Češi na synodě o mladých lidech

03. 10. 2018 téma: Synoda o mladých lidech Rubrika: Domácí
Dnes, 3. října 2018, začala ve Vatikánu zahajovací mší svatou řádná biskupská synoda na téma: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Českou republiku reprezentuje plzeňský biskup Tomáš Holub, zástupce zvolený biskupy na plenárním zasedání České biskupské konference. Fakticky ovšem není jediným Čechem, který se synody účastní, neboť bude ve Vatikánu přítomna i husitská farářka Martina Viktorie Kopecká, která zastupuje Světovou radu církví jako předsedkyně komise pro mládež ECHOS. S jakými očekáváními oba zástupci na synodu odjíždějí?

Foto ze zahajovací mše sv.: Irena Karlová / ČBK

Hledejme to, co je pro evangelizaci a blízkost vůči mladým požehnané a reálné

Biskupa Tomáše Holuba, který byl zvolen biskupy ČBK jako zástupce za Českou republiku, představovat nemusíme. Pro Katolický týdeník před svým odjezdem do Říma na synodu uvedl: „Do Říma jedu s nadějí, že se při setkání bude skutečně hledat to, co je požehnané a reálné pro evangelizaci a blízkost vůči mladým. Tedy kombinace naděje s nemalými cíli a pravdy, která osvobozuje od ideologických a rádoby zbožných představ.“ Otázka sexuálního násilí v církvi pod něj rovněž „nezůstane úplně mimo diskuze.“

Husitská farářka prochází i výcvikem Rodinné terapie

Martina Viktorie Kopecká působí v České republice jako duchovní a farářka Církve československé husitské v Praze 1 - Starém Městě a Praze 10 - Strašnicích. Vystudovala jednooborovou teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na Pedagogické fakultě Psychologii a speciální pedagogiku. Několik let pracovala jako krizová interventka, v současné době prochází výcvikem Rodinné terapie a připravuje svoji dizertační práci v oboru ekumenické teologie.

V přehledu účastníků synody o mladých lidech ji najdete až ke konci v seznamu bratrských delegátů. O své účasti na synodě nám Martina Viktorie Kopecká napsala: „K účasti na 15. plenárním zasedání biskupské synody svolané papežem Františkem odjíždím jako zástupce Světové rady církví, byla jsem delegována generálním tajemníkem Rev. Olavem Fykse Tveitem.“

Paní Kopecká působí ve Světové radě církví od roku 2013, kdy se konalo Valné shromáždění SRC v Jižní Koreji. Je členkou centrální komise (Central Committee) a letos začalo její druhé čtyřleté období v ústředním výkonném výboru (Executive Committe) - od roku 2013 roku 2021. V roce 2015 byla zvolena předsedkyní jednoho z poradních orgánů SRC - komise ECHOS, která se věnuje otázkám mládeže a aktivnímu zapojení mladých v ekumenickém hnutí.

Přistupujme k mládeži i jako k současnosti

Martina Viktorie Kopecká se také v červnu letošního roku účastnila oslav 70. výročí Světové rady církví v Ženevě, kde měla možnost být na společném obědě s papežem Františkem. K tomuto setkání uvedla: S papežem Františkem jsme během oběda společně diskutovali o plánované události Synodu, který bude zaměřen na téma ´Mladí lidé, víra a rozlišování povolání´. Mluvili jsme o důkladných přípravách, dokumentu Instrumentum laboris i otevřenosti a ohleduplnosti, se kterou se snaží papež František k mladým lidem přistupovat,“ a dále dodala: „Moc si toho vážím, o mládeži se často hovoří jako o budoucnosti církve (společnosti atd.), ale málokdo k nim přistupuje i jako k současnosti - jako k síle a svěží energii, k nadšené skupině, která častokrát nemá šanci se projevit, protože je podceňována nebo z různých důvodů marginalizována. Velkou naději mi dává i pohled dokumentu Instrumentum laboris na problematiku, která se mladých týká, na jejich starosti - ať už ty, které zasahují mladé globálně, nebo témat specifických pro regiony.“

Církev jako bezpečné místo k realizaci mladých

A s jakými očekáváními M. Kopecká do Říma odjíždí? Já osobně si přeju, aby se církev (i ekumena) stala bezpečným prostorem k realizaci potenciálu mladých lidí a aby se navzájem všichni mohli obohacovat a těšit se ze vzájemného dialogu. Věřím, že Synod přinese bohatou diskusi i hledání cest a budování mostů.

(S využitím KT a informací M. V. Kopecké)

Autor článku: Radka Blajdová