Církevní školy v ČR slaví svůj den. Již tuto neděli

Na 16. září 2018 připadá Den církevního školství, připomínka této oblasti služby široké společnosti ve více než stovce škol a školských zařízení zřizovaných římskokatolickou církví v různých místech ČR. Ve dnech blízko památky svaté Ludmily, babičky sv. Václava, chtějí školy představit svoji činnost, připomenout význam pro život místní obce či města a také slavit se svými žáky a studenty při mimoškolních aktivitách. Nejinak je tomu i letos.
Publikováno: 13. 9. 2018 17:30

Foto: archiv Stojanova gymnázia Velehrad

V ČR nyní funguje 94 církevních škol zřizovaných římskokatolickou církví; chodí do nich na 13 tisícovek žáků a studentů. K tomu u nás církev zřizuje ještě 22 školských zařízení a středisek volného času.

Den církevního školství připadá vždy na 16. září, tedy v den památky sv. Ludmily. Slaví se od roku 2000, kdy jej vyhlásila Česká biskupská konference.

Více informací o církevním školství v ČR hledejte na https://www.cirkev.cz/skolstvi.

Jak to bude vypadat oslava v jednotlivých diecézích ČR?

Královéhradecká diecéze

V sobotu 15. září se koná oslava k příležitosti 25. výročí založení Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

Oslavy budou zahájeny v 10 hod. slavnostní mši svatou v kostele sv. Jakuba, celebruje královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.  Následuje bohatý program na půdě gymnázia; zahrnuje prohlídku školy, přednášku Davida Boumy: Úloha školy v teorii nevzdělanosti Konrada Liessmanna, koncert žáků školy atp.

Českobudějovická diecéze

Biskupské gymnázium J.  N.  Neumanna si den připomene 14. září školní mší svatou v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše; celebruje světící biskup Pavel Posád; spirituál gymnázia P. Pavel Němec připomene den círk. škol studentům a učitelům; součástí přímluv bude prosba za církevní školy. Studenti prvních ročníků budou v průběhu adaptačních kurzů pozváni k účasti na nedělní mši sv. v kostele Obětování P. Marie v Českých Budějovicích, kde bude tento svátek připomenut podobným způsobem.

Církevní základní škola Rudolfovská (při BIGY) oslavy pojme v rámci připomínky učitelů se žáky.

Na tento úmysl se bude jistě pamatovat v nedělních přímluvách.

Brněnská diecéze

Den církevních škol letos proběhne jinak, než bývalo zvykem. „Letos je naplánována nová náplň této společné akce,“ říká koordinátorka projektu Marie Pospíšilová. „Žáci a vyučující chtějí vykonat něco navíc pro své město a pro jeho znevýhodněné obyvatele. Ve středu 19. září 2018 po zahajovací bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla téměř tisícovka mladých lidí zamíří se svým programem do hospiců a zařízení pro seniory, do dětských domovů a mateřských škol. Dále také pomohou s údržbou veřejné zeleně a při úklidu v brněnské ZOO. Studenti a pedagogové Střední církevní zdravotnické školy na Grohově ulici zase plánují darovat krev a na informačních stanovištích v centru města ukázky první pomoci a resuscitace. K akci se připojí též Katolické gymnázium v Třebíči a Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově.“

Olomoucká arcidiecéze

Oslavy si zde organizují jednotlivé školy; u některých z nich to je letos spojené s (půl)kulatým výročím existence.

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně si bude téma připomínat v pátek 14. září. V 8.00 hodin začíná školní mše svatá; po ní se děti i pedagogové přesunou na Stadion mládeže. Letošní Den církevního školství totiž oslaví sportem. 

Církevní základní škola v Kroměříži oslaví den na Svatém Hostýně mší svatou v 10.15 hodin. Na tuto pouť děti dle věku budou cestovat autobusem, nebo vlakem; jedná se tedy i o půldenní výlet.

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou si vše připomene spolu s oslavami 10 let výročí existence 22. září. Mši svatou od 10.00 celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner; odpoledne bude v kině Morava následovat galaprogram žáků (od 14.30) a setkání zakončí setkání absolventů, rodičů a přátel školy od 16.30 ve školní jídelně.

Den církevního školství na velehradském Stojanově gymnáziu se 17. září ponese v duchu návštěvy zdejší baziliky, podzemního lapidária a expozice věnované mučedníkům 20. století nebo prohlídky výstavy na téma: Katolická církev a republika ke 100 letům moderního státu na území dnešní ČR.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci si den církevních škol připomene poutí na Svatý Kopeček. Ta v neděli 16. září 2018. Mše svatá na tomto známém hanáckém poutním místě ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie proběhne od 15.00.

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zvolila jako formu připomínky taktéž putování. Již dnes, 13. září se studenti vydali na pěší pouť ze Starého Města u Uherského Hradiště zakončenou na Velehradě a nedaleké Modré.

Ostravsko-opavská diecéze

Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá v pátek 14. září 2018 u příležitosti Dne církevních škol školní pouť na poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor. Společně se studenty z Ostravy se na poutní místo, které letos oslavuje 300 let od svého založení, se na školní pouť vydají také studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České z Oder.

"K účasti na pouti jsme přizvali i další školy a školská zařízení Ostravsko-opavské diecéze, s tím záměrem, že by se ze školní pouti mohla stát pouť církevních škol. Naši nabídku přijala Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry, která se vydá na Maria Hilf spolu s námi," uvedl P. Tomáš Čirž, školní kaplan Biskupského gymnázia Ostrava, který dodal, že se první pouti církevních škol mohou zúčastnit také rodiče studentů, přátelé a podporovatelé církevního školství.

Zdroj: tiskoví mluvčí jednotl. diecézí. a weby škol

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019