Dominik Duka ze Staré Boleslavi: Jak dalece jsme připraveni chránit svou zem a zajistit v ní bezpečný domov?

Ve Staré Boleslavi si dnes poutníci připomněli patrona české země svatého Václava. Mše svatá se konala na náměstí před zdejší bazilikou, hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kázání pronesl kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 28. 9. 2018 16:00

Foto: Alois Vašků / Člověk a Víra

V pátek 28. září na svátek svatého Václava se konala ve Staré Boleslavi tradiční svatováclavská poutní mše svatá za účasti většiny českých a moravských biskupů. Na Mariánské náměstí před bazilikou sv. Václava dorazil také průvod s relikviemi patrona české země svatého Václava, který byl ve Staré Boleslavi v roce 935 zavražděn.

Zaplněné náměstí pozdravil také starosta města Vlastimil Picek, jenž přivítal na Národní svatováclavské pouti mimo jiné předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD), další senátory a poslance, zástupce armády a velvyslance.

Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a promluvu pronesl kardinál Dominik Duka, který připomněl 100 let od vyhlášení Československé republiky a zároveň 25 let od založení samostatných států České a Slovenské republiky.

Kardinál vzpomínal na pohnuté dějiny našeho národa během světových válek a obou totalit, mluvil o odhodlání bránit vlast a citoval také prvního československého prezidenta Tomáše Garriga Masaryka.

„Obraz svatého Václava chránil brány hradeb a jeho jméno nacházíme na praporech a korouhvích českých vojsk víc než tisíc let,“ připomněl kardinál úctu ke svatému Václavovi a dále pokračoval připomínkou chorálu složeného na jeho počest, který zněl jako státní hymnus nejen při mírových slavnostech, ale také před začátkem bitev, neboť je to svatý Václav, kdo ve své duchovní síle vedl a vede český lid.

„V tento výroční den svatováclavské pouti stojíme před památkou bezpočtu statečných mužů, odhodlaných žen a nevinných dětí. Obávám se, že většina naší společnosti si neuvědomuje, o jak rozsáhlé utrpení v první světové válce šlo," pokračoval kardinál Duka ve své promluvě, kde se dále zmínil o utrpení lidí během obou totalit.

„S tímto vědomím bychom se měli zamyslet nad naším vztahem k národu, našim dějinám a k naší vlasti," uvedl dále Duka a zamyslel se nad otázkou: Jak dalece jsme připraveni ochotně svou zem chránit a zajistit v ní bezpečný domov dětem, starcům i nám samým?

Dále kardinál uvedl, že síla vojska se měří mírou odhodlání bránit svou vlast, a pokračoval: „Všechny války až do první světové byly vyhrány sedláky, kteří hájili své grunty, svou vlast, hájili srdnatě, ano vášnivě, protože jejich grunty byly jejich součástí. Jistě bojovali za ideály, jako je vlast, národ, víra, ale to vše mělo naprosto konkrétní podobu, v jejich chalupách a statcích.“

Od vedení státu očekáváme obranu a ochranu,“ uvedl dále Dominik Duka a pokračoval: „Četli jsme úryvek z Knihy moudrosti, slavíme moudrého knížete svatého Václava a den naší státnosti. Letos v roce stého výročí vzniku našeho moderního státu se zamysleme ještě nad tím, kým a na jakých základech byl tento nový stát zbudován. A také nad tím, jak jsme využili tisícileté svatováclavské znalosti. Prezident a vladař byl mužem vzdělaným a silného sociálního cítění.“

Poté kardinál citoval prvního československého prezidenta T. G. Masaryka: „Život a smrt svatého Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá ve vzdělanosti, mravnosti a na mravnosti posvěcené zbožnosti,“ a dále uvedl, že pro republiku je důležité, aby občané vždy hájili právo a spravedlnost a měli oporu ve víře.

Myslíme, že je na výsost pokrytecké pod praporem tohoto muže (T.G.M.) bojovat proti křesťanům a našim církvím, upírat plné právo na částečné vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi," uvedl v závěru své promluvy kardinál Duka a citoval slova preambule zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jehož platnost potvrdil Ústavní soud a vyvrátil tak veškeré námitky.

Svatý Václave, oroduj za nás!

(Zdroj: ČTK, Česká televize)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky včerejšího vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.
07.08.2020

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit.
06.08.2020

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Libanonský kardinál Béchara Boutros Raï požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném „Výzva ke státům světa“ volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronitský patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jím přehnala válka. Stovky rodin naráz přišly o dům.
06.08.2020