Noví světci: Francesco Spinelli

Francesco Spinelli je další ze sedmi nových svatořečených služebníků církve. Žil v severní Itálii a ve své službě diecézního kněze kladl velký důraz na úctu k Nejsvětější Svátosti a službu těm nejchudším, postiženým a nemocným. Je zakladatelem Institutu sester adorátorek Nejsvětější Svátosti, který je kromě Itálie rozšířen i v Africe a Argentině.
Publikováno: 26. 10. 2018 14:15

„Aniž by hleděl na sebe, hledal pouze Boží slávu s plnou důvěru v Boha. Jeho láska zahrnovala všechny, jak přátele, tak i nepřátele. Pokud měl nějakou zálibu, tak to byla jeho záliba pro chudé a postižené," charakterizoval Francesca Spinelliho Don Cesare Perdomini, bývalý farář z Pieve Delmona.

U jesliček uviděl ženy uctívající Ježíše v Eucharistii

Francesco Spinelli se narodil 14. dubna 1853 v Miláně v době Risorgimenta, hnutí za svobodu a národní jednotu Itálie. U svého strýce, kněze, v Bergamu, vystudoval nejprve liceum a poté pokračoval ve studiu teologie v městském semináři. Na kněze byl vysvěcen v roce 1875.

V prvním roce svého kněžství navštívil Řím, kde právě probíhal jubilejní rok. Když se modlil v bazilice Santa Maria Maggiore u jesliček, měl vidění, ve kterém se mu zjevily ženy uctívající Ježíše v eucharistické adoraci. Tento moment mu vnukl myšlenku, kterou realizoval o pár let později.

To se stalo v roce 1882, kdy společně s Caterinou Comensoliovou, mladou ženou, která chtěla uctívat Ježíše, založili Institut sester adorátorek Nejsvětější Svátosti. Smyslem institutu je: Čerpat horoucí lásku ze slavené a adorované eucharistie, abychom ji přinášeli nejchudším z našich bratří. Své reflexe o Nejsvětější Svátosti shromáždil do knihy Eucharistické konverzace.

V roce 1889 musel Francesco Spinelli opustit svoji diecézi Bergamo i založený institut a přestěhoval se do města Rivolta d'Adda, v diecézi Cremona východně od Milána. Také zde založil Instutitu sester adorátorek Nejsvětější Svátosti a Ježíš v eucharistii zde byl uctívám dnem i nocí.

Jeho život byl poznamenaný mnoha zkouškami, které prožil ve znamení naprostého odpuštění. Francesco Spinelli zemřel 6. února 1913 v Rivoltě d'Adda.

Muž kontemplace a služebník nejposlednějších 

Francesco Spinelli sám trávil spoustu času na kolenou před Nejsvětější Svátostí a ve službě bratřím, ve kterých viděl přítomnost Ježíše, jehož je potřeba milovat bezpodmínečnou láskou.

Své aktivity směřoval především k těm nejchudším, především pak dívkám, neboť v těch nejposlednějších chtěl sloužit Kristu. Kromě dvou institutů založil i další oratoře, pomáhal nemocným, zdravotně postiženým a osamělým seniorům.

Neštítil se žádné nemoci a sám říkal: „V těch nešťastných musíme vidět Ježíše." A jedné sestře řekl: „Byla bys spokojená, kdyby ti Ježíš při posledním soudu řekl: Štítila ses mě?..."

Zázračné uzdravení novorozence v Kongu na jeho přímluvu

První zázrak na jeho přímluvu se stal v jedné křesťanské mateřské školce Agostině Figaroliové, která spadla do kotle s vroucí vodou a měla popáleniny druhého a třetího stupně. Dvě řádové sestry položily na její tělo obrázky s jejich zakladatelem a druhý den malá Agostina začala jevit známky života. Lékaři uvedli, že kvůli tomuto těžkému zranění nikdy nebude moci mít děti. Skutečnost ale byla jiná, a po sňatku v roce 1965 se jí narodily tři děti, což bylo lékařsky nevysvětlitelné. 

I druhý zázrak na jeho přímluvu se týká uzdravení dítěte a odehrál se v Kongu. Když se matka Ambroze Marie Diaze, který se narodil v roce 2007, vracela domů z mateřského centra, zakopla a malého Ambroze, kterého držela v náručí, přitiskla k sobě tak silně, že mu způsobila velmi silné krvácení. Transfuze krve byla nemožná, proto jedna sestra začala prosit o přímluvu jejich zakladatele a pod prostěradlo malého Ambroze položila obrázek Francesca Spinelliho. Po hodině lékaři našli žílu, která byla velká jako žíla dospělého, a mohli tak dát malému pacientovi transfuzi. Jeho život tak mohl být zachráněn. I zde lékaři uvedli, že vzhledem k podmínkám a vážnosti situace novorozence je toto vyléčení vědecky nevysvětlitelné.

Francesco Spinelli byl blahořečen Janem Pavlem II. v roce 1992 v městečku Caravaggio, východně od Milána. Svatořečen byl na náměstí sv. Petra 14. října 2018 papežem Františkem.

Jeho liturgická památka připadá na 6. února.

(Zdroj: Wikipedie, Santi e beatiDiocesi di Cremona)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články