Papež František: Synoda musí nadále pracovat v našich srdcích

Na závěr biskupské synody papež František poděkoval všem účastníkům – zejména mladým lidem a zdůraznil tři hlavní body, které „ponese ve svém srdci."
Publikováno: 29. 10. 2018 1:00

Foto: Vatican News

Synoda není parlament

Nejprve připomněl přítomným, že "synoda není parlament." Synoda je spíše "chráněným prostorem", kde může pracovat Duch Svatý. Z tohoto důvodu informace o tom, co se dělo na synodě, byly obecnější, s několika konkrétními detaily. "Nezapomeňte, že to byl to Duch Svatý, co právě zde působil," dodal papež.

Synoda musí pracovat v našich srdcích

Druhý bod se týkal závěrečného synodního dokumentu, který byl schválen v sobotu. Podle Františka však výsledek Synody není dokumentem. Synoda podle něj musí spíše pracovat v našich srdcích. "Duch nám dává dokument, který pracuje v našich srdcích. Jsme příjemci dokumentu, nikoliv lidé zvenčí. Aby mohl dokument fungovat, je důležité se s dokumentem modlit, studovat ho a prosit o světlo," uvedl v neděli.

Bojujte s velkým žalobcem modlitbou a pokáním

"Myslím na naši Matku, svatou Matku církev," řekl dále Svatý otec. Závěrečný dokument připouští, že církev je svatá, i když její děti jsou hříšníky. "Velký žalobce vždy využívá našich hříchů; a teď zvláště silně obviňuje, a toto obvinění se stává pronásledováním." To není podle papeže jen fyzickým násilím, které vidíme v některých částech světa, ale také obvinění, která mají pošpinit církev. "Je čas bránit naši Matku; a naše matka se proti velkému žalobci brání modlitbou a pokáním. To je důvod, proč jsem požádal věřící, aby se modlili během měsíce října růženec a modlitbu ke svatému archanděli Michailovi," dodal.  

Papež František řekl na úplný závěr: "Nyní Duch Svatý dává tento dokument nám všem a i mně, abychom se zamysleli nad tím, co nám chce říci. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem!"

(Zdroj: Vatican News)
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019