Dominik Duka ze Staré Boleslavi: Jak dalece jsme připraveni chránit svou zem a zajistit v ní bezpečný domov?

Ve Staré Boleslavi si dnes poutníci připomněli patrona české země svatého Václava. Mše svatá se konala na náměstí před zdejší bazilikou, hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kázání pronesl kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 28. 9. 2018 16:00

Foto: Alois Vašků / Člověk a Víra

V pátek 28. září na svátek svatého Václava se konala ve Staré Boleslavi tradiční svatováclavská poutní mše svatá za účasti většiny českých a moravských biskupů. Na Mariánské náměstí před bazilikou sv. Václava dorazil také průvod s relikviemi patrona české země svatého Václava, který byl ve Staré Boleslavi v roce 935 zavražděn.

Zaplněné náměstí pozdravil také starosta města Vlastimil Picek, jenž přivítal na Národní svatováclavské pouti mimo jiné předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD), další senátory a poslance, zástupce armády a velvyslance.

Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a promluvu pronesl kardinál Dominik Duka, který připomněl 100 let od vyhlášení Československé republiky a zároveň 25 let od založení samostatných států České a Slovenské republiky.

Kardinál vzpomínal na pohnuté dějiny našeho národa během světových válek a obou totalit, mluvil o odhodlání bránit vlast a citoval také prvního československého prezidenta Tomáše Garriga Masaryka.

„Obraz svatého Václava chránil brány hradeb a jeho jméno nacházíme na praporech a korouhvích českých vojsk víc než tisíc let,“ připomněl kardinál úctu ke svatému Václavovi a dále pokračoval připomínkou chorálu složeného na jeho počest, který zněl jako státní hymnus nejen při mírových slavnostech, ale také před začátkem bitev, neboť je to svatý Václav, kdo ve své duchovní síle vedl a vede český lid.

„V tento výroční den svatováclavské pouti stojíme před památkou bezpočtu statečných mužů, odhodlaných žen a nevinných dětí. Obávám se, že většina naší společnosti si neuvědomuje, o jak rozsáhlé utrpení v první světové válce šlo," pokračoval kardinál Duka ve své promluvě, kde se dále zmínil o utrpení lidí během obou totalit.

„S tímto vědomím bychom se měli zamyslet nad naším vztahem k národu, našim dějinám a k naší vlasti," uvedl dále Duka a zamyslel se nad otázkou: Jak dalece jsme připraveni ochotně svou zem chránit a zajistit v ní bezpečný domov dětem, starcům i nám samým?

Dále kardinál uvedl, že síla vojska se měří mírou odhodlání bránit svou vlast, a pokračoval: „Všechny války až do první světové byly vyhrány sedláky, kteří hájili své grunty, svou vlast, hájili srdnatě, ano vášnivě, protože jejich grunty byly jejich součástí. Jistě bojovali za ideály, jako je vlast, národ, víra, ale to vše mělo naprosto konkrétní podobu, v jejich chalupách a statcích.“

Od vedení státu očekáváme obranu a ochranu,“ uvedl dále Dominik Duka a pokračoval: „Četli jsme úryvek z Knihy moudrosti, slavíme moudrého knížete svatého Václava a den naší státnosti. Letos v roce stého výročí vzniku našeho moderního státu se zamysleme ještě nad tím, kým a na jakých základech byl tento nový stát zbudován. A také nad tím, jak jsme využili tisícileté svatováclavské znalosti. Prezident a vladař byl mužem vzdělaným a silného sociálního cítění.“

Poté kardinál citoval prvního československého prezidenta T. G. Masaryka: „Život a smrt svatého Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá ve vzdělanosti, mravnosti a na mravnosti posvěcené zbožnosti,“ a dále uvedl, že pro republiku je důležité, aby občané vždy hájili právo a spravedlnost a měli oporu ve víře.

Myslíme, že je na výsost pokrytecké pod praporem tohoto muže (T.G.M.) bojovat proti křesťanům a našim církvím, upírat plné právo na částečné vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi," uvedl v závěru své promluvy kardinál Duka a citoval slova preambule zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jehož platnost potvrdil Ústavní soud a vyvrátil tak veškeré námitky.

Svatý Václave, oroduj za nás!

(Zdroj: ČTK, Česká televize)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019