Charita pomáhá ženám

(AKTUALIZOVÁNO 23. 10.) Ženy jsou více ohroženy chudobou a domácím násilím než muži. Proto ženám pozornost věnuje také Charita Česká republika (prostřednictvím jednotlivých místních Charit), která stojí tradičně na straně všech ohrožených a bezbranných.
Publikováno: 22. 10. 2018 18:30

Foto z třebíčského charitního azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy: Tomáš Tetiva / TS ČBK

V České republice mají ženy v průměru o 22,5 % nižší platy než muži, jak ukazuje průzkum Eurostat Gender pay gap, což je druhý největší rozdíl v Evropské unii. Na ženách rovněž obvykle leží hlavní tíže péče o domácnost a děti. Pokud se rozpadne rodinné soužití, ocitají se často v těžko řešitelných situacích.

Charita na složitou sociální situaci nejen žen dlouhodobě upozorňuje, ale především sama pomáhá. Pro ohrožené lidi poskytuje služby Krizové pomoci (9 služeb, 2 178 uživatelů v roce 2017) a Intervenční centra (3 služby, 703 uživatelů v roce 2017). Sem se obrací oběti domácího násilí nebo osoby zastižené jiným akutním ohrožením. Mimo jiné tady najdou i možnost krizového ubytování. Díky Charitě už nemusí být na těžkou životní situaci nikdo sám, a v případě potřeby by se lidé neměli bát pomoc vyhledat.

Pro řešení složitých situací a zejména jako prevenci pádu do spirály dluhů Charita provozuje celkem 72 odborných poraden.

Pro ženy, které přijdou o bydlení, má Charita 42 azylových domů pro matky (v menší míře ale i pro otce) s dětmi v tísni, v nichž bylo během roku 2017 ubytováno 1 193 rodin (celkem 3 881 uživatelů). V Praze 1 bylo nedávno otevřeno Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi.

Samotné ubytování však nestačí, proto Charita poskytuje i sociální bydlení, zatím v 57 bytech.

Ženy v seniorském věku

Charita pečuje o ženy v každém věku a nezáleží na jejich sociálním postavení. Do situace, kterou už dotyčná nedokáže sama či s pomocí rodiny řešit, se může dostat třeba kvůli ubývání sil ve stáří. Ženy v seniorském věku anebo lidé s postižením jsou klienty zejména terénní pečovatelské služby (128 středisek) a terénní zdravotní péče (87 středisek). Ty jim umožňují zůstat v domácím prostředí, na které jsou zvyklí a cítí se v něm bezpečně. Sem za nimi pečovatelky či ošetřovatelky dojíždí. 

Advokační činnost Charity

Rovnosti žen a mužů může být dosaženo jen ve společnosti, kde se dodržují lidská práva a svobody. Proto se Charita Česká republika kromě přímé pomoci aktivně věnuje připomínkování zákonů a vyjadřuje se k národním strategiím v této oblasti. Její zástupkyně pracují v odborných skupinách Rady Vlády ČR a Ministerstva práce sociálních věcí. Ve zprávě Caritas CARES 2017 a dokumentu Odstraňme dluhové pasti! naleznete naše doporučení v legislativní oblasti.

Magdala. Jeden příklad za všechny

Dvě desetiletí se Arcidiecézní charita Praha věnuje pomoci ženám, obětem násilí. V uplynulém roce poradna Magdala pomohla přes 300 obětem domácího násilí. Obrací se na ní ženy, které fyzicky i psychicky týrá vlastní životní partner a ženy nucené k prostituci.

Alice, jedna z žen, které využily služeb poradny, vzpomíná: „Byla jsem naprosto v koncích, a to doslova. Nebyla jsem schopná racionálně uvažovat, vyřídit si potřebné dokumenty na úřadech, použít email nebo telefon. Byla jsem psychicky naprosto na dně. Potřebovala jsem nejvíc bydlení – svou postel, skříňku a možnost si uvařit, ale i psychickou podporu a sílu. Té jsem potřebovala nejvíc.“

Magdala dokáže nabídnout utajené ubytování, kde jsou žena a děti chráněny před partnerem, který vůči nim páchal násilí. V poradně je k dispozici psycholog a sociální pracovník. „Pro slzy neštěstí a prvotní beznaděje jsem nebyla schopná říct ani kloudnou větu,“ popisuje paní Alice první konzultaci v Poradně Magdala a vysvětluje dále, co jí pomohlo překonat nejtěžší krizi, „ze začátku to byl nenásilný tlak paní psycholožky směrem k nalezení síly vůbec něco začít dělat. Pak téměř dennodenní podpora (a to nepřeháním) v těžkých situacích, v těch, kdy jsem potřebovala vytáhnout toho dobře zahrabaného kostlivce ve skříni. Zkrátka podpora ve víru v sama sebe, pomoc ke svépomoci.“ Neméně potřebná je i sociálně-právní podpora, protože žena odchodem ze společné domácnosti ztrácí zpravidla zdroj příjmů.  

Protože dítě má právo na oba dva rodiče, vznikly návazné služby pro rodiny, které se potýkají anebo potýkaly s násilím. Těch využívají rodiče, kteří kvůli konfliktu a násilí mezi sebou potřebují podporu odborníků, aby navázali pozitivní interakce a později též vztah se svými dětmi.

K odstranění domácího násilí je třeba konat prevenci, té se Arcidiecézní charita též věnuje. Programy se snaží rozvíjet hodnotu úcty k lidskému životu, svobodě a právům každého člověka, podporovat rodiny a zdravé mezilidské vztahy. Nedávno se uskutečnil rozsáhlý preventivní program s názvem Tváře lásky pro mladistvé matky ve výchovných ústavech a pro děti z dětských domovů.  

Ženy v Charitě

Ženy také tvoří přibližně 80 % zaměstnanců Charity. „Péče a pomoc druhým je stále činností v naší společnosti nedoceněnou, my v Charitě každý den vidíme, jak je toto zaměstnání náročné a užitečné, přesto jsou mzdy pracovníků v přímé péči nebo prevenci v neziskovém sektoru nízké,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika. Na druhou stranu však chválí skutečnost, že Charita vychází svým zaměstnankyním všemožně vstříc – dělením úvazků, klouzavou pracovní dobou a podobně.

(Autoři: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR; Jarmila Lomozová, tisková mluvčí Arcidiecézní charity Praha; Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii, Arcibiskupství pražské)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019