Charita pomáhá ženám

(AKTUALIZOVÁNO 23. 10.) Ženy jsou více ohroženy chudobou a domácím násilím než muži. Proto ženám pozornost věnuje také Charita Česká republika (prostřednictvím jednotlivých místních Charit), která stojí tradičně na straně všech ohrožených a bezbranných.
Publikováno: 22. 10. 2018 18:30

Foto z třebíčského charitního azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy: Tomáš Tetiva / TS ČBK

V České republice mají ženy v průměru o 22,5 % nižší platy než muži, jak ukazuje průzkum Eurostat Gender pay gap, což je druhý největší rozdíl v Evropské unii. Na ženách rovněž obvykle leží hlavní tíže péče o domácnost a děti. Pokud se rozpadne rodinné soužití, ocitají se často v těžko řešitelných situacích.

Charita na složitou sociální situaci nejen žen dlouhodobě upozorňuje, ale především sama pomáhá. Pro ohrožené lidi poskytuje služby Krizové pomoci (9 služeb, 2 178 uživatelů v roce 2017) a Intervenční centra (3 služby, 703 uživatelů v roce 2017). Sem se obrací oběti domácího násilí nebo osoby zastižené jiným akutním ohrožením. Mimo jiné tady najdou i možnost krizového ubytování. Díky Charitě už nemusí být na těžkou životní situaci nikdo sám, a v případě potřeby by se lidé neměli bát pomoc vyhledat.

Pro řešení složitých situací a zejména jako prevenci pádu do spirály dluhů Charita provozuje celkem 72 odborných poraden.

Pro ženy, které přijdou o bydlení, má Charita 42 azylových domů pro matky (v menší míře ale i pro otce) s dětmi v tísni, v nichž bylo během roku 2017 ubytováno 1 193 rodin (celkem 3 881 uživatelů). V Praze 1 bylo nedávno otevřeno Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi.

Samotné ubytování však nestačí, proto Charita poskytuje i sociální bydlení, zatím v 57 bytech.

Ženy v seniorském věku

Charita pečuje o ženy v každém věku a nezáleží na jejich sociálním postavení. Do situace, kterou už dotyčná nedokáže sama či s pomocí rodiny řešit, se může dostat třeba kvůli ubývání sil ve stáří. Ženy v seniorském věku anebo lidé s postižením jsou klienty zejména terénní pečovatelské služby (128 středisek) a terénní zdravotní péče (87 středisek). Ty jim umožňují zůstat v domácím prostředí, na které jsou zvyklí a cítí se v něm bezpečně. Sem za nimi pečovatelky či ošetřovatelky dojíždí. 

Advokační činnost Charity

Rovnosti žen a mužů může být dosaženo jen ve společnosti, kde se dodržují lidská práva a svobody. Proto se Charita Česká republika kromě přímé pomoci aktivně věnuje připomínkování zákonů a vyjadřuje se k národním strategiím v této oblasti. Její zástupkyně pracují v odborných skupinách Rady Vlády ČR a Ministerstva práce sociálních věcí. Ve zprávě Caritas CARES 2017 a dokumentu Odstraňme dluhové pasti! naleznete naše doporučení v legislativní oblasti.

Magdala. Jeden příklad za všechny

Dvě desetiletí se Arcidiecézní charita Praha věnuje pomoci ženám, obětem násilí. V uplynulém roce poradna Magdala pomohla přes 300 obětem domácího násilí. Obrací se na ní ženy, které fyzicky i psychicky týrá vlastní životní partner a ženy nucené k prostituci.

Alice, jedna z žen, které využily služeb poradny, vzpomíná: „Byla jsem naprosto v koncích, a to doslova. Nebyla jsem schopná racionálně uvažovat, vyřídit si potřebné dokumenty na úřadech, použít email nebo telefon. Byla jsem psychicky naprosto na dně. Potřebovala jsem nejvíc bydlení – svou postel, skříňku a možnost si uvařit, ale i psychickou podporu a sílu. Té jsem potřebovala nejvíc.“

Magdala dokáže nabídnout utajené ubytování, kde jsou žena a děti chráněny před partnerem, který vůči nim páchal násilí. V poradně je k dispozici psycholog a sociální pracovník. „Pro slzy neštěstí a prvotní beznaděje jsem nebyla schopná říct ani kloudnou větu,“ popisuje paní Alice první konzultaci v Poradně Magdala a vysvětluje dále, co jí pomohlo překonat nejtěžší krizi, „ze začátku to byl nenásilný tlak paní psycholožky směrem k nalezení síly vůbec něco začít dělat. Pak téměř dennodenní podpora (a to nepřeháním) v těžkých situacích, v těch, kdy jsem potřebovala vytáhnout toho dobře zahrabaného kostlivce ve skříni. Zkrátka podpora ve víru v sama sebe, pomoc ke svépomoci.“ Neméně potřebná je i sociálně-právní podpora, protože žena odchodem ze společné domácnosti ztrácí zpravidla zdroj příjmů.  

Protože dítě má právo na oba dva rodiče, vznikly návazné služby pro rodiny, které se potýkají anebo potýkaly s násilím. Těch využívají rodiče, kteří kvůli konfliktu a násilí mezi sebou potřebují podporu odborníků, aby navázali pozitivní interakce a později též vztah se svými dětmi.

K odstranění domácího násilí je třeba konat prevenci, té se Arcidiecézní charita též věnuje. Programy se snaží rozvíjet hodnotu úcty k lidskému životu, svobodě a právům každého člověka, podporovat rodiny a zdravé mezilidské vztahy. Nedávno se uskutečnil rozsáhlý preventivní program s názvem Tváře lásky pro mladistvé matky ve výchovných ústavech a pro děti z dětských domovů.  

Ženy v Charitě

Ženy také tvoří přibližně 80 % zaměstnanců Charity. „Péče a pomoc druhým je stále činností v naší společnosti nedoceněnou, my v Charitě každý den vidíme, jak je toto zaměstnání náročné a užitečné, přesto jsou mzdy pracovníků v přímé péči nebo prevenci v neziskovém sektoru nízké,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika. Na druhou stranu však chválí skutečnost, že Charita vychází svým zaměstnankyním všemožně vstříc – dělením úvazků, klouzavou pracovní dobou a podobně.

(Autoři: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR; Jarmila Lomozová, tisková mluvčí Arcidiecézní charity Praha; Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii, Arcibiskupství pražské)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020