Noví světci: Vincenzo Romano

Předchůdce dnešní charity, velký evangelizátor, vzor kněze, který se zasadil o to, aby mše svatá byla srozumitelná pro všechny, patron neapolských kněží a přímluvce nemocných rakovinou, toto jsou atributy nového světce Vincenza Romana, který byl 14. října 2018 svatořečen na Svatopetrském náměstí.
Publikováno: 26. 10. 2018 9:00

Vincenzo Romano je předchůdcem zaměstnanců charity

Vincenzo Romano byl italský diecézní knězem, který žil v druhé polovině 18. století v blízkosti Neapole. Společně s Nunziem Suplriziem patří mezi ty, kteří byli blahořečeni během Druhého vatikánského koncilu v roce 1963 Pavlem VI., který označil Vincenza Romana za předchůdce sociální charity v dnešní církvi.

Pomoc potřebným během erupce Vesuvu

Narodil se 3. června 1751 ve městě Torre del Greco, kde prožil celý svůj život. V roce 1775 se stal knězem a sloužil jako kaplan. Během ničivé erupce Vesuvu v roce 1794 byl povolán, aby koordinoval operaci v této těžké situaci. Vincenzo Romano nasadil všechny své síly pro materiální a morální rekonstrukci svého města a kostela Svatého Kříže.

„Po této zkušenosti byl ustanoven v roce 1799 farářem a jeho prioritou se stala nejen péče o věřící, ale neustále vycházel i za těmi, kteří do kostela nechodili. Byl tedy velkým evangelizátorem a staral se o všechen lid ve městě Torre del Greco," uvedl dále vícepostulátor jeho procesu svatořečení Don Francesco Rivecchio.

Vincenzo Romano zemřel v pověsti svatosti 20. prosince 1831.

Mše svatá srozumitelná pro všechny

Ve své pastoraci se velmi věnoval lovcům korálů a místním rodinám, kterým pomáhal řešit jejich problémy. Další prioritou Vincenza Romana byla Eucharistie a slavení mše svaté, kterou chtěl, mnoho let před Druhým vatikánským koncilem, přiblížit věřícímu lidu. Zatímco jeden kněz celebroval mši svatou v latině, on z kazatelny vysvětloval v italštině jednotlivé části mše svaté," uvedl dále Don Rivecchio.

Rybář lidí

Další jeho silnou stránkou byla metoda tzv. „rybářské sítě vatky", tj. sítě, do které se snažil zahrnout co největší počet lidí. Vincenzo Romano vycházel do ulic, oslovoval lidi a zval je do kostela a touto svoji evangelizační činnosti předběhl myšlenky Druhého vatikánského koncilu

Zázračná uzdravení nádoru na jeho přímluvu

Ve měste Torre del Greco se na jeho přímluvu se odehrály dva zázraky, které předcházely jeho blahořečení. Jedná se o zázračné uzdravení jedné ženy, která měla nádor prsu, a jedné řádové sestry, která měla nádor krku.

Další zázrak se odehrál v roce 1989, kdy jeden prodavač mořských plodů jménem Raimondo Formisano měl již 4,5 kg těžký nádor„Jeho 14 dětí, které znaly oddanost svého otce k Vincenzu Romanovi, se k němu začaly ustavičně modlit. Lékaři zvedli ruce, neboť neměli na tak velký nádor žádné léky a prostředky. Raimondo již přijal i svátost nemocných, ale následovalo jeho zázračné uzdravení, po kterém žil ještě dalších 15 let," uvedl Don Rivecchio. Vincenzo Romano se tak, podobně jako Nunzio Sulprizio, stal přímluvcem pro nemocné rakovinou, především krku.

Vincenzo Romano patronem kněží

V roce 1965 biskupové italské oblasti Kampánie prohlásili Vincenza Romana patronem kněží Kampánie. „Nyní uvažujeme," uvedl dále Don Rivecchio, „že požádáme papeže Františka, aby se Vincenzo Romano mohl stát patronem všech italských kněží, kterým může být vzorem." 

Jeho liturgická památka připadá na 20. prosince.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022