Noví světci: Maria Katherina Kasperová

Marie Katherina Kasperová je další se sedmi nových světců, kteří byli svatořečeni 14. října 2018 papežem Františkem v Římě. Láska k Bohu, služba nejchudším a její jednoduchý život, kterým druhým dávala jasný příklad k následování, jsou hlavními atributy nové světice, jež dokázala bez jakýchkoliv prostředků a vzdělání vytvořit velké Boží dílo na poli evangelizace a sociální práce.
Publikováno: 7. 11. 2018 9:00

Nadevše milovat Boha

Svatost Marie Kathariny Kasperové spočívá v její jednoduchosti, statečnosti a lásce k Bohu. „Již od dětského věku toužila po jediném - nadevše milovat Boha, vše konat k jeho slávě. A ve své jednoduchosti dávala druhým velmi dobrý a jasný příklad k následování," uvedla Sr. Gonzalo Vakasseril, hlavní představená Institutu Chudých služebnic Ježíše Krista

Ve službě nejchudším

Maria Katharina Kasperová se narodila 26. května 1820 v malé obci Dernbachu na západě Německa, ve spolkové zemi Porýní-Falc. Již od dětství měla velkou sílu, pracovala na polích, neboť její rodina se živila zemědělstvím.

Stále v ní ale zářila ctnost naděje, která její pohled zaměřila dál, vedla ji k překonání průměrnosti a na cestu evangelia. Brzy rozpoznala své povolání k zasvěcenému životu a službě potřebným.

Rozhodla se tedy založit institut sester, které začaly ve svém okolí pomáhat lidem v nouzi a věnovaly se potřebným z nejnižších sociálních vrstev. V roce 1845 Maria Katherina založila Institut Chudých služebnic Ježíše Krista, jejichž posláním bylo přijímat chudé a pomáhat jim. Maria Katharina Kasperová navštěvovala jejich domovy, často neohlášeně, aby mohla lépe poznat jejich problémy a obtíže. V roce 1848 otevřela v Dernbachu první dům pro chudé.

Sestry Institutu Chudých služebnic Ježíše Krista působily i v Praze

Institut Chudých služebnic Ježíše Krista se rozšířil nejprve v roce 1859 do Holandska, následně i do Spojených států amerických a dalších zemí po celém světě. V roce 1898 měl institut 1725 sester a byl zastoupen na 193 místech světa. Do roku 1945 dokonce tyto sestry spravovaly také klášter a sirotčinec v Praze. 

Žena plná víry a pevné mysli

Maria Katharina Kasperová zemřela 2. února 1898 na infakrt. Blahořečna byla v roce 1978 byla papežem sv. Pavlem VI., který ji označil za ženu plnou víry a pevné mysli. Svatořečena byla papežem Františkem 14. října 2018 v Římě.

Její liturgická památka připadá na 2. února.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články