Dominik Duka ze Staré Boleslavi: Jak dalece jsme připraveni chránit svou zem a zajistit v ní bezpečný domov?

Ve Staré Boleslavi si dnes poutníci připomněli patrona české země svatého Václava. Mše svatá se konala na náměstí před zdejší bazilikou, hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kázání pronesl kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 28. 9. 2018 16:00

Foto: Alois Vašků / Člověk a Víra

V pátek 28. září na svátek svatého Václava se konala ve Staré Boleslavi tradiční svatováclavská poutní mše svatá za účasti většiny českých a moravských biskupů. Na Mariánské náměstí před bazilikou sv. Václava dorazil také průvod s relikviemi patrona české země svatého Václava, který byl ve Staré Boleslavi v roce 935 zavražděn.

Zaplněné náměstí pozdravil také starosta města Vlastimil Picek, jenž přivítal na Národní svatováclavské pouti mimo jiné předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD), další senátory a poslance, zástupce armády a velvyslance.

Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a promluvu pronesl kardinál Dominik Duka, který připomněl 100 let od vyhlášení Československé republiky a zároveň 25 let od založení samostatných států České a Slovenské republiky.

Kardinál vzpomínal na pohnuté dějiny našeho národa během světových válek a obou totalit, mluvil o odhodlání bránit vlast a citoval také prvního československého prezidenta Tomáše Garriga Masaryka.

„Obraz svatého Václava chránil brány hradeb a jeho jméno nacházíme na praporech a korouhvích českých vojsk víc než tisíc let,“ připomněl kardinál úctu ke svatému Václavovi a dále pokračoval připomínkou chorálu složeného na jeho počest, který zněl jako státní hymnus nejen při mírových slavnostech, ale také před začátkem bitev, neboť je to svatý Václav, kdo ve své duchovní síle vedl a vede český lid.

„V tento výroční den svatováclavské pouti stojíme před památkou bezpočtu statečných mužů, odhodlaných žen a nevinných dětí. Obávám se, že většina naší společnosti si neuvědomuje, o jak rozsáhlé utrpení v první světové válce šlo," pokračoval kardinál Duka ve své promluvě, kde se dále zmínil o utrpení lidí během obou totalit.

„S tímto vědomím bychom se měli zamyslet nad naším vztahem k národu, našim dějinám a k naší vlasti," uvedl dále Duka a zamyslel se nad otázkou: Jak dalece jsme připraveni ochotně svou zem chránit a zajistit v ní bezpečný domov dětem, starcům i nám samým?

Dále kardinál uvedl, že síla vojska se měří mírou odhodlání bránit svou vlast, a pokračoval: „Všechny války až do první světové byly vyhrány sedláky, kteří hájili své grunty, svou vlast, hájili srdnatě, ano vášnivě, protože jejich grunty byly jejich součástí. Jistě bojovali za ideály, jako je vlast, národ, víra, ale to vše mělo naprosto konkrétní podobu, v jejich chalupách a statcích.“

Od vedení státu očekáváme obranu a ochranu,“ uvedl dále Dominik Duka a pokračoval: „Četli jsme úryvek z Knihy moudrosti, slavíme moudrého knížete svatého Václava a den naší státnosti. Letos v roce stého výročí vzniku našeho moderního státu se zamysleme ještě nad tím, kým a na jakých základech byl tento nový stát zbudován. A také nad tím, jak jsme využili tisícileté svatováclavské znalosti. Prezident a vladař byl mužem vzdělaným a silného sociálního cítění.“

Poté kardinál citoval prvního československého prezidenta T. G. Masaryka: „Život a smrt svatého Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá ve vzdělanosti, mravnosti a na mravnosti posvěcené zbožnosti,“ a dále uvedl, že pro republiku je důležité, aby občané vždy hájili právo a spravedlnost a měli oporu ve víře.

Myslíme, že je na výsost pokrytecké pod praporem tohoto muže (T.G.M.) bojovat proti křesťanům a našim církvím, upírat plné právo na částečné vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi," uvedl v závěru své promluvy kardinál Duka a citoval slova preambule zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jehož platnost potvrdil Ústavní soud a vyvrátil tak veškeré námitky.

Svatý Václave, oroduj za nás!

(Zdroj: ČTK, Česká televize)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019