Noví světci: Óscar Romero

Minulou neděli, 14. října 2018, byl papežem Františkem svatořečen také salvadorský arcibiskup a mučedník pro víru Óscar Romero. Je to první svatý Salvadoru a ve své rodné zemi se těší velké úctě. Do Říma přijelo na jeho svatořečení 5 000 poutníků z jeho země. V předvečer jeho kanonizace proběhla modlitební vigilie a následně byla v římském parku EUR umístěna jeho socha.
Publikováno: 19. 10. 2018 10:15

Svatořečení Romera je pro Salvador velkou radostí

Óscar Arnulfo Romero Galdámez se stal prvním svatým malé latinskoamerické země Salvadoru.Pro mě to je zázrak, že arcibiskup Romero, někdo z mé malé země, bude svatořečen. Pro všechen lid v Salvadoru je to velmi zvláštní okamžik, máme z toho velikou radost," uvedla v předevečer kanonizace paní Fatima, která přijela spolu s dalšími asi 5 000 poutníky z jeho rodné země. Ve svých modlitbách se k arcibiskupovi Romerovi obracela již dávno před jeho svatořečením. Uvedla, že je především ochráncem rodin, chudých, zastáncem spravedlnosti, prostě „svatým pro každého".

Do Říma přijely na svatořečení také řeholnice z komunity Služebnic Božího Milosrdenství. Jejich představená Telma uvedla: „Jsme hrdí na to, že jeden z nás bude pozdvižen ke slávě oltáře. On je hlasem našeho lidu, který se šíří do všech koutů naší vlasti Salvadoru. Je velice krásné mít tuto zkušenost a proto je důležité ho znát, milovat ho a kéž jeho svědectví ožije v našich srdcích. Nechme se tedy inspirovat svědectvím jeho života, neboť jeho poselství je dnes velice potřebné." 

Z tesaře arcibiskupem

Óscar Romero se narodil 15. března 1917 ve městě Ciudad Barrios na východě Salvadoru. Ve 12 letech pracoval u jednoho tesaře a v roce 1930 vstoupil do semináře. O 13 let později získal na římské univerzitě Gregoriana lincenciát z teologie. Jako kněz se vrátil do své rodné země Salvadoru a s nadšením se věnoval pastorační činnosti. Následovně byl jmenován ředitelem semináře v San Salvadoru a sekretářem Biskupské konference Salvadoru. V roce 1970 byl vysvěcen na pomocného biskupa San Salvadoru a svoji aktivitu zaměřil na ochranu chudých. O čtyři roky později se stal biskupem Santiaga de Maria a v roce 1977, v době sociálního a politického útlaku, arcibiskupem San Salvadoru.

Pastýř lidu

V předvečer jeho svatořečení se konala v římském kostele Santa Maria in Campitelli vigilie, které byl přítomen i salvadorský pomocný biskup kardinál Gregorio Rosa Chávez. Během večera byly připomenuty hlavní oblasti života Óscara Romera. Kromě písní, inspirovaných slovy svatého arcibiskupa, zazněly také originální nahrávky s jeho hlasem.

Óscar Romero byl velmi spjatý s lidem své země, ve svém kázání v roce 1978 uvedl: Má láska je lid a na lidu lze vidět, ve světle víry a pověření, které mi bylo Bohem svěřeno, abych tento lid vedl po stezkách evangelia, kdo stojí se mnou a kdo ne..." Na jeho slova z roku 1979 vznikla také tato píseň:

S tímto lidem

S tímto lidem to nic není, být pastýřem... S tímto pastýřem to nic není, být jeho lidem.

Con este pueblo

Con este pueblo no cuesta ser pastor... Con este pastor no cuesta ser su pueblo.

Láska k chudým

Óscar Romero stál vždy na straně chudých a utlačovaných. „Konkrétní chudé nacházíme v rolnících bez půdy a trvalé práce, bez vody a světla, v jejich ubohých příbytcích, bez lékařské péče. Nacházíme je, když matky přivádí na svět své děti, které začnou růst bez školního vzdělání. Nacházíme je v dělnících bez pracovních práv, vyhnaných z továren, když je propouštějí na základě nemilosrdných ekonomických výpočtů. Nacházíme je v matkách a manželkách nezvěstných nebo politicky vězněných...," jsou slova arcibiskupa Romera, které vyjadřují nepříznivé podmínky života v Salvadoru v době politických represí.

Nebál se ostře kritiziovat porušování lidských práv ve své zemi a postavit se za svůj lid. Také se postavil proti politice Spojených států podporující zabíjení rolníků a občanských aktivistů. Přestože mu bylo vyhrožováno smrtí, odmítl přijmout nabídku na ochranu a neprůstřelné auto s poznámkou, že dokud nebudou chránit i jeho lid, nemůže ji přijmout. 

Muž eucharistický

Romero věděl, že ne všichni budou mít tu čest položit vlastní tělo a prolít vlastní krev za víru, ale zároveň ve své homilii řekl, že všichni musí být připraveni pro svou víru zemřít... t svůj život, mít Ducha mučednictví, dát se v povinnostech, v tichu, v modlitbě, ve svědomitém plnění svých úkolů, v tichosti každodenního života... stejně jako matka dává život svému dítěti. To znamená dát svůj život."

Během své poslední mše svaté, kterou sloužil 24. března 1980, zazněla také tato slova:

Poslední slova

Kéž nás toto zasažené tělo a tato krev obětovaná za lid též živí, abychom my mohli obětovat svoje tělo a svoji krev v utrpení a bolesti stejně jako Kristus, ne sami pro sebe, ale abychom ukázali pojetí spravedlnosti a míru našemu lidu.

Las últimas palabras 

Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimenten tambien, para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para si sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo.

Mučedník

Během této poslední mše, kterou sloužil 24. března 1980 v nemocniční kapli, byl Óscar Romero zastřelen nájemným vrahem. Naplnil tak své motto: Cítit s Církví, milovat Církev, žít až k mučednictví."

Romero žije

Stát se svatým není nic jiného než realizovat život podle Božího plánu," jsou slova dnes již svatého arcibiskupa Romera, který ve své homílii rok před mučednickou smrtí uvedl: Láska je svatost a měřítkem svatosti."

Blahořečen byl papežem Františkem v roce 2015 přímo v Salvadoru a svatořečen 14. října 2018 na náměstí sv. Petra. Jeho liturgická památka připadá na den jeho mučednické smrti, tj. 24. března.

Svatý Óscare Romero, oroduj za nás!

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články