Mše za oběti sexuálního zneužívání

08. 11. 2018 Rubrika: Domácí
(AKTUALIZOVÁNO 16. 11.) 18. listopadu si připomeneme Evropský den na ochranu dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. V rámci katolické církve budou v tento den slouženy mše svaté za oběti sexuálního zneužívání v dětství, zvláště za ty, kteří byli zneužiti služebníky církve.

Na mše svaté jsou zváni všichni, kterým leží tato problematika na srdci - příbuzní a přátelé obětí, ti, kteří o oběti pečují, ale především samotné oběti.

Kde a kdy se těchto mší můžete zúčastnit?

Praha: kostel svatého Karla Boromejského, Vlašsská 36, 18. listopad 2018 od 10.00 hodin, celebruje Marek František Drábek, O.Praem.

Plzeň: kostel svatého Jana Nepomuckého v Plzni v neděli 18. listopadu 2018 od 9.00 hodin, celebruje P. Bogdan Stępień. 

Cheb: kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty, 18. listopadu 2018 od 10.00.

„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). Tato slova svatého Pavla mi hlasitě znějí v srdci, když se opětovně shledávám s utrpením, které mnozí nezletilí prožívají v důsledku zneužití pohlaví, moci a svědomí, jehož se dopustil značný počet kněží a zasvěcených osob. Jedná se o zločin, který zanechal hluboká zranění bolesti a bezmoci, a to především v obětech, ale také v jejich rodinných příslušnících a celém společenství, ať již věřících, či nevěřících. Při pohledu na minulost nikdy nevyvineme dostatečné úsilí v prosbě o odpuštění a snaze o nápravu přivozených škod. A se zrakem upřeným do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co učiníme k tvorbě kultury schopné zabránit těmto situacím, aby se nejenom již nikdy neopakovaly, nýbrž také aby nepřetrvávaly a nebyly skrývány.“
papež František

Autor článku: Monika Klimentová