Noví světci: Francesco Spinelli

Francesco Spinelli je další ze sedmi nových svatořečených služebníků církve. Žil v severní Itálii a ve své službě diecézního kněze kladl velký důraz na úctu k Nejsvětější Svátosti a službu těm nejchudším, postiženým a nemocným. Je zakladatelem Institutu sester adorátorek Nejsvětější Svátosti, který je kromě Itálie rozšířen i v Africe a Argentině.
Publikováno: 26. 10. 2018 14:15

„Aniž by hleděl na sebe, hledal pouze Boží slávu s plnou důvěru v Boha. Jeho láska zahrnovala všechny, jak přátele, tak i nepřátele. Pokud měl nějakou zálibu, tak to byla jeho záliba pro chudé a postižené," charakterizoval Francesca Spinelliho Don Cesare Perdomini, bývalý farář z Pieve Delmona.

U jesliček uviděl ženy uctívající Ježíše v Eucharistii

Francesco Spinelli se narodil 14. dubna 1853 v Miláně v době Risorgimenta, hnutí za svobodu a národní jednotu Itálie. U svého strýce, kněze, v Bergamu, vystudoval nejprve liceum a poté pokračoval ve studiu teologie v městském semináři. Na kněze byl vysvěcen v roce 1875.

V prvním roce svého kněžství navštívil Řím, kde právě probíhal jubilejní rok. Když se modlil v bazilice Santa Maria Maggiore u jesliček, měl vidění, ve kterém se mu zjevily ženy uctívající Ježíše v eucharistické adoraci. Tento moment mu vnukl myšlenku, kterou realizoval o pár let později.

To se stalo v roce 1882, kdy společně s Caterinou Comensoliovou, mladou ženou, která chtěla uctívat Ježíše, založili Institut sester adorátorek Nejsvětější Svátosti. Smyslem institutu je: Čerpat horoucí lásku ze slavené a adorované eucharistie, abychom ji přinášeli nejchudším z našich bratří. Své reflexe o Nejsvětější Svátosti shromáždil do knihy Eucharistické konverzace.

V roce 1889 musel Francesco Spinelli opustit svoji diecézi Bergamo i založený institut a přestěhoval se do města Rivolta d'Adda, v diecézi Cremona východně od Milána. Také zde založil Instutitu sester adorátorek Nejsvětější Svátosti a Ježíš v eucharistii zde byl uctívám dnem i nocí.

Jeho život byl poznamenaný mnoha zkouškami, které prožil ve znamení naprostého odpuštění. Francesco Spinelli zemřel 6. února 1913 v Rivoltě d'Adda.

Muž kontemplace a služebník nejposlednějších 

Francesco Spinelli sám trávil spoustu času na kolenou před Nejsvětější Svátostí a ve službě bratřím, ve kterých viděl přítomnost Ježíše, jehož je potřeba milovat bezpodmínečnou láskou.

Své aktivity směřoval především k těm nejchudším, především pak dívkám, neboť v těch nejposlednějších chtěl sloužit Kristu. Kromě dvou institutů založil i další oratoře, pomáhal nemocným, zdravotně postiženým a osamělým seniorům.

Neštítil se žádné nemoci a sám říkal: „V těch nešťastných musíme vidět Ježíše." A jedné sestře řekl: „Byla bys spokojená, kdyby ti Ježíš při posledním soudu řekl: Štítila ses mě?..."

Zázračné uzdravení novorozence v Kongu na jeho přímluvu

První zázrak na jeho přímluvu se stal v jedné křesťanské mateřské školce Agostině Figaroliové, která spadla do kotle s vroucí vodou a měla popáleniny druhého a třetího stupně. Dvě řádové sestry položily na její tělo obrázky s jejich zakladatelem a druhý den malá Agostina začala jevit známky života. Lékaři uvedli, že kvůli tomuto těžkému zranění nikdy nebude moci mít děti. Skutečnost ale byla jiná, a po sňatku v roce 1965 se jí narodily tři děti, což bylo lékařsky nevysvětlitelné. 

I druhý zázrak na jeho přímluvu se týká uzdravení dítěte a odehrál se v Kongu. Když se matka Ambroze Marie Diaze, který se narodil v roce 2007, vracela domů z mateřského centra, zakopla a malého Ambroze, kterého držela v náručí, přitiskla k sobě tak silně, že mu způsobila velmi silné krvácení. Transfuze krve byla nemožná, proto jedna sestra začala prosit o přímluvu jejich zakladatele a pod prostěradlo malého Ambroze položila obrázek Francesca Spinelliho. Po hodině lékaři našli žílu, která byla velká jako žíla dospělého, a mohli tak dát malému pacientovi transfuzi. Jeho život tak mohl být zachráněn. I zde lékaři uvedli, že vzhledem k podmínkám a vážnosti situace novorozence je toto vyléčení vědecky nevysvětlitelné.

Francesco Spinelli byl blahořečen Janem Pavlem II. v roce 1992 v městečku Caravaggio, východně od Milána. Svatořečen byl na náměstí sv. Petra 14. října 2018 papežem Františkem.

Jeho liturgická památka připadá na 6. února.

(Zdroj: Wikipedie, Santi e beatiDiocesi di Cremona)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022