Kardinál O´Malley: Církev musí naslouchat hlasům obětí zneužívání

Papežská komise pro ochranu nezletilých skončila minulou neděli svoje 9. plenární zasedání. Závěrem jednání bylo, že církev musí nyní co nejvíce naslouchat hlasům obětí, které prožily sexuální zneužívání ze strany kléru. V únoru příštího roku se také v Římě sejdou předsedové všech biskupských konferencí, aby společně s papežem Františkem diskutovali o prevenci zneužívání dětí i dospělých v církvi.
Publikováno: 13. 9. 2018 14:00

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

Hlas obětí je důležitý

Nedávné události v církvi obrátily pozornost nás všech k naléhavé nutnosti dát ze strany církve jasnou odpověď na případy sexuálního zneužívání nezletilých. Jedním z úkolů naší komise je snažit se vyslechnout oběti. Hlas obětí je skutečně velmi důležitý, proto jsme naše setkání začali nasloucháním svědectví dvou obětí,“ řekl kardinál Sean Patrick O´Malley.

Podle něj je důležité, aby představitelé církve mohli vyslechnout přímé svědectví někoho, kdo prožil ve svém životě tuto hrůzu a je tedy schopen vysvětlit následky a dozvuky zneužívání na jednotlivce, rodinu a celé společenství. Během setkání proto společně s více než 200 novými biskupy shlédli video svědectví Mary Collinsové, která byla v dětství zneužívána katolickým knězem.

Mnoho biskupů přišlo za mnou s tím, že svědectví Mary Collinsové pro ně bylo to nejdůležitější, co během týdenní konference slyšeli. Přinášet hlas obětí k vrcholným představitelům církve je klíčově důležité proto, aby všichni pochopili, jak důležité je pro církev podat rychlé a konkrétní odpovědi v každém případě zneužívání, ať už vyjde najevo v jakékoli chvíli,“ zdůraznil kardinál O'Malley.

Zabránit opakování tragédií

Snažíme se změnit budoucnost, aby se tyto smutné příběhy neopakovaly, a vykonáváme tento úkol skrze výběr doporučení, která předkládáme Svatému otci. Naším úkolem je také šířit příklady dobré praxe a směrnice, které berou v potaz péči a prevenci. Kromě toho realizujeme vzdělávací a formační programy pro církevní špičky tak, aby si naši biskupové, kněží a řeholníci byli vědomi závažnosti této otázky a měli nástroje k tomu, aby mohli klást ochranu nezlitých a  pastorační péči o oběti za svou prioritu,“ uvedl kardinál O'Malley.

Konference na ochranu nezletilých

V reakci na současné kauzy sexuálního zneužívání v katolické církvi svolal papež František na únor příštího roku setkání všech předsedů národních biskupských konferencí z celého světa. Setkání bude věnováno prevenci pohlavního zneužívání nezletilých a ohrožených skupin dospělých.

Papežskou komisi pro ochranu nezletilých zřídil papež František v roce 2014 a jejím předsedou je bostonský arcibiskup a kardinál Seán Patrick O'Malley. Cílem komise je prosazování iniciativ na ochranu nezletilých před hrozbou sexuálního zneužívání v církvi. To vykonává prostřednictvím spolupráce s dalšími institucemi a biskupskými konferencemi.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020