Kardinál O´Malley: Církev musí naslouchat hlasům obětí zneužívání

Papežská komise pro ochranu nezletilých skončila minulou neděli svoje 9. plenární zasedání. Závěrem jednání bylo, že církev musí nyní co nejvíce naslouchat hlasům obětí, které prožily sexuální zneužívání ze strany kléru. V únoru příštího roku se také v Římě sejdou předsedové všech biskupských konferencí, aby společně s papežem Františkem diskutovali o prevenci zneužívání dětí i dospělých v církvi.
Publikováno: 13. 9. 2018 14:00

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

Hlas obětí je důležitý

Nedávné události v církvi obrátily pozornost nás všech k naléhavé nutnosti dát ze strany církve jasnou odpověď na případy sexuálního zneužívání nezletilých. Jedním z úkolů naší komise je snažit se vyslechnout oběti. Hlas obětí je skutečně velmi důležitý, proto jsme naše setkání začali nasloucháním svědectví dvou obětí,“ řekl kardinál Sean Patrick O´Malley.

Podle něj je důležité, aby představitelé církve mohli vyslechnout přímé svědectví někoho, kdo prožil ve svém životě tuto hrůzu a je tedy schopen vysvětlit následky a dozvuky zneužívání na jednotlivce, rodinu a celé společenství. Během setkání proto společně s více než 200 novými biskupy shlédli video svědectví Mary Collinsové, která byla v dětství zneužívána katolickým knězem.

Mnoho biskupů přišlo za mnou s tím, že svědectví Mary Collinsové pro ně bylo to nejdůležitější, co během týdenní konference slyšeli. Přinášet hlas obětí k vrcholným představitelům církve je klíčově důležité proto, aby všichni pochopili, jak důležité je pro církev podat rychlé a konkrétní odpovědi v každém případě zneužívání, ať už vyjde najevo v jakékoli chvíli,“ zdůraznil kardinál O'Malley.

Zabránit opakování tragédií

Snažíme se změnit budoucnost, aby se tyto smutné příběhy neopakovaly, a vykonáváme tento úkol skrze výběr doporučení, která předkládáme Svatému otci. Naším úkolem je také šířit příklady dobré praxe a směrnice, které berou v potaz péči a prevenci. Kromě toho realizujeme vzdělávací a formační programy pro církevní špičky tak, aby si naši biskupové, kněží a řeholníci byli vědomi závažnosti této otázky a měli nástroje k tomu, aby mohli klást ochranu nezlitých a  pastorační péči o oběti za svou prioritu,“ uvedl kardinál O'Malley.

Konference na ochranu nezletilých

V reakci na současné kauzy sexuálního zneužívání v katolické církvi svolal papež František na únor příštího roku setkání všech předsedů národních biskupských konferencí z celého světa. Setkání bude věnováno prevenci pohlavního zneužívání nezletilých a ohrožených skupin dospělých.

Papežskou komisi pro ochranu nezletilých zřídil papež František v roce 2014 a jejím předsedou je bostonský arcibiskup a kardinál Seán Patrick O'Malley. Cílem komise je prosazování iniciativ na ochranu nezletilých před hrozbou sexuálního zneužívání v církvi. To vykonává prostřednictvím spolupráce s dalšími institucemi a biskupskými konferencemi.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019