Charita má devět nových oceněných. Ze všech koutů ČR

Pět mužů a čtyři ženy totiž v tomto týdnu obdrželi Cenu Charity Česká republika za rok 2018. Byli vybráni z osmi tisícovek zaměstnanců ve všech diecézích svými kolegy jako ti, kterým nechybí obětavost a zápal pro charitní dílo. To je všechny spojuje.
Publikováno: 2. 11. 2018 10:15

Foto: Lubomír Kotek

Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sestra Dagmar), Roman Striženec, Marie Jakubíková, Jan Hanuš, Tomáš Fexa, Grace Mboizi a Romana Dvořáková; letošní laureáti ceny reprezentující 8 (arci)diecézních Charit a Českou katolickou charitu.

Jde vesměs o dlouhodobé pracovníky z místních Charit, doslova ‚lidi na svém místě‘, kteří jsou pro ostatní skutečným vzorem,“ uvedl na středečním předávání v pražském Obecním domě ředitel organizace Lukáš Curylo.

Ředitel současně vyzdvihl význam Ceny i nezištné, obětavé práce, spojené často s velkým osobním nasazením, za niž bylo letos devět kandidátů na Cenu navrženo. Citoval slova matky Terezy, že „mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky“, a připomněl, že jedním z úkolů Charity je i šíření milosrdné lásky – caritas, od níž organizace odvozuje svůj název. Poděkoval oceněným, mezi nimiž letos byli ředitelé místních Charit, pečovatelky, zakladatelka nízkoprahového zařízení, ale i pracovník mise v Ugandě, že toto poselství pomáhají Charitě naplňovat.

Diplomy, květiny a dárky předával přítomným vedle ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla také prezident organizace biskup Pavel Posád a zástupci partnerských organizací Nadace České spořitelny Dagmar Sladká a společnosti T-Mobile Boris Kučera.

Během následného benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha zazpíval dětský pěvecký sbor Rolnička Praha skladby Antonína Dvořáka, Benjamina Brittena, Johna Ruttera, Andrewa Lloyda Webera. Vrcholem večera byla Symfonie č. 5 „Osudová“ v podání Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Koncert se uskutečnil pod patronací kardinála Dominika Duky OP ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha.

Cena Charity je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika. Letos byla udělena pojedenácté. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Více na @CharitaCR.

(Zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020