku. Hlavním celebrantem byl předseda CCEE kardinál Angelo Bagnasco, homilii pronesl kardinál Dominik Duka OP. 

"Není možné být rybářem lidí bez plného uznání Ježíšova Božství. To je myslím také důvod současné sterilnosti mnoha misijních úsilí křesťanských církví, které ztrácejí, či ztratily víru v Ježíšovo Božství a Boží slovo se stalo otrokem v jejich psychologickém a sociologickém, sociálně ekonomickém působení, a tak se stává z křesťanství resp. misijních iniciativ, či pastoračních aktivit akce sociálních, či neziskových organizací. Mnohdy je může doprovázet i zvýšený zájem publika," zdůranil ve svém kázání kardinál Duka.

Biskupové se obracejí i na vlády svých zemí s žádostí, aby věnovaly větší pozornost reformě vzdělávání i mladým, kteří nejednou opouštějí vlast kvůli slabším sociálním podmínkám a hledají práci v zahraničí, kde mohou najít lepší sociální jistoty pro manželství a rodinu.

Biskupové mají naději, že i blížící se Synodu biskupů o mládeži a pastoraci povolání přinese mnoho užitečných impulsů pro život církve. Katolická církev chce přispívat k evropské integraci a zmírňovat společenské napětí. Připomínajíce si slova papeže Františka, že "Bůh je vzdálen zlu, ale blízký tím, co trpí", biskupové se modlí za každého, kdo se ocitl v potížích a chtějí neustále pomáhat všem, kteří to potřebují.

(Zdroj: TS KBS, Arcibiskupství pražské)

Soubory ke stažení

Comunicato - prohlášení biskupů 7.9.2018 velikost: 189,4 KB Stáhnout
Autor článku: Tomáš Tetiva