V závěru Synody o mladých lidech se biskupové vydali na pouť ke hrobu sv. Petra

Již tuto neděli 28. října bude po necelých čtyřech týdnech Synoda o mladých lidech slavnostně ukončena. Nyní se připravuje závěrečný dokument, o jehož konečné podobě budou tuto sobotu odpoledne synodní otcové hlasovat. Dnes 25. října se ale biskupové společně s mladými účastníky synody a s dalšími mladými lidmi z římských farností vydali na pouť. Prošli pěšky poslední 6 km dlouhý úsek staré poutní cesty via Francigena, spojující Canterbury s Římem. Pouť uzavřela slavnostní mše svatá v bazilice sv. Petra.
Publikováno: 25. 10. 2018 17:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Závěrečný dokument je vydařeným příkladem synodality

Biskupská synoda o mladých lidech, víře a rozlišování vstoupila do poslední fáze. Po třech týdnech prezentací jednotlivých příspěvků, diskuzí v jazykových skpinách a v plenárním zasedání obdrželi synodní otcové toto úterý od redakční komise návrh závěrečného dokumentu Biskupské synody o mladých lidech. Předání dokumentu doprovázel dlouhý potlesk.

„Jedná se o velmi vydařený příklad synodality (tj. strukturálního, efektivního a emotivního rozměru církevního společenství), jehož důkazem je dokonalé souznění, které vzniklo mezi jezuitou a salesiánem,“ prohlásil generální relátor synody, kardinál Sergio da Rocha, s ohledem na řeholní původ dvou zvláštních sekretářů synody, otců Giacoma Costy, SI a Rossana Saly, SDB.

Závěrečný dokument, který byl vypracován na základě pracovního dokumentu Instrumentum Laboris (výsledku dvouletého dialogu s mladými lidmi), je plodem třítýdenní diskuze a rozlišování synodních otců, doplněný o jejich příspěvky a výstupy z diskuzních skupin. „Jedná se tedy o dva odlišné ale navzájem se doplňující dokumenty, které dohromady poskytují komplexní představu problematik a dynamismů, kterým je nutno čelit," uvedl dále kardinál Sergio da Rocha.

Dokument nás zve na cestu s učedníky do Emauz

V závěrečném dokumentu, který je rozčleněn do 173 paragrafů, bude zachována původní trojstupňová skladba, ale klíčová slovesa „Rozpoznávat, interpretovat a zvolit si“Instrumentum laboris byla nahrazena hlavními body z evangelijního příběhu, kdy se Ježíš setkává s učedníky, kteří se ubírají do Emauz. Jedná se o tyto body: Připojil se k nim; otevřely se jim oči; ještě tu hodinu se vydali na cestu“.

O finální podobě dokumentu budou tuto sobotu 27. října odpoledne, článek po článku, hlasovat synodní otcové. Prvním a nejdůležitějším adresátem závěrečného synodního dokumentu bude papež František. Poté, co Svatý otec dokument schválí, se výsledný dokument dostane do rukou všeobecné církve, mladých lidí a všech pracovníků v mládežnické pastoraci.

Pěšky ke hrobu svatého Petra

Dnes se synodní otcové společně s mladými účastníky synody a dalšími mladými lidmi z římských farností vydali na pěší pouť ke hrobu svatého Petra. Prošli posledních 6 km nejstarší poutní cesty via Francigena, která spojuje již od 9. století katedrálu v Canterbury s hrobem prvního římského biskupa. Pouť organizovala Papežská rada pro novou evangelizaci.

Poutníky v bazilice přivítal papež František a vyzval je, aby u hrobu apoštola Petra obnovili své vyznání víry. Mši svaté předsedal kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář Synodu biskupů.

Ve své homílii připomněl arcibiskup Rino Fisichella příběh apoštola Petra, který plně důvěřoval Ježíši již od prvního setkání. V této parabole chtěl Mons. Fisichella ukázat na to, jak uchopit v našem životě význam Petra, jeho života a povolání. Neboť Petr si dobře uvědomil, že důvěra v Ježíše přináší ovoce, a že bez Něho nezmůže nic, jak o tom píše i evangelista Jan: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic." (J 15,5)

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019