Noví světci: Óscar Romero

Minulou neděli, 14. října 2018, byl papežem Františkem svatořečen také salvadorský arcibiskup a mučedník pro víru Óscar Romero. Je to první svatý Salvadoru a ve své rodné zemi se těší velké úctě. Do Říma přijelo na jeho svatořečení 5 000 poutníků z jeho země. V předvečer jeho kanonizace proběhla modlitební vigilie a následně byla v římském parku EUR umístěna jeho socha.
Publikováno: 19. 10. 2018 12:15

Svatořečení Romera je pro Salvador velkou radostí

Óscar Arnulfo Romero Galdámez se stal prvním svatým malé latinskoamerické země Salvadoru.Pro mě to je zázrak, že arcibiskup Romero, někdo z mé malé země, bude svatořečen. Pro všechen lid v Salvadoru je to velmi zvláštní okamžik, máme z toho velikou radost," uvedla v předevečer kanonizace paní Fatima, která přijela spolu s dalšími asi 5 000 poutníky z jeho rodné země. Ve svých modlitbách se k arcibiskupovi Romerovi obracela již dávno před jeho svatořečením. Uvedla, že je především ochráncem rodin, chudých, zastáncem spravedlnosti, prostě „svatým pro každého".

Do Říma přijely na svatořečení také řeholnice z komunity Služebnic Božího Milosrdenství. Jejich představená Telma uvedla: „Jsme hrdí na to, že jeden z nás bude pozdvižen ke slávě oltáře. On je hlasem našeho lidu, který se šíří do všech koutů naší vlasti Salvadoru. Je velice krásné mít tuto zkušenost a proto je důležité ho znát, milovat ho a kéž jeho svědectví ožije v našich srdcích. Nechme se tedy inspirovat svědectvím jeho života, neboť jeho poselství je dnes velice potřebné." 

Z tesaře arcibiskupem

Óscar Romero se narodil 15. března 1917 ve městě Ciudad Barrios na východě Salvadoru. Ve 12 letech pracoval u jednoho tesaře a v roce 1930 vstoupil do semináře. O 13 let později získal na římské univerzitě Gregoriana lincenciát z teologie. Jako kněz se vrátil do své rodné země Salvadoru a s nadšením se věnoval pastorační činnosti. Následovně byl jmenován ředitelem semináře v San Salvadoru a sekretářem Biskupské konference Salvadoru. V roce 1970 byl vysvěcen na pomocného biskupa San Salvadoru a svoji aktivitu zaměřil na ochranu chudých. O čtyři roky později se stal biskupem Santiaga de Maria a v roce 1977, v době sociálního a politického útlaku, arcibiskupem San Salvadoru.

Pastýř lidu

V předvečer jeho svatořečení se konala v římském kostele Santa Maria in Campitelli vigilie, které byl přítomen i salvadorský pomocný biskup kardinál Gregorio Rosa Chávez. Během večera byly připomenuty hlavní oblasti života Óscara Romera. Kromě písní, inspirovaných slovy svatého arcibiskupa, zazněly také originální nahrávky s jeho hlasem.

Óscar Romero byl velmi spjatý s lidem své země, ve svém kázání v roce 1978 uvedl: Má láska je lid a na lidu lze vidět, ve světle víry a pověření, které mi bylo Bohem svěřeno, abych tento lid vedl po stezkách evangelia, kdo stojí se mnou a kdo ne..." Na jeho slova z roku 1979 vznikla také tato píseň:

S tímto lidem

S tímto lidem to nic není, být pastýřem... S tímto pastýřem to nic není, být jeho lidem.

Con este pueblo

Con este pueblo no cuesta ser pastor... Con este pastor no cuesta ser su pueblo.

Láska k chudým

Óscar Romero stál vždy na straně chudých a utlačovaných. „Konkrétní chudé nacházíme v rolnících bez půdy a trvalé práce, bez vody a světla, v jejich ubohých příbytcích, bez lékařské péče. Nacházíme je, když matky přivádí na svět své děti, které začnou růst bez školního vzdělání. Nacházíme je v dělnících bez pracovních práv, vyhnaných z továren, když je propouštějí na základě nemilosrdných ekonomických výpočtů. Nacházíme je v matkách a manželkách nezvěstných nebo politicky vězněných...," jsou slova arcibiskupa Romera, které vyjadřují nepříznivé podmínky života v Salvadoru v době politických represí.

Nebál se ostře kritiziovat porušování lidských práv ve své zemi a postavit se za svůj lid. Také se postavil proti politice Spojených států podporující zabíjení rolníků a občanských aktivistů. Přestože mu bylo vyhrožováno smrtí, odmítl přijmout nabídku na ochranu a neprůstřelné auto s poznámkou, že dokud nebudou chránit i jeho lid, nemůže ji přijmout. 

Muž eucharistický

Romero věděl, že ne všichni budou mít tu čest položit vlastní tělo a prolít vlastní krev za víru, ale zároveň ve své homilii řekl, že všichni musí být připraveni pro svou víru zemřít... t svůj život, mít Ducha mučednictví, dát se v povinnostech, v tichu, v modlitbě, ve svědomitém plnění svých úkolů, v tichosti každodenního života... stejně jako matka dává život svému dítěti. To znamená dát svůj život."

Během své poslední mše svaté, kterou sloužil 24. března 1980, zazněla také tato slova:

Poslední slova

Kéž nás toto zasažené tělo a tato krev obětovaná za lid též živí, abychom my mohli obětovat svoje tělo a svoji krev v utrpení a bolesti stejně jako Kristus, ne sami pro sebe, ale abychom ukázali pojetí spravedlnosti a míru našemu lidu.

Las últimas palabras 

Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimenten tambien, para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para si sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo.

Mučedník

Během této poslední mše, kterou sloužil 24. března 1980 v nemocniční kapli, byl Óscar Romero zastřelen nájemným vrahem. Naplnil tak své motto: Cítit s Církví, milovat Církev, žít až k mučednictví."

Romero žije

Stát se svatým není nic jiného než realizovat život podle Božího plánu," jsou slova dnes již svatého arcibiskupa Romera, který ve své homílii rok před mučednickou smrtí uvedl: Láska je svatost a měřítkem svatosti."

Blahořečen byl papežem Františkem v roce 2015 přímo v Salvadoru a svatořečen 14. října 2018 na náměstí sv. Petra. Jeho liturgická památka připadá na den jeho mučednické smrti, tj. 24. března.

Svatý Óscare Romero, oroduj za nás!

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020

Sdělení ČBK k omezením v době pandemie

Sdělení ČBK k zavedeným omezením v liturgii v době pandemie:
07.07.2020

Skončilo 123. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se sešli 6. a 7. července na 123. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených. Po celou dobu byl zasedání biskupů přítomen i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo.
07.07.2020

Ve Zlíně se uskuteční benefičně-evangelizační akce s názvem MILOVANÉ MĚSTO

Nadační fond Credo zve na benefičně-evangelizační večer Milované město, který se uskuteční 19. července 2020 na náměstí Míru ve Zlíně. Program bude probíhat od 16:00 do 19:00 se vstupem pro všechny zdarma.
07.07.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 7. do 12. července 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
07.07.2020