Papež: Láska k Bohu a láska k bližnímu se vzájemně podporují

05. 11. 2018 Rubrika: Papež František
Na Svatopetrském náměstí se včera (4. listopadu 2018) před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Foto: Vatican Media

Papež František komentoval evangelium 31. neděle liturgického mezidobí (Mk 12,28b-34), jež podává Ježíšovu odpověď na otázku učitele Zákona: "Které přikázání je první ze všech?". Petrův nástupce mimo jiné řekl:

„Volbou dvou přikázání, která dal Bůh svému lidu, a jejich propojením, Ježíš jednou provždy vyslovil učení, že láska k Bohu a láska k bližnímu jsou neoddělitelné, ba více, vzájemně se podporují. Přestože následují po sobě, tvoří dvě strany téže mince, a jejich společné uplatňování dává věřícímu opravdovou sílu! Milovat Boha znamená žít z Něho a pro Něho, kvůli tomu, že je, a kvůli tomu, co koná. Náš Bůh se bezvýhradně dává, je bezmezným odpuštěním, je vztahem, který je oporou a dává růst. Milovat Boha tedy znamená denně investovat svoji energii, abychom byli jeho spolupracovníky v bezvýhradné službě svému bližnímu, bezmeznou snahou odpustit a pěstováním vztahů společenství a bratrství.“

Svatý otec se také pomodlil za oběti sobotního teroristického útoku na koptské křesťany v Egyptě. Při útoku na dva autobusy bylo zavražděno sedm poutníků a řada dalších zraněna. „Vyjadřuji svoji bolest nad teroristickým atentátem, který před dvěma dny postihl koptskou pravoslavnou církev v Egyptě. Modlím se za oběti, poutníky zabité jen proto, že byli křesťany, a prosím Nejsvětější Marii, aby potěšila rodiny a celou tuto komunitu.“

Potom zmínil novou italskou blahoslavenou Clelii Merloniovou (1861-1930), zakladatelku sester Apoštolek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která byla v sobotu blahořečena v římské bazilice sv. Jana v Lateránu. Podle Františka to byla žena plně oddaná Boží vůli, horlivá v dobročinné lásce, trpělivá v protivenstvích a hrdinská v odpouštění. "Děkujme Bohu za průzračné evangelní svědectví nové blahoslavené a následujme její příklad dobroty a milosrdenství," dodal papež.  

(Zdroj: Radio Vaticana)

Autor článku: Monika Klimentová