Kardinál O´Malley: Církev musí naslouchat hlasům obětí zneužívání

13. 09. 2018 Rubrika: Papež František
Papežská komise pro ochranu nezletilých skončila minulou neděli svoje 9. plenární zasedání. Závěrem jednání bylo, že církev musí nyní co nejvíce naslouchat hlasům obětí, které prožily sexuální zneužívání ze strany kléru. V únoru příštího roku se také v Římě sejdou předsedové všech biskupských konferencí, aby společně s papežem Františkem diskutovali o prevenci zneužívání dětí i dospělých v církvi.

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

Hlas obětí je důležitý

Nedávné události v církvi obrátily pozornost nás všech k naléhavé nutnosti dát ze strany církve jasnou odpověď na případy sexuálního zneužívání nezletilých. Jedním z úkolů naší komise je snažit se vyslechnout oběti. Hlas obětí je skutečně velmi důležitý, proto jsme naše setkání začali nasloucháním svědectví dvou obětí,“ řekl kardinál Sean Patrick O´Malley.

Podle něj je důležité, aby představitelé církve mohli vyslechnout přímé svědectví někoho, kdo prožil ve svém životě tuto hrůzu a je tedy schopen vysvětlit následky a dozvuky zneužívání na jednotlivce, rodinu a celé společenství. Během setkání proto společně s více než 200 novými biskupy shlédli video svědectví Mary Collinsové, která byla v dětství zneužívána katolickým knězem.

Mnoho biskupů přišlo za mnou s tím, že svědectví Mary Collinsové pro ně bylo to nejdůležitější, co během týdenní konference slyšeli. Přinášet hlas obětí k vrcholným představitelům církve je klíčově důležité proto, aby všichni pochopili, jak důležité je pro církev podat rychlé a konkrétní odpovědi v každém případě zneužívání, ať už vyjde najevo v jakékoli chvíli,“ zdůraznil kardinál O'Malley.

Zabránit opakování tragédií

Snažíme se změnit budoucnost, aby se tyto smutné příběhy neopakovaly, a vykonáváme tento úkol skrze výběr doporučení, která předkládáme Svatému otci. Naším úkolem je také šířit příklady dobré praxe a směrnice, které berou v potaz péči a prevenci. Kromě toho realizujeme vzdělávací a formační programy pro církevní špičky tak, aby si naši biskupové, kněží a řeholníci byli vědomi závažnosti této otázky a měli nástroje k tomu, aby mohli klást ochranu nezlitých a  pastorační péči o oběti za svou prioritu,“ uvedl kardinál O'Malley.

Konference na ochranu nezletilých

V reakci na současné kauzy sexuálního zneužívání v katolické církvi svolal papež František na únor příštího roku setkání všech předsedů národních biskupských konferencí z celého světa. Setkání bude věnováno prevenci pohlavního zneužívání nezletilých a ohrožených skupin dospělých.

Papežskou komisi pro ochranu nezletilých zřídil papež František v roce 2014 a jejím předsedou je bostonský arcibiskup a kardinál Seán Patrick O'Malley. Cílem komise je prosazování iniciativ na ochranu nezletilých před hrozbou sexuálního zneužívání v církvi. To vykonává prostřednictvím spolupráce s dalšími institucemi a biskupskými konferencemi.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku: Tomáš Tetiva