V závěru Synody o mladých lidech se biskupové vydali na pouť ke hrobu sv. Petra

Již tuto neděli 28. října bude po necelých čtyřech týdnech Synoda o mladých lidech slavnostně ukončena. Nyní se připravuje závěrečný dokument, o jehož konečné podobě budou tuto sobotu odpoledne synodní otcové hlasovat. Dnes 25. října se ale biskupové společně s mladými účastníky synody a s dalšími mladými lidmi z římských farností vydali na pouť. Prošli pěšky poslední 6 km dlouhý úsek staré poutní cesty via Francigena, spojující Canterbury s Římem. Pouť uzavřela slavnostní mše svatá v bazilice sv. Petra.
Publikováno: 25. 10. 2018 17:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Závěrečný dokument je vydařeným příkladem synodality

Biskupská synoda o mladých lidech, víře a rozlišování vstoupila do poslední fáze. Po třech týdnech prezentací jednotlivých příspěvků, diskuzí v jazykových skpinách a v plenárním zasedání obdrželi synodní otcové toto úterý od redakční komise návrh závěrečného dokumentu Biskupské synody o mladých lidech. Předání dokumentu doprovázel dlouhý potlesk.

„Jedná se o velmi vydařený příklad synodality (tj. strukturálního, efektivního a emotivního rozměru církevního společenství), jehož důkazem je dokonalé souznění, které vzniklo mezi jezuitou a salesiánem,“ prohlásil generální relátor synody, kardinál Sergio da Rocha, s ohledem na řeholní původ dvou zvláštních sekretářů synody, otců Giacoma Costy, SI a Rossana Saly, SDB.

Závěrečný dokument, který byl vypracován na základě pracovního dokumentu Instrumentum Laboris (výsledku dvouletého dialogu s mladými lidmi), je plodem třítýdenní diskuze a rozlišování synodních otců, doplněný o jejich příspěvky a výstupy z diskuzních skupin. „Jedná se tedy o dva odlišné ale navzájem se doplňující dokumenty, které dohromady poskytují komplexní představu problematik a dynamismů, kterým je nutno čelit," uvedl dále kardinál Sergio da Rocha.

Dokument nás zve na cestu s učedníky do Emauz

V závěrečném dokumentu, který je rozčleněn do 173 paragrafů, bude zachována původní trojstupňová skladba, ale klíčová slovesa „Rozpoznávat, interpretovat a zvolit si“Instrumentum laboris byla nahrazena hlavními body z evangelijního příběhu, kdy se Ježíš setkává s učedníky, kteří se ubírají do Emauz. Jedná se o tyto body: Připojil se k nim; otevřely se jim oči; ještě tu hodinu se vydali na cestu“.

O finální podobě dokumentu budou tuto sobotu 27. října odpoledne, článek po článku, hlasovat synodní otcové. Prvním a nejdůležitějším adresátem závěrečného synodního dokumentu bude papež František. Poté, co Svatý otec dokument schválí, se výsledný dokument dostane do rukou všeobecné církve, mladých lidí a všech pracovníků v mládežnické pastoraci.

Pěšky ke hrobu svatého Petra

Dnes se synodní otcové společně s mladými účastníky synody a dalšími mladými lidmi z římských farností vydali na pěší pouť ke hrobu svatého Petra. Prošli posledních 6 km nejstarší poutní cesty via Francigena, která spojuje již od 9. století katedrálu v Canterbury s hrobem prvního římského biskupa. Pouť organizovala Papežská rada pro novou evangelizaci.

Poutníky v bazilice přivítal papež František a vyzval je, aby u hrobu apoštola Petra obnovili své vyznání víry. Mši svaté předsedal kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář Synodu biskupů.

Ve své homílii připomněl arcibiskup Rino Fisichella příběh apoštola Petra, který plně důvěřoval Ježíši již od prvního setkání. V této parabole chtěl Mons. Fisichella ukázat na to, jak uchopit v našem životě význam Petra, jeho života a povolání. Neboť Petr si dobře uvědomil, že důvěra v Ježíše přináší ovoce, a že bez Něho nezmůže nic, jak o tom píše i evangelista Jan: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic." (J 15,5)

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 10. do 16. srpna 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi a Radiu Proglas.
10.08.2020

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020