Vzpomeňme na všechny svaté a naše zemřelé. Je příhodný čas

29. 10. 2018 Rubrika: Domácí
Konec tohoto týdne máme spojený s oslavou svátku Všech svatých a památky Všech věrných zemřelých – Dušiček. Přinášíme přehled akcí, jimiž si můžeme v jednotlivých diecézích oba svátky připomenout.

(Foto mobilem: František Jemelka / TS ČBK)

Co se chystá

Plzeňská diecéze

Biskup Tomáš Holub zve všechny, kteří ztratili někoho blízkého, aby za něj přišli zapálit svíčku a zavzpomínali. 2. listopadu 2018 od 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.

Litoměřická diecéze

Pouť na slavnost Všech svatých proběhne 1. listopadu 2018 v Litoměřicích. Celebrantem mše v děkanském kostele Všech svatých bude biskup Jan Baxant. Mše svatá se ukuteční mezi 18.00 - 20.00.

Dušičkovou bohoslužbu pak bude biskup Baxant sloužit 2. listopadu 2018 v litoměřické katedrále od 7.30 hod. Od 15 hodin pak povede dušičkovou pobožnost na Městském litoměřickém hřbitově.

Českobudějovická diecéze

Biskup Vlastimil Kročil bude 1. listopadu sloužit mši v českobudějovické katedrále od 17.00. O den později taktéž v Českých Budějovicích povede mši svatou a průvod na centrálním městském hřbitově v kapli sv. Otýlie. Začátek v 15.00.

Biskup Pavel Posád se taktéž zúčastní mše svaté 1. listopadu v katedrále sv. Mikuláše (Slavnost všech svatých, 17.00). 2. listopadu ho pak čeká cesta do Mladého, kde ho od 15.00 čeká mše svatá a dušičková pobžnost. 

Pražská arcidiecéze

Kardinál Dominik Duka OP bude na Památku zesnulých předsedat mši svaté 2. listopadu od 17.00 hodin v pražské bazilice sv. Petra a Pavla. Následuje pobožnost za zemřelé na vyšehradském Slavíně.

V pátek 2. listopadu od 17.00 hodin bude na chodovském hřbitově dušičková pobožnost.

Ostravsko-opavská diecéze

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 (Všech svatých) bude biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David sloužit mši svatou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Bohoslužba začíná v 18.00 hodin.

Olomoucká arcidiecéze

Mši svatou na Slavnost všech svatých bude 1. listopadu v olomoucké katedrále sv. Václava sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Začátek v 18.00.

Mši svatou v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé („dušičky“) bude 2. listopadu 2018 od 18.00 sloužit v olomoucké katedrále sv. Václava pomocný biskup Josef Nuzík.

Brněnská diecéze

V katedrále sv. Petra a Pavla budou bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1. listopadu) slaveny v 7.30 a v 17.30 hodin. Mši svaté v 17.30 hodin bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude slavit mši v 11.30 hodin se zaměstnanci kurie.

Bohoslužby v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny rovněž v 7.30 a v 17.30 hodin. Mši v 17.30 hodin bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul budu slavit v 18.00 hodin pontifikální mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve své rodné farnosti v Brně Židenicích.

Kde se vzalo ...

Začátek listopadu je u nás tradičně spojen s oslavou svátku Všech svatých a památky všech věrných zemřelých – Dušiček.

Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se jako členové církve modlíme za zemřelé. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Jako památku ji zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev.

Doba památky zesnulých, kdy si připomínáme ty, kdo již nejsou mezi námi, je příležitostí položit si otázku po smyslu vlastního života. Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. 

(zdroj: weby (arci)diecézí, archiv cirkev.cz)

Autor článku: František Jemelka