Papež František: Dobrá politika slouží míru

06. 11. 2018 Rubrika: Papež František
Svatý stolec dnes zveřejnil poselství papeže Františka k 52. Světovému dni míru, který se bude slavit 1. ledna. Věnuje se důvěře, úctě a odpovědnosti.

Foto: Flicker

Každý občan je zodpovědný za politiku

Dobrá politika slouží míru je tématem, které si papež František vybral pro své poselství k 52. Světovému dni míru, který se bude slavit 1. ledna. V komentáři je uvedeno: Politická odpovědnost je záležitostí každého občana, především pak těch, kteří byli zvoleni a mají komunitě vládnout a chránit ji." 

Není míru bez důvěry

Toto poslání spočívá v obraně práva a podněcování dialogu mezi různými společenskými složkami, generacemi a kulturami. Bez vzájemné důvěry mír neexistuje a základní podmínkou k důvěře je respektování daného slova.

Mějme úctu k právům druhého

Politické angažmá, které je jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, s sebou nese starost o budoucnost života a této planety, o realizaci mladých a nejslabších lidí.

„Když se respektují lidská práva," připomíná sv. Jan XXIII. v encyklice Pacem in terris z roku 1963, „narůstá v člověku smysl pro povinnou úctu k právům druhého. Práva a povinnosti posilují příslušnost k témuž společenství, tvořeného lidmi a Bohem. Jsme tudíž povoláni k hlásání míru jako radostné zvěsti, hledící do budoucnosti, v níž budou uznávány důstojnost a práva každého člověka."

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku: Radka Blajdová