Noví světci: Maria Katherina Kasperová

Marie Katherina Kasperová je další se sedmi nových světců, kteří byli svatořečeni 14. října 2018 papežem Františkem v Římě. Láska k Bohu, služba nejchudším a její jednoduchý život, kterým druhým dávala jasný příklad k následování, jsou hlavními atributy nové světice, jež dokázala bez jakýchkoliv prostředků a vzdělání vytvořit velké Boží dílo na poli evangelizace a sociální práce.
Publikováno: 7. 11. 2018 9:00

Nadevše milovat Boha

Svatost Marie Kathariny Kasperové spočívá v její jednoduchosti, statečnosti a lásce k Bohu. „Již od dětského věku toužila po jediném - nadevše milovat Boha, vše konat k jeho slávě. A ve své jednoduchosti dávala druhým velmi dobrý a jasný příklad k následování," uvedla Sr. Gonzalo Vakasseril, hlavní představená Institutu Chudých služebnic Ježíše Krista

Ve službě nejchudším

Maria Katharina Kasperová se narodila 26. května 1820 v malé obci Dernbachu na západě Německa, ve spolkové zemi Porýní-Falc. Již od dětství měla velkou sílu, pracovala na polích, neboť její rodina se živila zemědělstvím.

Stále v ní ale zářila ctnost naděje, která její pohled zaměřila dál, vedla ji k překonání průměrnosti a na cestu evangelia. Brzy rozpoznala své povolání k zasvěcenému životu a službě potřebným.

Rozhodla se tedy založit institut sester, které začaly ve svém okolí pomáhat lidem v nouzi a věnovaly se potřebným z nejnižších sociálních vrstev. V roce 1845 Maria Katherina založila Institut Chudých služebnic Ježíše Krista, jejichž posláním bylo přijímat chudé a pomáhat jim. Maria Katharina Kasperová navštěvovala jejich domovy, často neohlášeně, aby mohla lépe poznat jejich problémy a obtíže. V roce 1848 otevřela v Dernbachu první dům pro chudé.

Sestry Institutu Chudých služebnic Ježíše Krista působily i v Praze

Institut Chudých služebnic Ježíše Krista se rozšířil nejprve v roce 1859 do Holandska, následně i do Spojených států amerických a dalších zemí po celém světě. V roce 1898 měl institut 1725 sester a byl zastoupen na 193 místech světa. Do roku 1945 dokonce tyto sestry spravovaly také klášter a sirotčinec v Praze. 

Žena plná víry a pevné mysli

Maria Katharina Kasperová zemřela 2. února 1898 na infakrt. Blahořečna byla v roce 1978 byla papežem sv. Pavlem VI., který ji označil za ženu plnou víry a pevné mysli. Svatořečena byla papežem Františkem 14. října 2018 v Římě.

Její liturgická památka připadá na 2. února.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022