banner sekce
Sekce

Mládež

Začal nový ročník Studijně-formačního kurzu

První týden Studijně-formačního kurzu v novém školním roce se konal ve dnech 14. – 19. 10. 2018 v krásném prostředí Orlických hor. Hostilo jej Diecézní centrum života mládeže Vesmír v Deštné v Orlických horách.
Publikováno: 23. 10. 2018 2:00

Foto Kristýna Garguláková, Kostel sv. Matouše v blízkosti DCŽM Vesmír

Na DCŽM Vesmír se v tomto týdnu sjeli členové týmů pečujících o mládež z celé české
i moravské církevní provincie, aby naslouchali zajímavým tématům a měli možnost si některé z nich vyzkoušet také v praxi. Pro některé z účastníků bylo toto setkání rovněž podmětem k seznámení se s prací jednotlivých center i s osobami, které na nich působí, neboť v průběhu letních měsíců došlo k výměně mnoha osob působících v diecézní pastoraci mládeže.

Studijně-formační kurz, Foto Vojtěch Orlík

První dva dny kurzu byly vesměs přednáškové, rozdělené do dvou bloků – dopolední
a odpolední. První přednášky patřily smyslu i činnosti Sekce pro mládež při ČBK a poté samotné roli jednotlivých center mládeže. P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. se věnoval hlásání evangelia mladým, Mgr. Karel Ochozka významu hudby v liturgii a Mgr. Magda Strejčková přiblížila sociální vývoj osobnosti a poskytla inspiraci pro práci s mladými formou zážitků
a her.

Středeční den patřil v dopoledním bloku médiím v pastoraci mládeže, kdy kolektiv Vyšší odborné školy publicistiky v čele s ředitelem Mgr. Petrem Uherkou Dipl. Mgmt. představil
a prakticky předvedl některé formy hlásání radostné zvěsti pomocí médií. Volné odpoledne využili účastníci většinou k aktivnímu odpočinku v okolí krásné přírody Orlických hor.

Studijně-formační kurz, Foto Vojtěch Orlík

Poslední dva dny patřili teorii i praxi v komunikaci, životě v týmu, kterými provázel Ing. Václav Vacek a významu či různým cestám her, čímž účastníky obohatili lektoři Prázdninové školy Lipnice.

Během celého týdne byl mimo jednotlivé přednášky prostor pro ztišení, osobní i společnou modlitbu, vycházky po okolí, rozhovory i výměnu zkušeností.

PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D, jáhen Praha – Kunratice, účastník kurzu

Autor článku:
Vojtěch Orlík