V Bratislavě se sešli biskupové střední a východní Evropy

Zástupci biskupských konferencí Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska, Chorvatska, Ukrajiny, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Mezinárodní konference sv. Cyrila a Metoděje se spolu s čelními představiteli CCEE setkali v těchto dnech Bratislavě. Účastníci setkání debatovali na téma "Pravda a kultura života" a spolu s apoštolským nunciem na Slovensku slavili mši svatou v katedrále svatého Martina. Hlavním celebrantem byl předseda CCEE kardinál Angelo Bagnasco, homilii pronesl kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 7. 9. 2018 17:45

Foto: Peter Zimen / TK KBS

S úvodním pozdravem vystoupil předseda KBS Stanislav Zvolenský, předseda CCEE kardinál Angelo Bagnasco a předseda vlády SR Peter Pellegrini. "Je to už počtvrté, co se představitelé biskupských konferencí střední a východní Evropy společně setkávají, aby uvažovali nad aktuálními tématy života katolické církve a společnosti," připomněl v úvodu arcibiskup Zvolenský. Zvláště přivítal kardinála Bagnasca, janovského arcibiskupa, a jménem všech přítomných mu vyjádřil solidaritu se všemi oběťmi nedávné tragédie při pádu mostu v Janově a ujistil ho o jejich modlitbách.

Za poslední roky diecéze ve středo-východní Evropě vyvinuly řadu aktivit - jako například společnou sbírku zorganizovanou v roce 2017 pro oběti válek na Středním východě - a snaží se přispívat k obnově domů, nemocnic, škol a celých obcí, aby umožnily návrat uprchlíků do vlasti. Instituce katolické církve intenzivně pomáhali i uprchlíkům a migrantům, kteří procházeli přes území jejich zemí. 

Tématu migrační krize se ve své promluvě věnoval i předseda KBS Stanislav Zvolenský. Ta podle jeho slov v posledních letech ukázala, že je nezbytné ve všech evropských zemích vynaložit více úsilí pro vzájemné poznání se. "Mnohé postkomunistické země vstupovaly s určitou euforií do Evropské unie. Jsem přesvědčen, že stále chceme být součástí evropského projektu. Zároveň však neskrýváme obavy, že v kulturních a etických otázkách, i prostřednictvím soudních rozhodnutí evropských soudů, se zřetelně narušuje princip subsidiarity, což mnozí obyvatelé našich zemí oprávněně vnímají jako ohrožení vlastní, kulturní, národní a duchovní identity." 

Země středo-východní Evropy jsou negativně zasaženy odchodem mladých lidí do zahraničí. Nelze si nevšimnout, že hlavní důvod tohoto jevu spočívá v tom, že země středo-východní Evropy, přes spojení se západním světem, v průběhu 30 let nebyly integrovány jako rovnocenní partneři - a rozdíly v průměrných výdělcích mezi zeměmi evropského západu a středo-východu zůstávají enormní. Bude proto nezbytné najít jiný způsob integrace těchto zemí do západního světa: takový způsob, který lépe zajistí stejnou důstojnost daných zemí a jejich obyvatel.

Setkání vyvrcholilo společnou mší svatou v katedrále svatého Martina za účasti apoštolského nuncia na Slovensku. Hlavním celebrantem byl předseda CCEE kardinál Angelo Bagnasco, homilii pronesl kardinál Dominik Duka OP. 

"Není možné být rybářem lidí bez plného uznání Ježíšova Božství. To je myslím také důvod současné sterilnosti mnoha misijních úsilí křesťanských církví, které ztrácejí, či ztratily víru v Ježíšovo Božství a Boží slovo se stalo otrokem v jejich psychologickém a sociologickém, sociálně ekonomickém působení, a tak se stává z křesťanství resp. misijních iniciativ, či pastoračních aktivit akce sociálních, či neziskových organizací. Mnohdy je může doprovázet i zvýšený zájem publika," zdůranil ve svém kázání kardinál Duka.

Biskupové se obracejí i na vlády svých zemí s žádostí, aby věnovaly větší pozornost reformě vzdělávání i mladým, kteří nejednou opouštějí vlast kvůli slabším sociálním podmínkám a hledají práci v zahraničí, kde mohou najít lepší sociální jistoty pro manželství a rodinu.

Biskupové mají naději, že i blížící se Synodu biskupů o mládeži a pastoraci povolání přinese mnoho užitečných impulsů pro život církve. Katolická církev chce přispívat k evropské integraci a zmírňovat společenské napětí. Připomínajíce si slova papeže Františka, že "Bůh je vzdálen zlu, ale blízký tím, co trpí", biskupové se modlí za každého, kdo se ocitl v potížích a chtějí neustále pomáhat všem, kteří to potřebují.

(Zdroj: TS KBS, Arcibiskupství pražské)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019