Kardinál Duka se připojuje k výzvě za dobrou volbu

Kardinál Dominik Duka OP podpořil výzvu MUKLů (politických vězňů, tzv. mužů určených k likvidaci) před nadcházejícími volbami, která nabádá k odpovědné volbě v době, kdy jde dle politických vězňů o hodně. Text vycházející z výzvy učiněné na tradiční svatohostýnské pouti Konfederace politických vězňů zveřejňujeme v plném znění.
Publikováno: 29. 9. 2018 8:00

(Foto: Roman Albrecht / Člověk a Víra)

Na výroční pouti Konfederace politických vězňů na Hostýně 1. 9. 2018 zazněla výzva:

A vám starším a již oprávněným voličům přeji šťastnou ruku při letošních podzimních volbách. Tentokrát jde skutečně o hodně! Nezapomeňme, že volíme vlastně ve svých představách sebe a své lepší já. Nepodlehněme iluzi, že máme vysokou životní úroveň a že nám populističtí politikové, toužící po moci, splní všechny sliby a nezotročí naše duše. Nerozhodujme ani podle náhlého popudu, ale vybírejme takové kandidáty, kteří hájí s úctou přirozený řád života, křesťanské hodnoty a rodinu jako základ národa a společnosti.” 

S touto výzvou se plně ztotožňuji a považuji ji za autentickou výzvu nejen k politickým vězňům – MUKLům, ale i věřícím a všem občanům naší vlasti.

Dominik kardinál Duka

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019