Noví světci: Nazaria Ignazia od sv. Terezie od Ježíše

Poslední ze sedmi nových světců je španělská misionářka Nazaria Ignazia od sv. Terezie od Ježíše. Své povolání k misionářskému životu poznala v Bolívii, kam byla vyslána sloužit v hospici pro seniory. Evangelizace, zasazení se pro jednotu církve, rozšíření Božího království, pomoc chudým a podpora žen byly hlavními projevy její práce, která ji vedla k založení kongregace Misijních sester papežského křížového tažení, jež měla být „křížovým tažením lásky, objímající celou církev“.
Publikováno: 8. 11. 2018 11:15

Pán ji zavolal svým hlasem: Následuj mě!

Nazaria Ignazia March Mesová se narodila 10. ledna 1889 v Madridu, jako 4. z 10 dětí (další 8 dětí zemřelo). Během vigílie před svým prvním svatým přijímáním zaslechla hlas Pána, který ji zavolal: Nazario, následuj mě!" a ona mu odpověděla: „Budu tě následovat Pane, co nejblíže, jak jen lidské stvoření může." Rodiče tuto zprávu přijali s velkou nelibostí, matka byla nepraktikující katolička a dokonce ji zakazovali chodit ke svátostem.  

Poté začala Nazaria studovat v Sevile, kde na výchovu dohlížel řád sv. Augustina, a hodně času trávila se svojí babičkou. Po svém návratu přijala svátost biřmování a její babička ji dala souhlas ke vstupu do třetího řádu sv. Františka.

V Mexiku vstoupila do kongregace Malých sester opuštěných seniorů

V roce 1904 se její otec, poté co zkrachovala společnost parního rejdařství, ve které byl zaintersován, přestěhoval do Mexika. Rodina ho tam následovala o něco později a v roce 1908 zde vstoupila Nazaria ve svých 19 letech do kongregace Malých sester opuštěných seniorů. Noviciát absolvovala ve Španělsku a v roce 1909 přijala jméno Nazaria Ignazia od sv. Terezie od Ježíše.

Mezi všemi novickami vynikala svojí věrností k životu ve společenství, pracovitostí a láskou k oběti. Obětavě se modlila za církev, vytrvalost řeholníků a apoštolský duch kněží.

V Bolívii poznala své misionářské povolání

Její první misií se stala v roce 1912 Bolívie, kde se setkala s extrémní chudobou a úpadkem. Byla povolána do města Oruro, kde v hospicu pro seniory vykonávala od funkce ekonomky, správce, zdravotní sestry, vrátné, kuchařky až po žebravou mnišku... 

Zde poznala své povolání k novému misionářskému životu, věnovanému evangelizaci, zasazení se o jednotu církve a rozšíření Božího království. 

Nová kongregace se zaměřila na podporu žen

V roce 1925 založila kongregaci Misijních sester papežského křížového tažení, která má být „křížovým tažením lásky, jež objímá celou církev“. Kongregace byla zaměřena především na službu chudým, podporu sociálního a pracovního postavení žen, hlásání Božího slova, náboženskou formaci dětí a dospělých, a to prostřednictvím misií, duchovních cvičení a tisku náboženských listů.

„Toto je náš duch: bojovný, věrný, odvážný, plný lásky, a to především lásky ke Kristu a v Kristu ke všem. Dát se chudým, povzbuzovat smutné, pomáhat těm, kteří padají, vyučovat dcery lidu a dělit se s nimi o chléb. Dát svůj život za Krista, církev a duše," řekla zakladatelka o své kongregaci.

Život Nazarie Ignazie od sv. Terezie od Ježíše byl ohrožen jak v Bolivii, tak i ve Španělsku, kde byla občanská válka. V roce 1942 se tedy přestěhovala do Buenos Aires, kde se ale nečekaně zhoršilo její zdraví a kde také její pozemská pouť  6. července 1943 skončila. Pohřbena je v bolívijském Oururu.

Blahořečena byla sv. Janem Pavlem II. v roce 1992 a svatořečena 14. řijna 2018 papežem Františkem.

Její liturgická památka připadá na 6. července.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022