V závěru Synody o mladých lidech se biskupové vydali na pouť ke hrobu sv. Petra

Již tuto neděli 28. října bude po necelých čtyřech týdnech Synoda o mladých lidech slavnostně ukončena. Nyní se připravuje závěrečný dokument, o jehož konečné podobě budou tuto sobotu odpoledne synodní otcové hlasovat. Dnes 25. října se ale biskupové společně s mladými účastníky synody a s dalšími mladými lidmi z římských farností vydali na pouť. Prošli pěšky poslední 6 km dlouhý úsek staré poutní cesty via Francigena, spojující Canterbury s Římem. Pouť uzavřela slavnostní mše svatá v bazilice sv. Petra.
Publikováno: 25. 10. 2018 17:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Závěrečný dokument je vydařeným příkladem synodality

Biskupská synoda o mladých lidech, víře a rozlišování vstoupila do poslední fáze. Po třech týdnech prezentací jednotlivých příspěvků, diskuzí v jazykových skpinách a v plenárním zasedání obdrželi synodní otcové toto úterý od redakční komise návrh závěrečného dokumentu Biskupské synody o mladých lidech. Předání dokumentu doprovázel dlouhý potlesk.

„Jedná se o velmi vydařený příklad synodality (tj. strukturálního, efektivního a emotivního rozměru církevního společenství), jehož důkazem je dokonalé souznění, které vzniklo mezi jezuitou a salesiánem,“ prohlásil generální relátor synody, kardinál Sergio da Rocha, s ohledem na řeholní původ dvou zvláštních sekretářů synody, otců Giacoma Costy, SI a Rossana Saly, SDB.

Závěrečný dokument, který byl vypracován na základě pracovního dokumentu Instrumentum Laboris (výsledku dvouletého dialogu s mladými lidmi), je plodem třítýdenní diskuze a rozlišování synodních otců, doplněný o jejich příspěvky a výstupy z diskuzních skupin. „Jedná se tedy o dva odlišné ale navzájem se doplňující dokumenty, které dohromady poskytují komplexní představu problematik a dynamismů, kterým je nutno čelit," uvedl dále kardinál Sergio da Rocha.

Dokument nás zve na cestu s učedníky do Emauz

V závěrečném dokumentu, který je rozčleněn do 173 paragrafů, bude zachována původní trojstupňová skladba, ale klíčová slovesa „Rozpoznávat, interpretovat a zvolit si“Instrumentum laboris byla nahrazena hlavními body z evangelijního příběhu, kdy se Ježíš setkává s učedníky, kteří se ubírají do Emauz. Jedná se o tyto body: Připojil se k nim; otevřely se jim oči; ještě tu hodinu se vydali na cestu“.

O finální podobě dokumentu budou tuto sobotu 27. října odpoledne, článek po článku, hlasovat synodní otcové. Prvním a nejdůležitějším adresátem závěrečného synodního dokumentu bude papež František. Poté, co Svatý otec dokument schválí, se výsledný dokument dostane do rukou všeobecné církve, mladých lidí a všech pracovníků v mládežnické pastoraci.

Pěšky ke hrobu svatého Petra

Dnes se synodní otcové společně s mladými účastníky synody a dalšími mladými lidmi z římských farností vydali na pěší pouť ke hrobu svatého Petra. Prošli posledních 6 km nejstarší poutní cesty via Francigena, která spojuje již od 9. století katedrálu v Canterbury s hrobem prvního římského biskupa. Pouť organizovala Papežská rada pro novou evangelizaci.

Poutníky v bazilice přivítal papež František a vyzval je, aby u hrobu apoštola Petra obnovili své vyznání víry. Mši svaté předsedal kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář Synodu biskupů.

Ve své homílii připomněl arcibiskup Rino Fisichella příběh apoštola Petra, který plně důvěřoval Ježíši již od prvního setkání. V této parabole chtěl Mons. Fisichella ukázat na to, jak uchopit v našem životě význam Petra, jeho života a povolání. Neboť Petr si dobře uvědomil, že důvěra v Ježíše přináší ovoce, a že bez Něho nezmůže nic, jak o tom píše i evangelista Jan: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic." (J 15,5)

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019