Noví světci: Nunzio Sulprizio

Dalším novým přímluvcem v nebi, který byl 14. října 2018 svatořečen, je italský mladík Nunzio Sulprizio zemřelý v pouhých 19 letech. Svým jednoduchým životem je dalším příkladem tzv. svatých od vedlejších dveří. Charakterizuje ho velká láska k Eucharistii či Růženci a díky své odvaze i nasazení se pro chudé se stal vzorem pro mladé lidi.
Publikováno: 23. 10. 2018 15:00

Nunzio Suplrizio je „svatým od vedlejších dveří"

„V této době osobnost Nunzia Suplrizia oslovuje různé oblasti života. Jak uvádí papež František ve své apoštolské exhortaci Gaudete etexsultate, každý svatý je poselstvím pro svoji dobu. A Nunzio je poselstvím pro naši dobu. Jeho jednoduchost nám říká, že je tzv. svatým od vedlejších dveří. A dále je příkladem pro mladé, proto byl vybraný jako ´svatý synody o mládeži´," uvedl postulátor procesu jeho svatořečení Don Antonio Salvatore Paone.

Don Paone dále při tiskové konferenci v Římě citoval Pavla VI., který během Nunziova blahořečení 1. 12. 1963 uvedl: „On oslovuje mladé a říká jim, že mládí je obdobím života, kdy se mají plánovat velké sny, budovat ideály, aby je poté mohli vidět realizované ve svých životech. Nunzio říká mladým, že svatost a mládí nejsou v rozporu."

Jeho jistotou byla Eucharistie a Růženec

„Nunzio Sulprizio je také svatým, který má co říci mladým, kteří žijí v chudoběkterým chybí naděje a plány do budoucna. Nunzio ve svém životě přišel o všechny své blízké, ztratil rodiče a poté také svoji babičku. A přestože zůstal sám, měl ve svém srdci dvě jistoty: Eucharistii a Růženec. Tyto dvě ´velké lásky´ zcela ovlivnily jeho život," uvedl dále Don Paone, postulátor svatořečení v neapolské arcidiecézi a farář kostela San Domenico Soriano v Neapoli, kde je nyní tělo již svatého Nunzia Sulprizia uloženo.

Papež František během své homilie při svatořečení 14. 10. 2018 na náměstí sv. Petra označil Nunzia Sulprizia jako „našeho chlapce z Neapole, svatého mladíka, odvážného a pokorného chlapce, který se dokázal setkat s Ježíšem v utrpení, tichu a obětování sebe samého."

Nunzio byl vždy připraven pomáhat chudým

Nunzio Sulprizio se narodil ve středoitalském regionu Abruzzo v městečku Pescosansonesco 13. dubna 1817. Velmi brzy ztratil oba rodiče a byl vychováván svojí babičkou, která ho naučila lásce k Eucharistii, mši svaté a svátosti smíření. První svaté přijímání přijal v Neapoli v roce 1832 a v mladém Nunziovi tak již velmi brzy dozrála láska k bližním, kterým byl připraven pomáhat.

Nemoc ho přivedla do Neapole

Měl velmi blízko ke světu utrpení, neboť jako mladý onemocněl rakovinou, která nebyla dobře léčena a způsobovala mu veliké bolesti. Byl tedy převezen do Neapole do nemocnice nevyléčitelně nemocných, ve které bylo během 18. a 19. století hospitalizováno cca 30 budoucích svatých. I v Neapoli se Nunzio věnoval chudým, kterým rozdával peníze, jež dostával od svého dobrodince, neapolského šlechtice Wochingera, který ho vzal pod svoji ochranu.

Během své hospitalizace v nemocnici se Nunzio také naučil pomáhat jako ošetřovatel a především morálně podporoval mladé lékaře. Nunzio poznal také svět pracujících, kteří byli často zneužíváni. Pracoval v jedné kovárně, aniž by za svoji práci dostával mzdu, a tudíž byl odsouzen k hladovění. Vzhledem k těmto těžkým pracovním podmínkám a nedostatku potravin onemocněl kostní tuberkulózou, která se vyvinula v rakovinu kostí, na jejíž následky Nunzio 5. května 1836 v Neapoli na hradě svého mecenáše Wochingera zemřel.

Na přímluvu Nunzia Sulprizia se probral z komatu mladý motorkář z Taranta

Nunzio Sulprizio byl prvním blahořečeným laikem na Druhém vatikánském koncilu, blahořečil ho v roce 1963 sv. Pavel VI., s kterým byl nyní svatořečen. K jeho blahořečení bylo zapotřebí dvou zázraků, které se odehrály ve 40. a 50. letech 20. století.

Třetí zázrak na jeho přímluvu se odehrál v roce 2006 a Don Paone o něm uvedl: „Zázrak se se odehrál v italském Tarantu, kde se nachází farnost, jež nese jméno Nunzia Sulprizia a kde se na jeho přímluvu uzdravil jeden mladý muž jménem Pasquale Bucci. Tento mladík měl velmi vážnou dopravní nehodu na motorce s četnými zraněními mozku a diagnózou difuzní axonální poranění byl v komatu hospitalizován v místní nemocnici. Jeho maminka vyprávěla, že slyšela hlas, který ji říkal: ´Já jsem Nunzio Sulprizio. Modli se ke mně.´ A tak se tato maminka ve svých modlitbách začala obracet k Nunziovi, kterého již před tím ve farnosti uctívali. Navíc po autonehodě našli v peněžence zraněného mladíka obrázek s bl. Nunziem Sulpriziem. Poté maminka mladíka požádala, aby mohla být z Neapole převezena relikvie blahoslaveného. Tuto relikvii položili na chlapcovo tělo a ve stejný den odpoledne se jeho zdravotní stav začal zlepšovat a on se začal uzdravovat. Vědecky bylo jeho uzdravení označeno jako nevysvětlitelné, neboť přes všechna zranění byl mladík schopen znovu nabýt všech kognitiviních schopností." Tento mladý muž, který je dnes zcela uzdraven a je mu nyní 33 let, byl 14. října tohoto roku v Římě přítomen svatořečení svého přímluvce.

Nunzio Sulprizio je patronem mladých a nemocných rakovinou

Don Paone byl jmenován postulátorem procesu svatořečení Nunzia Sulprizia v roce 2013. Po dvou letech se shromáždil potřebný materiál a v roce 2017 mohl být proces uzavřen. Papež František si během Synody o mladých lidech přál svatořečit někoho, kdo by mohl být pro mladé vzorem a  byl jim blízký i věkem. A tak byl vybrán Nunzio Sulprizio, který zemřel ve svých 19 letech.

V Neapoli, kde je sv. Nunzio Sulprizio pohřben, je každý měsíc vždy 5. vystavováno jeho tělo a jsou udělovány plnomocné odpustky.  „A tento uzdravený mladý muž přijíždí každý měsíc autem z Taranta vzdát svému přímluvci úctu," doplnil Don Paone.

Nunzio Sulprizio byl velmi uctíván především v době Druhého vatikánského koncilu a nyní v poslední době, před jeho svatořečením, se velmi rozšířil jeho kult především mezi mladé, jichž se stal patronem. Druhá skupina, která své modlitby svěřuje přímluvě Nunzia Sulprizia, jsou nemocní rakovinou. Další zázračné uzdravení z rakoviny, které ještě není zcela potvrzené, se stalo jedné 35leté žené, která měla již 5 cm velký nádor na prsu a metastáze na játrech...

A tak ve svatém Nunziovi Sulpriziovi, v jednoduchosti jeho života zcela oddanému Eucharistii, modlitbě Růžence a pomoci potřebným, můžou mladí dnešní doby nalézt svůj vzor a svého přímluvce v nebi, jehož liturgická památka připadá na 5. květen.

(Zdroj: rozhovor s postulátorem procesu)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články