Spolupráce, nikoliv boj. To je oč v Dolních Břežanech běží

Ve čtvrtek 20. září 2018 se v Dolních Břežanech u Prahy završil rozvoj obce daný spoluprací s historickým vlastníkem mnoha pozemků v obci ‒ pražským arcibiskupstvím. Po vybudování nového náměstí či nedávném otevření kancelářské budovy pro firmu Rigaku se zde otevřel i hotel Chateau Clara Futura, který má tvořit ubytovací zázemí mj. pro zdejší vědecko-technické centrum. První hoteloví hosté se do krásného prostředí zámku a přilehlého parku podívají ještě letos na podzim.
Publikováno: 21. 9. 2018 16:00

Foto mobilem: František Jemelka / TS ČBK

Hodnota celé investice pro budoucí samofinancování arcidiecéze dosahuje výše 250 milionů Kč. Prostředky na tuto rozsáhlou dvouletou renovaci celého areálu arcibiskupství získalo z prodeje břežanských historických pozemků pro vědecké kapacity zdejšího technologického centra.

"Hodnoty lidské práce, lidského umění jsou nevyčíslitelné. A já jsem opravdu nesmírně rád, že vám všem, kteří jste se podíleli na obnově nejenom tohoto prostoru, ale celých Dolních Břežan, bylo jasně řečeno díky," zdůraznil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který nový zámecký hotel požehnal. Starosta Dolních Břežan Věslav Michalik také zmínil symbolický význam události, kdy se završením spolupráce s arcibiskupstvím udělala „tečka za komunistickou minulostí obce a dvojtečka v podobě rozvoje obce,“ který by jinak nebyl možný.

Hotel bude nabízet 41 dvoulůžkových pokojů, nechybí ani zasklené atrium s lobby barem, restaurace, salonky a k objektu přiléhá i opravená kaple zasvěcená Máří Magdaléně.

Zámek kdysi fungoval jako ekonomicko-správní centrum dolnobřežanského panství, které bylo ve vlastnictví arcibiskupství. V roce 1945 ho zabral stát. Po znárodnění areál spravovala ministerstva zemědělství, národní obrany a vnitra. Dolnobřežanské letní sídlo pražských arcibiskupů navrácené při tzv. restitucích tak opět slouží veřejnosti, která zde vystřídá mj. nechvalně známé červené barety – jednotky, které zasahovaly na Národní třídě v listopadu 1989. Benzinovou pumpu nebo zaparkované kamazy typu URAL tak v zahradě naštěstí již nenajdete.

Stručné informace o historii objektu najdete na http://www.apha.cz/odkaz-pristim-generacim.

(S využítím informací Arcibiskupství pražského, ČTK a www.dolnibrezany.cz)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019