Papež František: Nikdo není vlastníkem majetku, ale jeho správcem

V dnešní pravidelné audienci se papež František zaměřil na sedmé přikázání „Nepokradeš“. Vyzdvihl, že každé bohatství, které má být dobré, musí mít sociální rozměr, neboť to, co opravdu vlastním, je to, co mohu darovat. Dále papež připomněl, že kořenem všeho zla je láska k penězům, a tudíž sedmé přikázání v tomto smyslu znamená, využívat svého majetku k prokazování lásky druhým.
Publikováno: 7. 11. 2018 14:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Postoj k ochraně před krádeží a zneužitím majetku je stejný na celém světě

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést," jsou slova připisovaná sv. Pavlovi v listu Timoteovi (1 Tim 6,7), která se četla na začátku dnešní audience s katechezí papeže Františka věnované sedmému přikázání „Nepokradeš". 

„Neexistuje na světě žádná kultura, ve které by krádež a zneužití majetku druhého byly legitimní, ve skutečnosti je citlivost člověka velmi opatrná k obraně vlastnictví," řekl papež na úvod s vyvětlením, že by se rád více zaměřil na hlubší význam tohoto přikázání ve světle křesťanské moudrosti.  

Bůh stvořil všechna dobra veškerému lidstvu 

Sociální učení církve mluví o všeobecném určení pozemských statků. Co to znamená, vysvětluje Katechismus: „Na počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a těšilo se z jejích plodů. Dobra stvoření jsou určena všemu lidskému pokolení. (KKC 2402)

A dále: „Všeobecné určení pozemských statků zůstane prvotní, i když rozvoj obecného dobra vyžaduje respektování soukromého vlastnictví, práva na ně a na jeho užívání.“ (KKC 2403) 

Přesto existují velké rozdíly 

„Prozřetelnost ale nestvořila svět podle šablony, existují rozdíly, různé podmínky, a tak je možné žít díky tomu, že jedni pomáhají druhým," vysvětlil papež František a dále zdůraznil: „I když je svět bohatý na zdroje potřebné k zajištění základních potřeb, přesto žijí mnozí ve skandální chudobě a zdroje, kterých se využívá bez jakýchkoliv kritérií, se ničí. Ale svět je jen jeden! Lidstvo je jen jedno!"

Bohatství světa je dnes v rukách menšiny, zatímco bída a utrpení se týká většiny," dodal papež a uvedl, že hlad není způsoben tím, že by na zemi chybělo jídlo, spíše naopak se někde jídlo ničí a vyhazuje.

Řešením může být svobodné a udržitelné podnikání

„To, co opravdu chybí, je svobodné a udržitelné podnikání, které by zajistilo dostatečnou produkci a podpůrný systém, který by zabezpečil spravedlivé rozdělení," doporučil papež František a citoval dále Katechismus:

„Člověk, který užívá stvořených statků, se musí na věci právem držené dívat nejen jako na své, ale též jako na společné, a to v tom smyslu, aby mohly být nejen k jeho vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu druhých.“  (KKC 2404)

Vlastnictví majetku z nás dělá jeho správce 

Každé bohatství, které má být dobré, musí mít tedy sociální rozměr," zdůraznil dále papež a vysvětlil, že „vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří, správce Prozřetelnosti." (KKC 2404)

Nikdo tedy není vlastníkem majetku, ale jeho správcem, což sebou přináší i díl zodpovědnosti. Tudíž, pokud s tímto majetkem nenakládám dle Boží Prozřetelnosti, zrazuji její nejhlubší smysl. 

Pokud nedokážeme darovat, jsme otroky těch věcí

To, co opravdu vlastním, je to, co mohu darovat," uvedl papež František měřítko, které hodnotí, jak dobře dokážu spravovat bohastství, a pokračoval: „Pokud umím darovat, jsem otevřený, jsem bohatý nejen tím, co vlastním, ale také svoji štědrostí a velkorysostí jako povinností dávat bohaství, aby všichni měli účast."

Neboť, pokud nedokážu darovat, znamená to, že ta věc mě vlastní a já jsem jejím otrokem. Spíše naopak bychom měli pochopit, že vlastnictví majetku je příležitostí k jeho kreativnímu rozmnožení a měli bychom ho po vzoru Krista používat s velkorysostí a tak růst v lásce a ve svobodě.

Bohatými nás nečiní majetek, ale láska

Tudíž, zatímco svět touží vlastnit stále víc, Bůh ho vykupuje skrze svého Syna, který se stal chudým, ale bohatým v milosrdenství. To, co nás činí bohatými, tedy není majetek, ale láska," zdůraznil papež František.

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení," (1 Tim 6,10) zaznělo v úvodním čtení a tak i Svatý otec připomněl, že ďábel vchází přes kapsu. Začíná to láskou k penězům, hladem vlastnit, poté přijde marnivost... a nakonec hrdost a pýcha. Toto je způsob, kterým jedná ďábel v nás. A vstupní branou je naše kapsa."

Nepokradeš" tedy v tomto smyslu znamená, prokazovat lásku svým majetkem, tj. využívat svého majetku k prokazování lásky druhým. „Tak se tvůj život stane dobrým a majetek bude opravdovým darem. Neboť život není určen k vlastnění, ale k milování druhých," ukončil papež František svoji středeční katechezi s připomínkou pátečního svátku Posvěcení lateránské baziliky, která je katedrálou římského biskupa.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019

Rok 2020 bude Rokem Bible

Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
14.11.2019

Bohoslužba v lateránské bazilice zakončila národní pouť

Česká národní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České skončila dnes odpoledne mší svatou v bazilice svatého Jana v Lateránu. Bohoslužbu celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, homilii pronesl biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Ve svém kázání se zaměřil především na téma svobody.
13.11.2019

Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.
13.11.2019