banner sekce
Sekce

Katecheze

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
Publikováno: 24. 9. 2018 14:06

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.

Nastávající katechetický kongres proběhne v době od 26. do 28. října 2018 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem bude Misijní dimenze církve.

Toto setkání je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, načerpání inspirace do další služby a především je to možnost setkání a výměny zkušeností mezi kolegy.

Na kongresu mj. vystoupí:

P. Kamil Obr - „Katecheze jako jeden z hlavních nástrojů pastorační proměny farnosti“

P. Jakub Sadílek OFM -„Městské misie (zaměřeno na katechety)“

Karel Starý – „Jak zapracovat téma misií do výuky náboženství a do farní katecheze“

Ludmila Muchová – „Dialog s nevěřícími lidmi vedený na půdě výchovy a vzdělávání“.

Přednášek se též ujmou:

Mons. Pavel Konzbul – „Bible jako misijní katechetický příběh a otazník“

Mons. Jan Graubner – „Katecheta (učitel náboženství) – důležitý misionář v českém sekulárním prostředí“.

Během kongresu bude také možné se zúčastnit i praktických seminářů. K zakoupení nebo k inspiraci budou tematické knihy, pomůcky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny.

Přihlašujte se prosím do 15. října 2018 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Podrobnosti k programu naleznete v příloze.

Informace k ubytování naleznete na webu SOŠ a SOU Třešť.

 

Soubory ke stažení

velikost 230 KB
velikost 456 KB
Autor článku:
Tereza Myslilová

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018