Papež František: Nikdo není vlastníkem majetku, ale jeho správcem

V dnešní pravidelné audienci se papež František zaměřil na sedmé přikázání „Nepokradeš“. Vyzdvihl, že každé bohatství, které má být dobré, musí mít sociální rozměr, neboť to, co opravdu vlastním, je to, co mohu darovat. Dále papež připomněl, že kořenem všeho zla je láska k penězům, a tudíž sedmé přikázání v tomto smyslu znamená, využívat svého majetku k prokazování lásky druhým.
Publikováno: 7. 11. 2018 13:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Postoj k ochraně před krádeží a zneužitím majetku je stejný na celém světě

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést," jsou slova připisovaná sv. Pavlovi v listu Timoteovi (1 Tim 6,7), která se četla na začátku dnešní audience s katechezí papeže Františka věnované sedmému přikázání „Nepokradeš". 

„Neexistuje na světě žádná kultura, ve které by krádež a zneužití majetku druhého byly legitimní, ve skutečnosti je citlivost člověka velmi opatrná k obraně vlastnictví," řekl papež na úvod s vyvětlením, že by se rád více zaměřil na hlubší význam tohoto přikázání ve světle křesťanské moudrosti.  

Bůh stvořil všechna dobra veškerému lidstvu 

Sociální učení církve mluví o všeobecném určení pozemských statků. Co to znamená, vysvětluje Katechismus: „Na počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a těšilo se z jejích plodů. Dobra stvoření jsou určena všemu lidskému pokolení. (KKC 2402)

A dále: „Všeobecné určení pozemských statků zůstane prvotní, i když rozvoj obecného dobra vyžaduje respektování soukromého vlastnictví, práva na ně a na jeho užívání.“ (KKC 2403) 

Přesto existují velké rozdíly 

„Prozřetelnost ale nestvořila svět podle šablony, existují rozdíly, různé podmínky, a tak je možné žít díky tomu, že jedni pomáhají druhým," vysvětlil papež František a dále zdůraznil: „I když je svět bohatý na zdroje potřebné k zajištění základních potřeb, přesto žijí mnozí ve skandální chudobě a zdroje, kterých se využívá bez jakýchkoliv kritérií, se ničí. Ale svět je jen jeden! Lidstvo je jen jedno!"

Bohatství světa je dnes v rukách menšiny, zatímco bída a utrpení se týká většiny," dodal papež a uvedl, že hlad není způsoben tím, že by na zemi chybělo jídlo, spíše naopak se někde jídlo ničí a vyhazuje.

Řešením může být svobodné a udržitelné podnikání

„To, co opravdu chybí, je svobodné a udržitelné podnikání, které by zajistilo dostatečnou produkci a podpůrný systém, který by zabezpečil spravedlivé rozdělení," doporučil papež František a citoval dále Katechismus:

„Člověk, který užívá stvořených statků, se musí na věci právem držené dívat nejen jako na své, ale též jako na společné, a to v tom smyslu, aby mohly být nejen k jeho vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu druhých.“  (KKC 2404)

Vlastnictví majetku z nás dělá jeho správce 

Každé bohatství, které má být dobré, musí mít tedy sociální rozměr," zdůraznil dále papež a vysvětlil, že „vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří, správce Prozřetelnosti." (KKC 2404)

Nikdo tedy není vlastníkem majetku, ale jeho správcem, což sebou přináší i díl zodpovědnosti. Tudíž, pokud s tímto majetkem nenakládám dle Boží Prozřetelnosti, zrazuji její nejhlubší smysl. 

Pokud nedokážeme darovat, jsme otroky těch věcí

To, co opravdu vlastním, je to, co mohu darovat," uvedl papež František měřítko, které hodnotí, jak dobře dokážu spravovat bohastství, a pokračoval: „Pokud umím darovat, jsem otevřený, jsem bohatý nejen tím, co vlastním, ale také svoji štědrostí a velkorysostí jako povinností dávat bohaství, aby všichni měli účast."

Neboť, pokud nedokážu darovat, znamená to, že ta věc mě vlastní a já jsem jejím otrokem. Spíše naopak bychom měli pochopit, že vlastnictví majetku je příležitostí k jeho kreativnímu rozmnožení a měli bychom ho po vzoru Krista používat s velkorysostí a tak růst v lásce a ve svobodě.

Bohatými nás nečiní majetek, ale láska

Tudíž, zatímco svět touží vlastnit stále víc, Bůh ho vykupuje skrze svého Syna, který se stal chudým, ale bohatým v milosrdenství. To, co nás činí bohatými, tedy není majetek, ale láska," zdůraznil papež František.

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení," (1 Tim 6,10) zaznělo v úvodním čtení a tak i Svatý otec připomněl, že ďábel vchází přes kapsu. Začíná to láskou k penězům, hladem vlastnit, poté přijde marnivost... a nakonec hrdost a pýcha. Toto je způsob, kterým jedná ďábel v nás. A vstupní branou je naše kapsa."

Nepokradeš" tedy v tomto smyslu znamená, prokazovat lásku svým majetkem, tj. využívat svého majetku k prokazování lásky druhým. „Tak se tvůj život stane dobrým a majetek bude opravdovým darem. Neboť život není určen k vlastnění, ale k milování druhých," ukončil papež František svoji středeční katechezi s připomínkou pátečního svátku Posvěcení lateránské baziliky, která je katedrálou římského biskupa.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Výzva brněnského biskupa k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ

Přinášíme výzvu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ.
03.12.2021

Papež se setkal se svatým synodem pravoslavné církve na Kypru

Druhý den Františkovy návštěvy Kypru začal zdvořilostní návštěvou nejvyššího představitele místní autokefální pravoslavné církve, Jeho Blaženosti Chrysostoma II., v arcibiskupském paláci v hlavním městě Nikósii. Oba následně promluvili před svatým synodem kyperské pravoslavné církve.
03.12.2021

Biskup Václav Malý slaví 25. výročí od jmenování biskupem

V prosinci 1996 byl Mons. Václav Malý jmenován papežem Janem Pavlem II. titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení pak přijal 11. ledna 1997 v Praze.
03.12.2021

400 let od narození jezuity Bohuslava Balbína

Historik, vlastenec a člen Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) Bohuslav Balbín patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka. Těžiště obsáhlého a rozmanitého díla Bohuslava Balbína, který se narodil před 400 lety, 3. prosince 1621 v Hradci Králové, tkví především v pracích historických a vlastivědných, založených na pečlivém pramenném studiu.
03.12.2021

První den papežské cesty na Kypru

Papež František 2. prosince 2021 přiletěl v odpoledních hodinách na mezinárodní letiště v Larnace na Kypru, kde Svatého otce přivítala předsedkyně tamního parlamentu. Papež se poté odebral do hlavního města Nikósie, kde jej v tamní maronitské katedrále čekal první bod programu: setkání s kněžími, řeholníky, katechety a zástupci církevních hnutí. Navečer se setkal s prezidentem Kypru Nicosem Anastasiadesem a se zástupci politické a kulturní sféry země. Přinášíme fotogalerii.
02.12.2021